12.17.2016

Zomercursus in Frankrijk: Freuds Droomduiding lezen


CENTRE ERASME 2017

De twintigste eeuw werd ingeluid met een boek dat alles zou veranderen. En niet in de laatste plaats de filosofie. Sigmund Freuds Droomduiding (1899) beoogt weliswaar geen filosofisch werk te zijn, maar de filosofische consequenties van dit boek voor het denken over het menselijk subject zijn enorm.
Zo verschijnt het subject op de sofa primair als een vertellend wezen dat zich niet zo eenvoudig in de ziel laat kijken als verlichtingsfilosofen veronderstellen. De uitgesproken waarheid bejegent Freud met een systematisch wantouwen. Wat wij vertellen kent weliswaar betekenis, maar vaak niet de betekenis die wij er zelf aan toekennen. Duiden betekent bij Freud interpreteren. Dat wil zeggen luisteren voorbij de zelfcensuur van het sprekende subject.

In de cursus zullen we ingaan op deze metafysische ontwrichting die de Droomduiding impliceert en die andere wegen opent om niet alleen onze dromen, maar onze gehele leefwereld te duiden. In onze tijd, waarin de leefwereld wordt teruggebracht tot meetbare feiten, is de Droomduiding actueler dan ooit. Het begrippenkader dat zich in de Droomduiding ontvouwt, laat ons niet alleen onze psyche, maar laat ons ook politieke ideologie, populaire cultuur of toeristische verlangens kritisch beschouwen.


(Odile Redon)

De cursus is bedoeld voor iedereen die een week lang wil studeren op Freuds beroemde maar ingewikkelde Droomduiding. Zowel door het boek grondig te lezen en te bespreken, maar ook door het toe te passen. Zo zal in een van de colleges een surrealistisch gedicht worden geschreven volgens de strakke regels van André Breton. Ook wordt Erwartung van Schönberg beluisterd vanuit de analytische kaders van de Droomduiding. De colleges zijn van academisch niveau en toegankelijk voor iedereen die bereid is een serieuze denkinspanning te leveren.

Meer informatie en opgeven

Wanneer
20 augustus 2017 tot 26 augustus 2017


11.05.2016

Vooraankondiging lezing: Paul Gauguin. Mystiek, erotiek en angst


Meer informatie: http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=4303

Toen Paul Gauguin in 1903 op het eiland Hiva Oa in de Stille Oceaan overleed, werden veel van zijn erotische doeken door de plaatselijke missiepost in beslag genomen en vernietigd. Gauguin had een bittere strijd gevoerd tegen alles wat 'Westerse cultuur' genoemd werd, en in eerste plaats tegen de kerk en haar zogeheten normen en waarden. Uit Gauguins werk, dat niet alleen uit schilderijen bestaat maar ook talloze houtgravures, beelden, keramiek en teksten, spreekt echter een diep verlangen naar een religie die niet door de westerse koloniale cultuur gecorrumpeerd is. Gauguin hoopte de werkelijke religie te vinden op de Frans-Polynesische eilanden, een religie die door de ijver van het missiewerk was weggevaagd, maar in plaats daarvan creëerde hij zijn eigen fantasmatische ‘Tahitiaanse’ mystiek, waarin erotiek en angst wonderlijk gepaard gaan.


Lezing in de reeks 'MYSTIEKE BEELDENSTORM. Over mystiek & moderne beeldende kunst'
TBI-lectures (Titus Brandsman Instituut Nijmegen) Wo 22.03.2017, 14h-16h, E2.12


10.19.2016

Parijs, oktober 2016: Denken met het zere lijf, aldus Ger Groot in Trouw

Ger Groot schreef een mooie column in Trouw over de studiereis die ik met Stichting Thomas More mocht organiseren:

COLUMN Met een klein dozijn filosofen banjeren door Parijs: er zijn onaangenamer tijdsbestedingen denkbaar.
Het denken zit niet, maar banjert en krijgt zere voeten. Op de Parijse boulevards merk je dat
Afgelopen weekend mocht ik er op uitnodiging van de Thomas More Stichting aan meedoen. Niet alleen om professionals in de wijsbegeerte dichter bij elkaar te brengen. Maar ook om te zien of het denken een hogere vlucht neemt wanneer het zich afspeelt op de plek waar de ideeën ooit ontstonden.

