11.23.2017

Symposium en uitreiking scriptieprijs STICHTING VREDESWETENSCHAPPEN


Klik hier voor informatie

Zeven jaar oorlog in Syrië

Oorlogs- en vredeswetenschappen in tijden van crisis

Wat is de impact van oorlog op mensen, en hoe kunnen oorlogs- en vredeswetenschappen bijdragen aan een vreedzamere wereld? De Faculteit Sociale Wetenschappen VU en IOVIS, Centre for Peace and Conflict i.o. VU, organiseren, in samenwerking met de Stichting Vredeswetenschappen en VUvereniging, een interdisciplinair panel dat zich buigt over Syrië.

Symposium en uitreiking scriptieprijs

Wat doet zeven jaar aan oorlog of het vluchten voor geweld met iemand? Wat is de rol van religie in processen rondom oorlog en vrede, en wat voor internationale instrumenten hebben we eigenlijk om gehoor te geven aan de menselijke aspecten van oorlog?
Deze vragen alsmede de relevantie van wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs in tijden van hardnekkige politieke instabiliteit en gewapende conflicten, staan centraal tijdens dit symposium. Daarnaast presenteren studenten van verschillende Nederlandse universiteiten hun bijzondere scripties die genomineerd zijn voor de Visions on Peace master scriptie prijs.


Sprekers

Marit Sijbrandij, universitair hoofddocent Klinische Psychologie VU en coördinator van het Horizon 2020 STRENGTHS project voor het opschalen van psychologische interventies met Syrische vluchtelingen.
Srdjan Sremac, universitair docent Faculteit Godgeleerdheid VU en co-directeur van het Amsterdam Center for the Study of Lived Religion.
Wouter Werner, hoogleraar International Publiekrecht VU.
Ruud Welten, bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de Stichting Vredeswetenschappen.

De paneldiscussie zal worden geleid door Wolfgang Wagner, hoogleraar Internationale Veiligheid VU, en directeur van het nieuwe minor programma Peace and Conflict Studies.

Programma
14:00 – 14:10 uur Opening door Wolfgang Wagner
14:10 – 14:20 uur Welkom door Ruud Welten
14:20 – 15:50 uur Paneldiscussie
15:50 – 16:10 uur Pauze
16:10 – 17:10 uur Presentaties genomineerden Visions on Peace master scriptie prijs
17:10 – 17:30 uur Uitreiking prijs en afsluiting
17:30 uur Borrel

Datum: 15 december 2017
Tijd: 14:00 – 17:30
Locatie: Hoofdgebouw VU, Aurora zaal (begane grond)
Toegang: Vanwege een beperkt aantal zitplaatsen, gelieve via een aanmeldformulier te registreren.

11.05.2017

Masters of Suspicion: Freud, Lacan, Žižek - Description Master Course Philosophy. Tilburg University


Description Master Course Philosophy. Tilburg University 2018

700007 : Masters of Suspicion: Freud, Lacan, Žižek

Level: Master
Course load: 3 ECTS credits


Objectives
The goal of this course is to obtain a basic understanding of the theoretical contributions of Freud, Lacan and Žižek. The goal is for students and to gain a foothold in psychoanalytic theory from a philosophical viewpoint.


Contents
Although not a philosopher, the work of Sigmund Freud caused an earthquake in Western philosophy. If there\'s one thing that we should be suspicious of, it is the subject as conceived of in modern philosophy. The subject is not what you think it is. This, in a nutshell, is the all disruptive message of Freud on threshold of the twentieth century. During the course we will study psychoanalysis not that much as a therapeutic strategy, but as a tool to deconstruct discourse on truth and to reframe experience. We will focus on three thinkers who destructed the modern idea of the ego: Sigmund Freud, Jacques Lacan and  Slavoj Žižek.

