3.31.2016

LACAN EN RELIGIEVanuit de Erasmus Universiteit en Stichting Thomas More organiseer ik op vrijdag 20 mei een open expert-seminar over Jacques Lacan. 


Tot op de dag van vandaag houdt het werk van psychoanalyticus en filosoof Jacques Lacan (1901-1981) de gemoederen bezig. Interpretaties van zijn werk lopen nogal uiteen; hetzelfde geldt voor de toepassingsgebieden. Religie neemt daar een opvallende plaats in. Het werk van Lacan geeft enerzijds aanleiding om religie te beschouwen als een structurele ordening die de religieuze ervaring zelf overbodig maakt, anderzijds geeft zijn werk aanleiding om de religieuze ervaring als een haast traumatische ontmoeting met het werkelijke te beschrijven. Kunnen we religie eigenlijk wel met de heldere ratio doorgronden? 'Dat God dood is, daarvan ben ik nog niet zo zeker', stelt Lacan in een van zijn seminars. Zijn these 'God is het onbewuste' lijkt deze ambiguïteit in stand te houden. Bovendien bevat het werk van de Franse filosoof nog veel onverkende spelonken. 

10.00 uur ontvangst
Aanvang: 10.15 uur.
Ruud Welten (Trauma en openbaring) 
Rico Sneller (Agressie en regressie. Lacan, Weinreb en de bijbel)
Discussie en vragen

13.00   lunch
Vanaf 14.00 uur hervatting.
Dominiek Hoens (Lacan leest Pascal)
Marc de Kesel (keynote: Gods dubbele dood - Lacan, psychoanalyse, religie)

Discussianten
Antoine Mooij, Bert van den Bergh, Ernst van den Hemel

Open expert-seminar 'Lacan en religie'
Stichting Thomas More, Erasmus Universiteit Rotterdam
vrijdag 20 mei 2016
van 10.00 tot 17.00 uur

Erasmus Universiteit Rotterdam
Locatie: Faculteit der Wijsbegeerte, Burgemeester Oudlaan 50, 
Gebouw en zaal: T 3-13

Deelname is gratis, maar aanmelding is verplicht. Aanmelden via Clarie Kiel, email: kiel@thomasmore.nl
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

link naar deze tekst op de site van de EUR

Inner en outer circle
De discussie wordt gevoerd volgens het format van een inner en outer circle: het gesprek voltrekt zich voornamelijk tussen de hoofdsprekers en enkele genodigden, terwijl het publiek toehoort en zich op bepaalde momenten in de discussie kan mengen. Het betreft een kleinschalig Nederlandstalig seminar waarin experts met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van Lacan voor het denken over religie. Daarin is plaats voor strikt lacaniaanse benaderingen, maar ook voor kritische.