Dat lijkt een rare veronderstelling. Waarom zou je op de stoep voor het geboortehuis van Henri Bergson getroffen worden door bijzondere inzichten? Welke inspiratie biedt het betreden van de kantoren waar de internationale vereniging voor Lacaniaanse psychoanalyse huishoudt? De filosofie waait waar ze wil, gedachten zijn vrij. De plek wáár ze gedacht worden zou er niet toe moeten doen.

In werkelijkheid staan de zaken er troebeler voor. Wie meent dat de rede zich ontplooit los van lichaam, plaats en tijd, leeft op een vreemde manier nog in een tijdperk waarin de ziel voor een aparte, lijfloze werkelijkheid doorging. Een overtuiging die we lang achter ons gelaten menen te hebben.

In werkelijkheid leven we middenin diezelfde tijd, met nog altijd diezelfde misvattingen. In de ziel geloven we niet meer, maar in de 'zuivere rationaliteit' des te meer. In een rede die overal, altijd en onder alle omstandigheden precies hetzelfde zegt, als een soort universele wiskunde: 2 + 2 = 4.
Historische sensatie

Hier heeft Louis Aragon ooit werkelijk gelopen, voordat hij de stad van zijn tijd beschreef
Maar na uren voortsjokken door Parijs dénkt ze anders dan hoentjesfris bij het ontbijt en de eerste matineuze voordracht van de dag. De filosofische betekenis van de 19de-eeuwse Parijse passages blijkt nét iets anders wanneer de denker zich daadwerkelijk in zo'n passage bevindt. Hij ziet hoe smal die is, hoe dicht de café's en winkels erin op elkaar zitten, en hoe de ruimte zich aan het eind ervan plotseling opent naar één van Hausmanns boulevards.

Op een gelukkig moment overvalt hem misschien wat Huizinga ooit een 'historische sensatie' heeft genoemd. Híer heeft Louis Aragon ooit werkelijk gelopen, voordat hij de stad van zijn tijd beschreef in zijn roman 'De boer van Parijs'. En dít herkende Walter Benjamin toen hij een decennium later zelf door die passages liep en werkte aan zijn grote project over Parijs als 'hoofdstad van de 19de eeuw'.

Wie betrapt in zich die heimelijke stem van lijf, plaats, geur en ruimte die geen verschil maakt voor de logica, maar wel voor de denksfeer waarín zij zich ontplooit? Wij redeneren van de ene naar de andere gestemdheid, van deze plek naar gene, niet verschillend. Maar het onderwerp van ons denken krijgt wel een andere kleur en smaak.
Kleine discussies

In de Parijse restaurants bleek het te rumoerig voor de korte voordrachten die waren voorzien. Dus zocht de filosofie er haar heil in kleine discussies van twee of drie koppen bij elkaar, moeizaam boven de herrie uit. Niet minder wijsgerig dan in de collegezaal van een beroemd instituut, nog maar een paar uur eerder. Maar zich pas nu scherp bewust van haar eigen incarnatie - want de honger wil ook wat.

Denken doen we nooit alleen met onze geest, hoe kloosterlijk het er ook nog altijd aan mag toegaan in de universiteit, de kathedraal van het moderne spiritualisme. Ook daarin was Parijs een voortrekster, toen zij, ruim twee eeuwen geleden, van de Rede een religie maakte. En vergat dat de ratio altijd al geïncarneerd en het woord vleesgeworden is. Het denken zit niet, maar banjert en krijgt zere voeten. Op de Parijse boulevards merk je dat.