Freud was the first to lay stress on the subjet as a narrative being. The subject speaks, but the meaning of the words is not the meaning that he himself attributes to. Instead, the subject uses language not to reveal truth but to conceal it. In the work of psychoanalyst Jacques Lacan, this is the leading thought. The unconcious is structured like a language. Farwewell to the principle of non contradiction and to formal logic as the structure of truth.  The course will start with the origins of psychoanalysis in the interpretation of dreams, trauma theories of hysteria, their apparent replacement by developmental models of sexuality, the theory of  repetition-compulsion, the death drive and Freud\'s associated analysis of the aesthetics of the Uncanny. Specific concepts to be examined include language and narrativity, desire, trauma and repression, phantasy and the unconscious, the pleasure principle and the death drive. We will look at some very basic theoretical concepts of Lacan, such as the three registers of “The Imaginary, The Symbolic and The Real” which Lacan considered to be major re-readings of Freud’s basic tenets.

Specifics
Type of exams : Assignments (50%) and paper (50%)

Compulsory Reading
Sigmund Freud, Modern Classics Penguin Freud Reader (Penguin Modern Classics. Ed. Adam Philips)., London: Penguin Books, 2006, ISBN 978-0-141-18743-3.
Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams (any version).
Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, New York: W W Norton & Co Inc,, 1981 (or any other edition)..
Slavoj Žižek, Less Than Nothing: Hegel And The Shadow Of Dialectical Materialism, 2013.

10.21.2017

Zomercursus Centre Erasme 2018: ALBERT CAMUS - DE MENS IN OPSTAND
Wanneer? 22-28 juli 2018
Waar? Frankrijk: Saint-Étienne-des-Sorts (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées)Camus’ De mens in opstand
inleiding
Het is gemeengoed om te zeggen dat we Albert Camus op de middelbare school lazen. Dus in deze cursus kunnen we in nostalgie wegdromen naar onze vermeende jonge wilde jaren? In tegendeel! Er zijn weinig boeken geschreven in de twintigste eeuw waarvan de besproken inhoud vandaag zo vlijmscherp actueel is als De mens in opstand. We leven in een wereld die getekend wordt door opstand. Camus drijft ons naar het hart van ons zijn: het wezen van de mens is niets anders dan opstand. De mens revolteert tegen zin en betekenis van mens en schepping. Een nauwkeurige lezing leert dat De mens in opstand gelezen moet worden als de metafysica van onze tijd. In de colleges zal het boek worden gelezen in relatie tot onder andere filosofieën, waaronder die van Sartre en Levinas en in relatie tot de literatuur van o.a. Dostojevski en Gide. 

voor wie
De cursus is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is in, om het met Camus te zeggen ‘zijn eigen tijd te begrijpen’. Enige filosofische voorkennis is aanbevolen maar geen vereiste.inhoud van de colleges
1. Inleiding: Camus als filosoof. 
2. Opstand en metafysica. Bespreking hoofdstuk I en II.
3. Terreur en terrorisme. Bespreking hoofdstuk III. 
Bezoek aan het graf van Camus in Lourmarin
4. Film en bespreking: The Battle of Algiers
5. Opstand en kunst. Bespreking hoofdstuk IV
6. Gij zult niet doden. Camus en Levinas? Bespreking hoofdstuk V
7. Sartre en Camus: 'De Hel' (toneelstuk van Ruud Welten)
8. Naar een post-existentialisme. Camus en wij.

doelstelling van de colleges
Het doel van de cursus is ten eerste close-reading van belangrijke delen uit het boek. Ten tweede onderzoeken we de waarde van het denken van Camus voor onze huidige tijd.

studiebelasting
De studiebelasting bestaat in ieder geval uit het volgen van de colleges. Dit komt neer op 5 x 3 uur (ochtendcolleges) en 3 x 1,5 uur (avondcolleges) = 19,5 uur. Voor een optimale cursusweek raden wij u aan het lesmateriaal voorafgaand aan de cursus te bestuderen. 

studiemateriaal
Albert Camus, De mens in opstand (vert. Martine Woudt. Uitgeverij Veen/De Prom of Olympus, of een Franse of Engelse editie) (NB niet de editie van de Bezige Bij uit 1967). 

getuigschrift
Aan het einde van de collegereeks ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname (geen ects)7.27.2017

