11.23.2017

Symposium en uitreiking scriptieprijs STICHTING VREDESWETENSCHAPPEN


Klik hier voor informatie

Zeven jaar oorlog in Syrië

Oorlogs- en vredeswetenschappen in tijden van crisis

Wat is de impact van oorlog op mensen, en hoe kunnen oorlogs- en vredeswetenschappen bijdragen aan een vreedzamere wereld? De Faculteit Sociale Wetenschappen VU en IOVIS, Centre for Peace and Conflict i.o. VU, organiseren, in samenwerking met de Stichting Vredeswetenschappen en VUvereniging, een interdisciplinair panel dat zich buigt over Syrië.

Symposium en uitreiking scriptieprijs

Wat doet zeven jaar aan oorlog of het vluchten voor geweld met iemand? Wat is de rol van religie in processen rondom oorlog en vrede, en wat voor internationale instrumenten hebben we eigenlijk om gehoor te geven aan de menselijke aspecten van oorlog?
Deze vragen alsmede de relevantie van wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs in tijden van hardnekkige politieke instabiliteit en gewapende conflicten, staan centraal tijdens dit symposium. Daarnaast presenteren studenten van verschillende Nederlandse universiteiten hun bijzondere scripties die genomineerd zijn voor de Visions on Peace master scriptie prijs.


Sprekers

Marit Sijbrandij, universitair hoofddocent Klinische Psychologie VU en coördinator van het Horizon 2020 STRENGTHS project voor het opschalen van psychologische interventies met Syrische vluchtelingen.
Srdjan Sremac, universitair docent Faculteit Godgeleerdheid VU en co-directeur van het Amsterdam Center for the Study of Lived Religion.
Wouter Werner, hoogleraar International Publiekrecht VU.
Ruud Welten, bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de Stichting Vredeswetenschappen.

De paneldiscussie zal worden geleid door Wolfgang Wagner, hoogleraar Internationale Veiligheid VU, en directeur van het nieuwe minor programma Peace and Conflict Studies.

Programma
14:00 – 14:10 uur Opening door Wolfgang Wagner
14:10 – 14:20 uur Welkom door Ruud Welten
14:20 – 15:50 uur Paneldiscussie
15:50 – 16:10 uur Pauze
16:10 – 17:10 uur Presentaties genomineerden Visions on Peace master scriptie prijs
17:10 – 17:30 uur Uitreiking prijs en afsluiting
17:30 uur Borrel

Datum: 15 december 2017
Tijd: 14:00 – 17:30
Locatie: Hoofdgebouw VU, Aurora zaal (begane grond)
Toegang: Vanwege een beperkt aantal zitplaatsen, gelieve via een aanmeldformulier te registreren.

11.05.2017

Masters of Suspicion: Freud, Lacan, Žižek - Description Master Course Philosophy. Tilburg University


Description Master Course Philosophy. Tilburg University 2018

700007 : Masters of Suspicion: Freud, Lacan, Žižek

Level: Master
Course load: 3 ECTS credits


Objectives
The goal of this course is to obtain a basic understanding of the theoretical contributions of Freud, Lacan and Žižek. The goal is for students and to gain a foothold in psychoanalytic theory from a philosophical viewpoint.


Contents
Although not a philosopher, the work of Sigmund Freud caused an earthquake in Western philosophy. If there\'s one thing that we should be suspicious of, it is the subject as conceived of in modern philosophy. The subject is not what you think it is. This, in a nutshell, is the all disruptive message of Freud on threshold of the twentieth century. During the course we will study psychoanalysis not that much as a therapeutic strategy, but as a tool to deconstruct discourse on truth and to reframe experience. We will focus on three thinkers who destructed the modern idea of the ego: Sigmund Freud, Jacques Lacan and  Slavoj Žižek.

Freud was the first to lay stress on the subjet as a narrative being. The subject speaks, but the meaning of the words is not the meaning that he himself attributes to. Instead, the subject uses language not to reveal truth but to conceal it. In the work of psychoanalyst Jacques Lacan, this is the leading thought. The unconcious is structured like a language. Farwewell to the principle of non contradiction and to formal logic as the structure of truth.  The course will start with the origins of psychoanalysis in the interpretation of dreams, trauma theories of hysteria, their apparent replacement by developmental models of sexuality, the theory of  repetition-compulsion, the death drive and Freud\'s associated analysis of the aesthetics of the Uncanny. Specific concepts to be examined include language and narrativity, desire, trauma and repression, phantasy and the unconscious, the pleasure principle and the death drive. We will look at some very basic theoretical concepts of Lacan, such as the three registers of “The Imaginary, The Symbolic and The Real” which Lacan considered to be major re-readings of Freud’s basic tenets.

Specifics
Type of exams : Assignments (50%) and paper (50%)

Compulsory Reading
Sigmund Freud, Modern Classics Penguin Freud Reader (Penguin Modern Classics. Ed. Adam Philips)., London: Penguin Books, 2006, ISBN 978-0-141-18743-3.
Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams (any version).
Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, New York: W W Norton & Co Inc,, 1981 (or any other edition)..
Slavoj Žižek, Less Than Nothing: Hegel And The Shadow Of Dialectical Materialism, 2013.