Ger Groot, Trouw, 18 oktober 2016

 
(Foto Wilco Versteeg)


Van links naar rechts: Ernst van den Hemel, Aukje van Rooden, Ger Groot, Laurens ten Kate (achter Ger), Joeri Schrijvers, Marc de Kesel, Donald Loose, Michel Bronzwaer, Rico Sneller en ik, voor de Passage des Panoramas.
(Foto Wilco Versteeg)

Ik in de Passage des Panoramas, waar ik de filosofen, in de geest van Louis Aragon en André Breton een Cadavre Exquis liet schijven, een dadaistisch gedicht

(Foto Wilco Versteeg)

Voor de plek waar ooit de Passage de l'Opéra was, jammerlijk afgebroken in 1926, onder protest van de dadaisten


Van L naar R: Ernst van den Hemel, Marc de Kesel, Donald Loose, Ger Groot, Wilco Versteeg, Joeri Schrijvers, Sjoerd van Tuinen


Louis Aragon ten tijde van Le Paysan de Paris (De boer van Parijs)10.18.2016

Persbericht Speling 2016/3

Het kwetsbare in de ogen zien

‘Gij zult u kwetsbaar opstellen’, klinkt het nieuwe gebod. Als leidinggevende, als docent of als manager ben je verzekerd van succes als je je eigen kwetsbaarheid laat zien: ‘Kwetsbaar is het nieuwe krachtig!’ Het lijkt dan alsof kwetsbaarheid een zelfgekozen positie is. Maar dat is een luxe die niet iedereen zich kan veroorloven. In het bestaan van sommige mensen dringt kwetsbaarheid zich op als een ongenode gast: ziekte, ouderdom, eenzaamheid, een verbroken relatie, een ernstig ongeluk, het verlies van een ideaal. Hoe ga je om met je eigen kwetsbaarheid? Hoe ga je om met de kwetsbaarheid van een ander? Wie heeft het lef om kwetsbaarheid in de ogen te zien?

In dit nummer van Speling wisselen bijdragen vanuit de theologie, de filosofie en de geschiedenis van de spiritualiteit, en ervaringsverhalen elkaar af. Het geheel presenteert de lezer een waardevolle mix van beschouwing en herkenning, van theorie en praktijk, van afstand en nabijheid.

De uitspraak van Leonard Cohen, over het licht dat binnenvalt door een barst, lijkt een goede samenvatting te zijn van het wezenlijke karakter van kwetsbaarheid: geen mens ontkomt eraan, maar het opent tegelijkertijd een nieuw perspectief op je bestaan.

Met bijdragen van Désanne van Brederode, Peter Nissen en Ruud Welten.

En prachtige collages van Anke Roder.

zie www.speling.nl 

10.13.2016

Debat: engagement en kunst november 22 @ 20:00 - 23:00

Sapientia Ludenda


Nu de cultuurbezuinigingen langzamerhand ingeburgerd zijn en het protest inmiddels is verstomd tot een enkele roepende in de woestijn, denken we bij Sapientia Ludenda dat het hoog tijd is om het vuur weer eens aan te wakkeren. Op 22 november organiseren we daarom een discussie-avond rondom het thema ‘engagement en kunst’: Kan kunst nog wel bijdragen aan maatschappelijke verandering? Is de tijd van wereldverbeterende kunstenaars voorbij?
Filosofen Ruud Welten en Frans van Peperstraten nemen beiden positie vanuit de filosofie en gaan van daaruit het debat aan. Met elkaar, met denkers als Sartre, Levinas, Lyotard en Rancière die hen inspireren, maar vooral ook met jou! Ben je geïnteresseerd in kunst en/of filosofie, heb je een mening over waar het heen moet met de kunst of beter nog, ben je zelf een wereldverbeterende kunstenaar? Kom meepraten!
gratis toegang voor Sapi-leden/donateurs
€3 voor studenten
€5 voor niet-studenten

Gegevens

Datum:
november 22
Tijd:
20:00 - 23:00
Evenement Categorieën:
, ,
Evenement Tags:
, , ,