Het trauma van Europa


De verstoorde orde
De film E la nave va (1983) van de Italiaanse regisseur Federico Fellini vertelt het verhaal van een groep operazangers en edellieden die uitvaren om de as van een geliefde operadiva over zee te gaan uitstrooien. Het verhaal speelt zich af aan de vooravond van de eerste wereldoorlog. De kijker wordt meegenomen in de culturele crème de la crème van de Italiaanse cultuur, een wereld die Fellini zo goed kende en die hij in zijn films vol ironie en in al haar potsierlijkheid portretteert. De operazangers en zangeressen proberen elkaar in aanzien, toonhoogte en volume te overtreffen en het personeel van het schip te imponeren. En plotseling, ergens in het midden van het verhaal, wordt het leven aan boord volledig verstoord. Een groep Servische vluchtelingen is aan boord geklommen en zit buiten op het dek, terwijl de crème binnen de zoveelste copieuze maaltijd verorbert. Onmiddellijk ontstaan aan boord partijen vóór en tegen de vluchtelingen. De een gaat men hen dansen terwijl de ander ze het liefst overboord wil gooien. Wat bindend was voor de gemeenschap - de rouw om de operadiva en de strijd om de hoogste noot - speelt ineens geen enkele rol meer. Er heerst verwarring en ruzie. De klanken van Rossini en Verdi verstommen en maken plaats voor de muziek van de vluchtelingen. De orde is verstoord.


Fellini's verhaal is een even komische als pijnlijke metafoor voor het Europa waarin wij leven. Bootvluchtingen waren ten tijde van Fellini's film nog een redelijk nieuw fenomeen. Het einde van de oorlog in Vietnam dreef in 1975 talloze Vietnamezen, die het communistisch geworden Vietnam ontvluchtten, op zee. Beelden van de vluchtelingen choqueerde de Westerse wereld. De Italiaanse meester reageerde met zijn film op de gebeurtenissen van zijn tijd. Gebeurtenissen die, zoals iedereen weet, nieuwe en grotere vormen hebben gekregen. De geschiedenis herhaalt zich niet zo zeer, maar erger nog, vermenigvuldigt haar drama. Fellini heeft van deze verstoring van rust ten gevolge van de vluchtelingen het thema van zijn film gemaakt. Het is deze ordeverstoring, dit trauma dat de komst van de vluchteling met zich meebrengt, waarbij ik wil blijven stilstaan.
Ik bedoel dus niet zozeer het trauma dat vluchtelingen al dan niet hebben opgelopen in het land dat ze ontvluchtten, maar het trauma dat onze cultuur oploopt doordat vluchtelingen aan de poorten van Europa kloppen, of beter gezegd haar poorten forceren en zich als onwelkome gasten over Europa verspreiden. Het betreft een verstoring van een politieke, morele en economische orde: Europa dacht alles zo goed elkaar te hebben maar precies vanuit deze zelfverzekerdheid weet ze geen raad met de vluchteling. Is het mogelijk om onze ijver om het 'vluchtelingenprobleem' snel op te lossen (in de hoop dat het verdwijnt en de rust weer terugkeert) niet zozeer te beschouwen als een adequate politiek maar als een moreel trauma van onze Westerse cultuur?

De onbegrijpelijke ander
In elk geval biedt het denken van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) handreikingen om deze wat ongemakkelijke positie te onderzoeken. Levinas is een filosoof die de aandacht heeft gevraagd voor het ethische appel dat de ander op ons doet. En voor alle duidelijkheid: de ander is precies niet mijn naaste, niet mijn buurman of landgenoot met wie ik onze normen en waarden deel en leef. Het is daarentegen degene die buiten de sfeer van jou en mij wordt gesloten. Het is volgens Levinas precies deze ander die onze rust en ons denken verstoort; die ons vermogen om hem te kennen en begrijpen traumatiseert. De ander, aldus Levinas, is in eerste instantie altijd degene die onze orde komt verstoren. Want de ander is nu precies degene die zich niet laat begrijpen; die zich niet in onze orde laat integreren. Het is dus beslist niet toevallig dat in de filosofie van Levinas het woord trauma centraal staat. De ander dwingt ons om onze levenswijze te herzien. Maar ondanks het trauma dat de ander in mijn leven teweegbrengt is de ander een mens. Dus ondanks het feit dat ik hem niet begrijp; ondanks het feit dat hij zich niet zomaar laat integreren in de door ons geschapen orde, ben ik ten volle verantwoordelijk voor hem. Het is het bestaan van de ander, die aan mijn poort komt kloppen, dat mij tot een humaan wezen maakt; niet mijn bereidheid om de ander te helpen op voorwaarde dat ik er tijd en geld voor kan vrijmaken.
Door met Levinas te spreken over een trauma stellen we de vraag hoe we met deze ordeverstoring om moeten gaan. Zijn we bereid te zien dat ons Europese stelsel, onze ideeën over mensenrechten, onze verzorgingsstaten en democratieën te lijden hebben aan een ernstig trauma? Een wond in ons bevattingsvermogen? Een getraumatiseerd Europa is een Europa dat gelooft in haar eigen gelijk, dat meent dat het met dezelfde politiek die de ander buitensloot hem weer kan binnenhalen. Maar door de manier waarop Europa dit doet, blijft ze volharden waar ze altijd al in uitblonk: het kolonialiseren van de ander.

