12.17.2016

Zomercursus in Frankrijk: Freuds Droomduiding lezen


CENTRE ERASME 2017

De twintigste eeuw werd ingeluid met een boek dat alles zou veranderen. En niet in de laatste plaats de filosofie. Sigmund Freuds Droomduiding (1899) beoogt weliswaar geen filosofisch werk te zijn, maar de filosofische consequenties van dit boek voor het denken over het menselijk subject zijn enorm.
Zo verschijnt het subject op de sofa primair als een vertellend wezen dat zich niet zo eenvoudig in de ziel laat kijken als verlichtingsfilosofen veronderstellen. De uitgesproken waarheid bejegent Freud met een systematisch wantouwen. Wat wij vertellen kent weliswaar betekenis, maar vaak niet de betekenis die wij er zelf aan toekennen. Duiden betekent bij Freud interpreteren. Dat wil zeggen luisteren voorbij de zelfcensuur van het sprekende subject.

In de cursus zullen we ingaan op deze metafysische ontwrichting die de Droomduiding impliceert en die andere wegen opent om niet alleen onze dromen, maar onze gehele leefwereld te duiden. In onze tijd, waarin de leefwereld wordt teruggebracht tot meetbare feiten, is de Droomduiding actueler dan ooit. Het begrippenkader dat zich in de Droomduiding ontvouwt, laat ons niet alleen onze psyche, maar laat ons ook politieke ideologie, populaire cultuur of toeristische verlangens kritisch beschouwen.


(Odile Redon)

De cursus is bedoeld voor iedereen die een week lang wil studeren op Freuds beroemde maar ingewikkelde Droomduiding. Zowel door het boek grondig te lezen en te bespreken, maar ook door het toe te passen. Zo zal in een van de colleges een surrealistisch gedicht worden geschreven volgens de strakke regels van André Breton. Ook wordt Erwartung van Schönberg beluisterd vanuit de analytische kaders van de Droomduiding. De colleges zijn van academisch niveau en toegankelijk voor iedereen die bereid is een serieuze denkinspanning te leveren.

Meer informatie en opgeven

Wanneer
20 augustus 2017 tot 26 augustus 2017