Organisator

Sapientia Ludenda

Locatie

Theater De NWE Vorst
Willem II straat 49
Tilburg,
+ Google Maps
Website:
http://www.denwevorst.nl/

9.06.2016

oratie bijwonen 30 septemberDe tekst van de oratie

Als de graankorrel niet sterft

Een filosofische archeologie van openbaring
wordt niet separaat uitgegeven, behalve in het gelijknamige boek dat verschijnt bij uitgeverij Klement

Over de oratie

In zijn oratie onderzoekt Prof. dr. Welten de filosofische betekenis van openbaring. Het is een woord dat archaïsch aandoet en eerder bij religie lijkt te horen dan bij filosofie. Openbaring heeft betrekking op iets dat niet uit onszelf voortkomt. Het betreft de boodschap van een waarheid die groter is dan we misschien aankunnen. Het is daarom niet zo vreemd dat onze moderne cultuur openbaring uit het rijk van rationaliteit en wetenschap heeft verbannen. Dat was het gevolg van wat Max Weber beschreef als de onttovering van de wereld. Openbaring betekent een inbreuk op de orde die we in het dagelijks leven nastreven. In dat opzicht is openbaring een trauma en als trauma dwingt het tot een herziening van ons bestaan.

In plaats van het trauma van openbaring uit de weg te gaan, wordt ze in de oratie opgezocht. Want het is nog maar de vraag of het menselijk bestaan zonder openbaring kan. In het werk van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas betekent openbaring een verstoring van ons bestaan, een trauma, dat ons echter de humaniteit van de andere mens onthult. Het gebod niet te doden is geen resultaat van afspraken, maar spreekt onmiddellijk uit het gelaat van de ander: het is een openbaring. In een vergelijking met een andere denker van trauma, de psychoanalyticus Jacques Lacan, wordt een interpretatie gegeven van het traumatische offerverhaal dat de filosofie al eeuwen verontrust: Abraham die het bevel van God krijgt zijn eigen zoon Isaak te offeren.


Deze interpretatie werpt een ander licht op religie dan dat we vandaag gewend zijn: de vraag is niet hoe religie kan worden geïntegreerd in de moderne samenleving, maar waarom religie, gedacht vanuit openbaring, zich voortdurend aan de moderne samenleving onttrekt. Ze botst onvermijdelijk met wetenschappelijke waarheid en democratie. Dat is een these die we in de moderniteit liever uit de weg gaan. Maar juist daardoor begrijpen we niet waarom religie ondanks alle doodverklaringen aan God in onze wereld persisteert. Zo bezien is openbaring niet zozeer achterhaald, maar valt ze ten prooi aan verdringing. In de moderniteit wordt het trauma van openbaring verdrongen, hetgeen wel eens desastreus zou kunnen zijn om onszelf en de wereld waarin we leven nog te kunnen begrijpen.

Zie link naar de Erasmusuniversiteit voor  informatie

Datum:
30 september 16:00

Locatie:
Woudestein, aula (Erasmus Building)

Faculteit:

5.29.2016

DE AVOND VAN HET REIZEN / Studium Generale universiteit Eindhoven


Locatie: Gaslab
Donderdag 9 juni 20.00-22.30 u.
Spreker: Prof. dr. Ruud Welten


Van de Mongoolse hoogvlakte tot Portugees dorp, een dicht regenwoud of een overweldigend gebergte: Nederlanders reizen veel en vaak. Al eeuwenlang trekken we er op uit om de wereld te ontdekken. Waar zijn we eigenlijk naar op zoek wanneer we op reis gaan, bewapend  met camera en Lonely Planet? Vanuit een filosofische invalshoek neemt Prof. dr. Ruud Welten (Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Saxion) ons reisgedrag onder de loep en zet je aan tot denken.
Een avond met muziek, vakantiefoto’s en veel persoonlijke anekdotes.

