3.11.2016

Spreker tijdens 'De schrille kant van pasen'

Meer informatie

Op de maandag van de Goede Week aandacht voor het geven van je leven. Indachtig de moord op de paters van Tibhirine, dit jaar 20 jaar geleden, en de dood van pater Frans van der Lugt SJ in 2014. Hun leven en dood is teken geworden. Drie sprekers doordenken en belichten de betekenis en impact van hun martelaarschap.

De headlines in het nieuws geven wellicht aanleiding tot wanhoop. Maar met Pasen wordt gevierd en verkondigd dat de dood niet het laatste woord heeft. Een bijeenkomst over trouw, ontvankelijkheid en getuigenis – naar het levensmotto van de jezuïet Frans van der Lugt: ‘Het gaat verder!’
Stefan Waanders werd getroffen door het geestelijk testament van Christian de Chergé, prior van de communauteit van Tibhirine, die al voor zijn dood de moordenaar vergiffenis schonk.

Prof.dr. Ruud Welten (Bijzonder hoogleraar namens de Stichting Thomas More, Erasmus Universiteit Rotterdam) zal ingaan op de kracht van het ‘willen zien’, wat van doen heeft met de orde van de openbaring, waarin representatie (in kunst bijvoorbeeld) om kan slaan naar getuigenis.

Anton ten Klooster MA (priester van het aartsbisdom Utrecht en promovendus TST) zal ingaan op het martelaarschap van Frans van der Lugt, Christian de Chergé, en vele anderen, op basis van woorden uit de Bergrede: ‘Zalig die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid’. Hij staat daarbij tevens stil bij hoe christenen zich door de liturgie van de Goede Week verenigen met Jezus' lijden.

Praktische informatie
Datum: 21/3 2016, 14.00 tot 16.30 uur.
Locatie: Nieuwegracht 65, 3512 LG Utrecht.
Kosten: € 25; studenten TST en FHTL gratis na aanmelden.
Opgave: (incl. betaling) via deze pagina.

Contactgegevens
Correspondentieadres:
Postbus 80101, 3508 TC Utrecht
Bezoekadres:
Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht
Telefoon:
013 4663800
Mail:
luce-crc@tilburguniversity.edu