Mijn Boekenruud welten &
marc de kesel [red.]

Het godstrauma

Lacan, religie & moderniteit
Als de graankorrel niet sterft. Een filosofische archeologie van openbaring. Klement 2016
Openbaring betreft de boodschap van een waarheid die groter is dan we misschien aankunnen. Het betekent een inbreuk op de orde die we in het dagelijks leven nastreven en is in dat opzicht een trauma, dat dwingt tot een herziening van ons bestaan. Onze moderne cultuur heeft het echter verbannen uit het rijk van rationaliteit en wetenschap. Dit essay gaat het trauma van openbaring niet uit de weg, maar zoekt het op. Want kan onze humaniteit wel zonder openbaring? Slagen we erin werkelijk mens te zijn nadat we openbaring succesvol uit onze cultuur hebben verdreven?

 2014 Onder vreemden. De ander in de reisliteratuur. Klement
De vreemde is de ander, die we niet kunnen verstaan en begrijpen vanuit onze eigen culturele achtergrond. In de sporen van Emmanuel Levinas, de filosoof van de ander, en van literatuurwetenschapper Edward W. Said, wordt reisliteratuur begrepen als een schat aan reflecties op de ontmoeting met de ander. Op welke manier komen we de ander tegen? De zoektocht leidt
naar enkele literaire hoogtepunten: Gérard de Nerval, V.S. Naipaul en Bruce Chatwin beschreven hun onvermoeide pogingen de ander te begrijpen door naar hem af te reizen.

Onder vreemden in de media:
- VPRO HollandDoc 'De onwillige reiziger', 2 maart Radio 1, 21.00-21.35 u. Ellen van Dalen
De ander is een ding geworden.Trouw. Letter & Geest. 8 maart. Interview door Willem PekelderVPRO OVT, Jos Palm (Radio), 9 maart, 11.00 u- Recensie op Nieuwwij.nl
- Recensie De BoekensalonHet ware leven is elders. Filosofie van het toerisme Uitgeverij Klement 2013 ISBN: 9789086871193
Waar zijn we eigenlijk naar op zoek wanneer we, bewapend met onze camera en reisgids, de wereld intrekken? Wat zegt het moderne toerisme over de manier waarop we in de wereld zijn?

De hedendaagse pelgrimage naar de laatste authentieke plekjes, waarvan we met trots beweren dat ‘er geen toeristen komen’, verraadt dat we iets zoeken wat we in ons eigen alledaagse leven zijn kwijtgeraakt. Maar levert het reizen ons werkelijk nieuwe ervaringen op en gaat er een vormende werking vanuit, zoals Goethe verlangde? Of kunnen we maar moeilijk toegeven dat het, zoals Seneca meende, een vlucht uit onszelf is?

Ruud Welten vraagt zich in dit boek af wie hij is wanneer hij eropuit trekt. Een stoet aan filosofische reisgidsen, van Rousseau tot Stendhal, van Montaigne tot Sartre en van Goethe tot Zygmunt Bauman, vergezelt hem daarbij.

Het ware leven is elders in de media:

- 'De wereld is geen galerij van attracties', interview door met Hans Goossen, 29 juni. Alle provinciale kranten (Brabants Dagblad, Stentor, Tubantia etc. samen 1,8 miljoen lezers) 

- 'Meet the locals'! Filosofie Magazine No 6 juni 2013, jaargang 21, p. 34-39

- VPRO Radio 1 (OVT) gesprek met Jos Palm, 9 juni.

- VPRO Radio 1 (Brands met Boeken) 19 juli, 19.00-20.00 / Literatuurplein (Bibliotheken) /VPRO.Boeken

Trouw, Letter & Geest'Toeristen, dat zijn de anderen', Essay door Jos Palm, 6 juli, p. 20-22.

- 'De moderne toerist is een tragisch figuur', Interview in Univers (onafhankelijk tijdschrift van de universiteit van Tilburg)

- Recensie: 'Vakantie voor gevorderden' , door Pieter Hoexum, op Athenaeum Boekhandel(20 juli)

ScienceGuide 'Reizen als Goethe', 4 juni 2013

- 'Gij zult op vakantie gaan', boekbespreking in De Groene Amsterdammer, door Pieter Hoexum. Jrg 137 nr 30, p. 62 (versie niet hetzelfde als in druk)

- "Toeristen, dat zijn de anderen" bespreking op Historiek, geplaatst 0p 30 juli '13

Volzin, korte recensie

BNR, Radio 1 augustus, 2013, 10.48 

Volkskrant zaterdag 10 augustus 2013, p. 3, 'Een reisgids? Je hebt overal wifi' door Ianthe Sahadat

- Gesprek op Radio 1 met Isolde Hallensleben in Casa Luna van de NCRV, 'Radiogasten', 13 augustus, 00.15-00.45 u

- Item op 14 augustus, 16.45 in NCRV Knooppunt Kranenbarg‏Radio 2

- Recensie van Het ware leven is elders, in Wijsgerig Perspectief door Gert-Jan van der Heijden, Oktober 2013.