Meer info


3.31.2016

LACAN EN RELIGIEVanuit de Erasmus Universiteit en Stichting Thomas More organiseer ik op vrijdag 20 mei een open expert-seminar over Jacques Lacan. 


Tot op de dag van vandaag houdt het werk van psychoanalyticus en filosoof Jacques Lacan (1901-1981) de gemoederen bezig. Interpretaties van zijn werk lopen nogal uiteen; hetzelfde geldt voor de toepassingsgebieden. Religie neemt daar een opvallende plaats in. Het werk van Lacan geeft enerzijds aanleiding om religie te beschouwen als een structurele ordening die de religieuze ervaring zelf overbodig maakt, anderzijds geeft zijn werk aanleiding om de religieuze ervaring als een haast traumatische ontmoeting met het werkelijke te beschrijven. Kunnen we religie eigenlijk wel met de heldere ratio doorgronden? 'Dat God dood is, daarvan ben ik nog niet zo zeker', stelt Lacan in een van zijn seminars. Zijn these 'God is het onbewuste' lijkt deze ambiguïteit in stand te houden. Bovendien bevat het werk van de Franse filosoof nog veel onverkende spelonken. 

10.00 uur ontvangst
Aanvang: 10.15 uur.
Ruud Welten (Trauma en openbaring) 
Rico Sneller (Agressie en regressie. Lacan, Weinreb en de bijbel)
Discussie en vragen

13.00   lunch
Vanaf 14.00 uur hervatting.
Dominiek Hoens (Lacan leest Pascal)
Marc de Kesel (keynote: Gods dubbele dood - Lacan, psychoanalyse, religie)

Discussianten
Antoine Mooij, Bert van den Bergh, Ernst van den Hemel

Open expert-seminar 'Lacan en religie'
Stichting Thomas More, Erasmus Universiteit Rotterdam
vrijdag 20 mei 2016
van 10.00 tot 17.00 uur

Erasmus Universiteit Rotterdam
Locatie: Faculteit der Wijsbegeerte, Burgemeester Oudlaan 50, 
Gebouw en zaal: T 3-13

Deelname is gratis, maar aanmelding is verplicht. Aanmelden via Clarie Kiel, email: kiel@thomasmore.nl
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

link naar deze tekst op de site van de EUR

Inner en outer circle
De discussie wordt gevoerd volgens het format van een inner en outer circle: het gesprek voltrekt zich voornamelijk tussen de hoofdsprekers en enkele genodigden, terwijl het publiek toehoort en zich op bepaalde momenten in de discussie kan mengen. Het betreft een kleinschalig Nederlandstalig seminar waarin experts met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van Lacan voor het denken over religie. Daarin is plaats voor strikt lacaniaanse benaderingen, maar ook voor kritische.

3.30.2016

Trouw Manifest Marli Huijer

[link naar trouw]

We zijn allemaal migranten - een pleidooi voor Europese openheid

Marli Huijer en Martin van Hees − 29/03/16, 21:00
© anp. 
Op de drempel van de Maand van de Filosofie - die deze week van start gaat, met als thema 'Over de grens' - pleit Denkeres des Vaderlands Marli Huijer voor een open houding naar vluchtelingen. Samen met hoogleraar ethiek Martin van Hees stelde Huijer een manifest met dat pleidooi op, dat mede ondertekend is door ruim 180 hoogleraren, filosofen, schrijvers en kunstenaars.
  • Een open samenleving biedt de grootste kans op vrede en welvaart
Europa is in de greep van de angst. Angst voor onoverzichtelijke massa's vluchtelingen die op Europa afkomen. Om de angst te bezweren keert Europa zich in een samentrekkende beweging naar binnen. Politici en burgers halen opgelucht adem nu besloten is de buitengrenzen van Europa beter te bewaken en vluchtelingen over de Middellandse zee terug te sturen. Het hoogste doel, zo min mogelijk vreemdelingen toelaten op Europees grondgebied toelaten, lijkt bereikt.