Neurotische politiek
Levinas' gebruik van het woord trauma is minder vreemd dan het lijkt. Trauma is het oud-Griekse voor wond. Wat is verwond? Wel, ten eerste de hekken bij Calais, Lampedusa etc. waardoor de vluchtelingen Europa binnen sijpelen. Sigmund Freud heeft duidelijk gemaakt dat niet alleen materie, het lichaam, maar ook ons mentale vermogen verwond kan worden. Een dergelijke wond laat zich bovendien moeilijker genezen dan een fysieke, want we zijn geneigd hem te verdringen, te overschreeuwen. Een trauma, aldus de psychoanalyticus, is een gebeurtenis die te groot en choquerend is om er redelijk op te kunnen reageren. Iemand die getraumatiseerd is, is niet in staat om op een heldere manier te vertellen wat er nu eigenlijk gebeurd is. Sterker nog: de getraumatiseerde sluit, uit onbewuste zelfbescherming, elke toegang tot de beelden en de pijn die te groot zijn om te dragen, af. In termen van Freuds psychoanalyse wordt de gebeurtenis verdrongen. De verdringing leidt tot een vervanging van de beelden en herinneringen, die de plaats innemen van het trauma. Wat er dan gebeurt weten we allemaal: de patiënt gaat de beelden en woorden die hem tegen zijn trauma beschermen eindeloos, zonder verdere betekenis herhalen. Zij is neurotisch geworden. Europa is zo'n orde. Haar neurose is de politiek. Haar onvermogen om adequaat te reageren op de vluchteling is een symptoom van haar trauma. Zo vreemd is het dus niet te stellen dat het niet zozeer de vluchtelingen op Lesbos of waar dan ook getraumatiseerd zijn, maar de Europese ziel. Europa is als het schip van Fellini, een culturele orde. Zoals de operazangers op het schip weet Europa geen raad met de komst van de vluchtelingen. Ze had alles zo mooi op orde: een democratie, een politiek, een grondwet en een beleid en niet te vergeten een munt. De vluchtelingen waren precies degenen die niet in haar planningen voorkwamen. Ze vlucht nu, neurotisch, in snelle oplossingen. De Europese moraal en politiek - haar ziel - zijn neurotisch geworden. De alles ondermijnende onzekerheid wordt snel afdekt met een eenzijdige aandacht voor eigen veiligheid.

We weten wat ons te doen staat. In plaats van het trauma te verdringen is het echter aan Europa om het trauma aan te gaan; om de ander als ander te verwelkomen.

Eerder gepubliceerd in Denkwijzer, het tijdschrijft van het wetenschappelijk instituut van de Christenunie 

6.14.2017

Vooraankondiging Nieuwe Vormen van het Heilige. Het geval HUGO BALL

Expertseminar STICHTING THOMAS MORE

Erasmus universiteit Rotterdam 23 oktober 2017 10.00-17.00 uur

Nieuwe vormen van het heilige. Het geval Hugo Ball

Hugo Ball was de oprichter van het Cabaret Voltaire in Zürich, waar een eeuw geleden de DADA-beweging ontstond, die zich langzaam maar zeker zou verspreiden naar onder andere Berlijn, Parijs en New York. Door de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog zou elke betekenis zinloos zijn geworden, een zinloosheid die door de DADA werd bezongen. Hugo Ball raakte in zijn rusteloze korte leven gefascineerd door het christendom, dat hij doorleefde en bestudeerde op een niet minder fascinerende manier. Van Hugo Ball verscheen bij uitgeverij Vantilt recentelijk De vlucht uit de tijd, dat deze ontwikkeling documenteert. Tijdens de dag staat dit boek centraal.