- Recensie op CultuurBewust.nl

- Recensie op Liberales.be

-Recensie in OpPad

-Recensie in De Wereld Morgen (Vlaanderen)
2011 - Phénoménologie du Dieu invisible. Essais et études sur Emmanuel Levinas, Michel Henry et Jean-Luc Marion, Uitg. L'harmattan. Link
La phénoménologie est la science philosophique qui décrit l'apparaître et se restreint à la donation originaire de cet apparaître sans avoir recours à des constructions artificielles et théoriques. Si Dieu est donné en tant que "Dieu", il est déjà le produit de mon intention. Peut-être que Dieu n'est en rien objet de notre croyance, mais plutôt un sujet plus profond ou plus haut que notre propre subjectivité.


2006 - Zinvol geweld. Sartre, Camus en Merleau-Ponty over terreur en terrorisme. Uitgeverij Klement, Kampen, 2006 
Is terreur te verantwoorden? Hoe valt terrorisme te begrijpen? Waarom blijkt terroristisch geweld in de moderne maatschappij zo onuitroeibaar? Het zijn vragen die tegenwoordig nauwelijks nog worden gesteld. Ze worden snel bedekt met de mantel der Beveiliging. Een mantel, die de innerlijke dynamiek van terreur en terrorisme verhult. Willen we deze vragen serieus nemen, dan zullen we de opkomst van terreur en terrorisme in de moderne tijd moeten bestuderen: de aanleidingen, de situaties, de legitimaties, de veroordelingen en de denkwijzen. Dit boek wil laten zien uit welke gebeurtenissen het denken over terreur of terrorisme bij Albert Camus, Jean-Paul Sartre en Maurice Merleau-Ponty voortkomt. Hoe zij erop reageerden in hun romans, filosofie, toneel of politiek activisme. Merleau-Ponty schreef, in een tijd dat het communisme een nieuwe humaniteit beloofde, een werk over humaniteit en terreur. Camus schroomde niet om zich te verplaatsen in de geest van de terrorist toen hij het toneelstuk Les justes (De rechtvaardigen) schreef. Beiden legden daarmee een dubbelzinnigheid bloot die elk Streven naar rechtvaardigheid kenmerkt: de terreur komt niet als een Kwaad van buiten, maar is inherent aan dit Streven. Ook Sartre ging deze dubbelzinningheid niet uit de weg. Er wordt ingegaan op zijn filosofie van de broederschap-terreur, zijn ambigue analyse van het stalinisme en zijn omstreden bezoek in de gevangenis aan de terrorist Andreas Baader. De onoverbrugbare verschillen tussen Camus en Sartre worden duidelijk in hun houding ten aanzien van de strijd om de dekolonisatie van Algerije. Dit is het verslag van gebeurtenissen en de reflectie daarop van drie opmerkelijke denkers uit de twintigste eeuw die de terreur en het terrorisme in hun tijd benaderden op een manier die wij ons in onze tijd niet meer durven te veroorloven.


De hel (toneel)


2004 - Jean-Paul Sartre en Benny Lévy, Wat blijft is de hoop. De gesprekken van 1980. (vertaling van ‘L’espoir maintenant’), (uitgeverij Klement/Pelckmans). Deels (her)vertaling, inleiding en annotaties.


2005 - Sartre. Een hedendaagse inleiding. (Red.) Met Ger Groot, Rudi Visker, Rico Sneller, Hans van Stralen, Richard de Brabander, Roland Breeur, Jacques de Visscher, Koen Geldof, Miriam van Reijen.  Uitgeverij Klement/Pelckmans. 


 2005 Emmanuel Levinas, Over de ontsnapping, (Vertaling van De l'évasion en ‘Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme’),  (met voorwoord en annotaties.) (Kok Ten Have, ‘Anima’) Vertaling, inleiding en annotaties.2003 God in Frankrijk. Zes hedendaagse Franse filosofen over God, Peter Jonkers en Ruud Welten (Book, ed.) (Budel, Damon, 2003) Met bijdragen van Theo de Boer, Johan Goud, Rico Sneller, Guido Vanheeswijck en Peter Jonkers plus twee eigen bijdragen 
Vertaald in Engels Book (ed.): God in France. Eight contemporary French philosophers on God and Religion. Louvain: Ed. Peeters, 2005. Co-editor: Peter Jonkers2001 - Fenomenologie en Beeldverbod bij Emmanuel Levinas en Jean-Luc Marion, Damon, Budel 2001 (Phd. Thesis) 1996 - Dionysos danst weer, essays over hedendaagse muziekbeleving  (Co-auteur: drs. M.Cobussen, voorwoord Prof.Dr.J.de Mul) kok agora, Kampen 1996.