9.25.2018

Sartres het Zijn en het Niet in 11 uur college CENTRE ERASME WINTERPROGRAMMA

19.01 – Sartres het Zijn en het Niet

Het hoofdwerk van Sartre behandeld in één weekend: uitdagend, actueel en confronterend. 
Wanneer
18 januari 2019 tot 20 januari 2019

Inleiding

Sartres “Het zijn en het Niet” is niet meer weg te denken uit de geschiedenis van de moderne filosofie. Het is niet alleen een fascinerend en complex werk, maar bovendien is het confronterend, vooral voor de hedendaagse, veelal positivistisch ingestelde mens. Terwijl we vandaag geobsedeerd zijn door onze “identiteit” en ons angstvallig verschuilen achter vermeende “tradities” daagt dit boek de mens uit zichzelf als niet te begrijpen. De mens is het niet dat denkt iets te zijn. De cursus is gericht op het lezen en begrijpen van “het Zijn en het Niet” door close-reading maar ook door de pijlers waarop deze filosofie is gebouwd in kaart te brengen: Husserl, Heidegger, Hegel. Een boek over angst, de ander, het lichaam, liefde als conflict, over vluchtgedrag en masochisme, maar bovenal over vrijheid.

Door wie

Voor wie

Enige filosofie basiskennis wordt sterk aanbevolen.

“De mens is het zijn waardoor het niet in de wereld komt”

Inhoud van de colleges

  1. Vrijdagavond: introductie op het thema
  2. aterdagochtend: Inleiding, Eerste deel ‘Het probleem van het niet’
  3. Zaterdagmiddag: Tweede deel ‘Het voor-zich-zijn’
  4. Zaterdagavond: discussie
  5. Zondagochtend: Derde en vierde deel ‘Het voor-de-ander’ en ‘Hebben, doen en zijn’
NB. elk ochtend en namiddagdeel duurt 3 uur (2 x 1,5 uur met
 tussendoor pauze).

Doelstelling van de colleges

Het doel is even pretentieus als eenvoudig: het stelt de cursist in staat om zelfstandig Het zijn en het niet van kaft tot kaft te lezen en te begrijpen en de filosofie van Sartre toe te passen op het dagelijks leven.

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat in ieder geval uit het volgen van de colleges.
In totaal gaat het om 11 uur college.

Studiemateriaal

Jean-Paul Sartre, het Zijn en het Niet, Lemniscaat, 2003
Ruud Welten, Sartre: een hedendaagse inleiding, Klement/Pelckmans, 2006
Na afloop van de colleges stuurt het Centre Erasme u de sheets van de colleges toe.

Getuigschrift

Aan het einde van de collegereeks ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname.

opgeven via de site van Centre Erasme

9.20.2018

Fenomenologie en Kunst(onderwijs): Call for Papers voor de Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte

20 en 21 december 2018
School of Arts – Hogeschool GentDe twaalfde jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte zal plaatsvinden op donderdagavond 20 en vrijdag 21 december 2018 in de School of Arts, Hogeschool Gent. Het thema van de jaarvergadering is “Fenomenologie en Kunst(onderwijs)”. 


Op de jaarvergadering is ruimte voor een aantal parallelsessies voor de presentatie van lopend onderzoek. Meerdere sessie worden gereserveerd voor onderzoek specifiek gericht op het thema ‘fenomenologie en kunst’, met bijzondere aandacht voor fenomenologie en kunstonderwijs; er is ook gelegenheid voor de presentatie van ander fenomenologisch onderzoek. Voertalen zijn Nederlands en Engels.

Belangstellenden worden verzocht vóór maandag 15 oktober een abstract in te dienen van maximaal 500 woorden van de voorgenomen presentatie per e-mail aan de organisatie van de jaarvergadering (helena.depreester@hogent.be  en peter.reynaert@uantwerpen.be ) o.v.v. GFW abstract 2018. Indieners ontvangen uiterlijk 30 oktober uitsluitsel over acceptatie van hun voorstel. Sprekers dienen lid van het gezelschap te zijn of te worden (zie https://fenomenologie.blog).