Aanmelden bij Stichting Thomas More, Clarie Kiel: kiel@thomasmore.nl
 https://www.thomasmore.nl/fileadmin/media-archive/thomasmore/Downloads_in_pdf/Expertseminar_EUR_23-10-2017.pdfMet:
Hubert van den Berg, Hoogleraar literatuurwetenschap Palacký-Universiteit in Olomouc, historicus van de DADA-beweging en Hugo Ball-specialist
Jaap Blonk, Internationaal bekend stemkunstenaar
Frank Bosman, Theoloog en kenner van het werk van Hugo Ball
Marc de Kesel, Titus Brandsma Instituut Nijmegen, Filosoof en expert op gebied van kunst en religie
Jos de Mul, Hoogleraar Wijsgerige Antropologie
De dag wordt gemodereerd door Ruud Welten, Bijzonder hoogleraar filosofie vanwege Stichting Thomas More

meer informatie: Stichting Thomas More

5.28.2017

Sartre over Stéphane Mallarmé. Lezing

Filosofie, literatuur en engagement (Symposium) - Studiedag Radboud Universiteit Nijmegen

  • Datum vrijdag 16 juni 2017
  • Tijd 10:00 tot 18:00
  • Locatie Grotius 1.109

Sprekers
Aukje van Rooden, Chris Bremmers, Gert-Jan van der Heiden, Hans van Stralen, Jean-Pierre Wils, Ruud Welten, Senne van den Berg, Simon Gusman

Meer informatie

Jean-Paul Sartre is heel zijn leven gefascineerd geweest door de 'poète maudite' Stéphane Mallarmé. Dat kan verbazen, aangezien een poëet volgens Sartres vroege gedachten over literatuur en engagement zich precies niet engageert. De postuum verschenen aantekeningen van Sartre over Mallarmé schetsen echter een radicaal ander beeld van zijn visie op engagement en literatuur.

 

4.23.2017

It’s Fantastic here! A Lacanian Approach to Tourism


Wageningen Geography Lecture, GAIA building, 16:00 – 17:30
For centuries people have travelled around the world. Today, travel drift is greater than ever. It is not hard to see that travel has something to do with desire. In this lecture, tourism is approached in a psychoanalytical way: what is the structure of this desire, obsession even, that makes us travel around the world? Is tourism the name of a collective obsessional neurosis? An introduction into the psychoanalytical theory of Jacques Lacan (1901-1981) applied to tourism.

Ruud Welten is Lector Ethics & Global Citizenship at Saxion University of Applied Sciences, Associate professor of Philosophy at Tilburg University, and a Thomas More professor at the Erasmus University Rotterdam. With a background in philosophical phenomenology, he has written extensively about tourism and hospitality broadly conceived, extending to issues of cosmopolitanism, refugees, violence, religion, and business ethics. In Dutch, he published the book ‘Het Ware Leven is Elders – Filosofie van het Toerisme’ (True Life is Elsewhere – Philosophy of Tourism).

4.12.2017

Lacan en religie - zaterdag 22 april - debat met Marc de Kesel

2 maart 2017 THIJMGENOOTSCHAP

Op zaterdagmiddag 22 april 2017 organiseert de Wijsgerige Afdeling van het Thijmgenootschap een studiebijeenkomst over Lacan en de religie in Utrecht. Met medewerking van Ruud Welten en Marc de Kesel.

Het werk van psychoanalytisch denker Jacques Lacan (1901-1981) blijft de gemoederen bezighouden. Hoe ziet religie eruit vanuit een lacaniaans perspectief? Daarover lopen de meningen van de interpretatoren nogal uiteen.

Is religie de dwangneurotische herhaling van riten zoals Freud het begreep en staat Lacan eenvoudigweg in deze traditie? Openbaring zou bijvoorbeeld pas mogelijk zijn omdat er een religieus discours is dat over openbaring spreekt. Het is lacaniaans uitgedrukt een 'effect van de symbolische orde'. Is het echter mogelijk om openbaring precies te begrijpen als de traumatische inslag in de symbolische orde die Lacan 'het reële' noemt?

In Als de graankorrel niet sterft (Klement 2016) probeert Ruud Welten religieuze openbaring niet als maar voorbij het fantasma te denken. Zo bezien wordt de moderniteit niet begrepen als een afscheid van religie, maar eerder andersom: religie als een verdrongen trauma van de moderniteit.

Deze interpretatie heeft raakpunten met het denken van Marc de Kesel, die als coreferent zal optreden, maar de interpretatieverschillen geven genoeg stof voor een debat over de positie van religie, openbaring en moderniteit. Het betreft in feite de vraag hoe we de immer problematische relatie tussen religie en moderniteit kunnen stellen.

Programma:

13.00 – 13.30 inloop
13.30 – 14.30 inleiding Ruud Welten
14.30 – 15.30 co-referaat Marc De Kesel
15.30 – 15.45 pauze
15.45 – 16.45 plenaire discussie

Plaats: Ariënsinstituut, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht

Aanmelding per email bij Rudi te Velde (r.a.tevelde@uvt.nl)


Site van het Thijmgenootschap

2.26.2017

Mystiek, erotiek en angst: reflecties vanuit Paul Gauguin

TBI lectures

Wo 22.03.2017, 14h-16h, Erasmusgebouw 1.17, Erasmusplein 1 Nijmegen

Toen Paul Gauguin in 1903 op het eiland Hiva Oa in de Stille Oceaan overleed, werden veel van zijn erotische doeken door de plaatselijke missiepost in beslag genomen en vernietigd. Gauguin had een bittere strijd gevoerd tegen alles wat ‘Westerse cultuur’ genoemd werd, en in eerste plaats tegen de kerk en haar zogeheten normen en waarden. Uit Gauguins werk, dat niet alleen uit schilderijen bestaat maar ook talloze houtgravures, beelden, keramiek en teksten, spreekt echter een diep verlangen naar een religie die niet door de westerse koloniale cultuur gecorrumpeerd is. Gauguin hoopte de werkelijke religie te vinden op de Frans-Polynesische eilanden, een religie die door de ijver van het missiewerk was weggevaagd, maar in plaats daarvan creëerde hij zijn eigen fantasmatische ‘Tahitiaanse’ mystiek, waarin erotiek en angst wonderlijk gepaard gaan.Ruud Welten is bijzonder hoogleraar bij de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege Stichting Thomas More, met de leeropdracht ‘Hedendaagse benaderingen van menselijke subjectiviteit’, en hoofddocent filosofie aan de Tilburg University. Onder zijn redactie (samen met Marc De Kesel) verschijnt in het voorjaar Het Godstrauma: Lacan, religie & moderniteit (Amsterdam, Sjibbolet, 2017).

2.19.2017

Filosofie van Geweld

Verschijnt binnenkort. Met daarin mijn bijdrage 'Als blikken konden doden', over Sartre en geweld.

Link naar de uitgeverij

Nadenken over geweld doen we meestal in morele zin: het is goed of fout. Van filosofen wordt dan verwacht dat ze argumenten geven die voor of tegen het gebruik van geweld pleiten. Dat volstaat niet. Lode Lauwaert vroeg daarom toonaangevende filosofen uit Vlaanderen en Nederland om een ander licht te laten schijnen op onder andere religieus geweld, terrorisme, geweld en recht, en het geweld van de neoliberale maatschappij. Het resultaat is een rijk en gevarieerd boek dat je anders over geweld doet nadenken.

 Met bijdragen van Maarten Boudry, Wim Weymans, Ignaas Devisch, Ruud Welten, Marc De Kesel, Paul Cliteur, Rico Sneller, Eric Meganck, Jens De Vleminck en Antoon Vandevelde.2.18.2017

Video registratie van de oratie Als de graankorrel niet sterft

Bij deze een link naar de videoregistratie van mijn oratie gehouden op 30 september 2016, ter aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap vanwege stichting Thomas More aan de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De tekst is te vinden in Als de graankorrel niet sterft. Een filosofische archeologie van openbaring