De prijs van de ongastvrije houding ten opzichte van vluchtelingen is echter dat de open samenleving wordt ingeruild voor een gesloten samenleving, die haaks staat op de Europese idealen. 
De Europese open samenleving
De geschiedenis van Europa laat zien dat niet de gesloten samenleving, maar de open samenleving de grootste kans op vrede en welvaart biedt. Al bij de oude Grieken verdwenen geleidelijk de gesloten stammen, met hun starre tradities en sociale gebruiken. De open samenleving, met haar nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid, nam een eerste aanvang. De angst voor het vreemde werd verruild voor openheid naar de wereld.

Vanuit die open houding naar de buitenwereld maakten Europeanen eeuwenlang vrijelijk gebruik van de wereld. Alleen al tussen 1500 en 1900 verliet per halve eeuw 13 tot 30 procent van de Europeanen hun land om zich elders te vestigen, zo laat recent onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis zien. In de twintigste eeuw vertrokken meer dan 43 miljoen Europeanen, al dan niet gedwongen, naar andere continenten. Gemiddeld bijna een half miljoen emigranten per jaar. Tot halverwege de twintigste eeuw kwamen daar vrijwel geen immigranten voor terug. Pas na 1960 slaat de verhouding tussen emigratie en immigratie om.


Grenzen verleggen

Dat Europeanen niet aan grenzen hechten, althans wat henzelf betreft, blijkt ook uit de geleidelijke verlegging van de gemeenschapsgrenzen. In de middeleeuwen werden steden begrensd door een stenen wal die de inwoners tegen vijandelijkheden van andere steden beschermde. Met de afname van geweld en de toename van beschaving werden die stadsgrenzen overbodig.

In plaats daarvan ontstonden landsgrenzen, die burgers moesten beschermen tegen het geweld van andere staten. Maar na de Tweede Wereldoorlog werden ook die grenzen overbodig toen landen in staat bleken om afspraken te maken in plaats van oorlog te voeren. Sociale, morele en juridische grenzen vervingen de materiële grenzen. De Europese binnengrenzen werden geopend en de begrenzing werd naar de buitenranden van het continent verplaatst. Die centrifugale grensverleggingen gingen gepaard met een ongekende toename van welvaart en vrede binnen de grenzen.
  • Angst is een slechte raadgever, en de angst voor angst een nog veel slechtere
Een hernieuwde openheid
Een logische volgende stap zou een wereldwijd samenwerkingsverband tussen landen of tussen steden kunnen zijn. De Duitse filosoof Immanuel Kant pleitte ten tijde van de Franse revolutie voor zo'n samenwerking tussen landen, omdat deze de beste kansen op duurzame vrede biedt. Landen bestrijden elkaar niet langer, maar maken afspraken waar ze zich wederzijds aan houden.

Of zo'n samenwerking realistisch is, valt te betwijfelen. Toch is het als politiek ideaal van belang. Niet vanwege het verre toekomstperspectief dat het schetst, maar vanwege de concrete betekenis voor het hier en nu. Het gaat niet om een utopisch ideaal, maar om een idee dat een directe politieke vertaling kan hebben. Volgens Kant hebben vreemdelingen bijvoorbeeld recht op gastvrijheid. Dat betekent dat zij op zijn minst tijdelijk welkom zijn, dat zij de mogelijkheid krijgen om contact te maken met de bewoners en dat zij niet mogen worden uitgewezen als dat tot hun ondergang kan leiden.


Vertaald naar ons: voorkom dat mensen maandenlang verblijven in vluchtelingenkampen die ver verwijderd zijn van de dorpen en steden waar burgers het leven met elkaar delen. Spreek niet alleen in aantallen. Vermijd de valse tegenstelling tussen gastvrijheid en veiligheid, of tussen rechtvaardigheid en welvaart. Stel jezelf niet de vraag: hoe houden we vluchtelingen buiten de deur? Maar: hoe kunnen we goed met vluchtelingen omgaan?


Een open samenleving is geen vanzelfsprekendheid - die vraagt om tolerantie, moed en nieuwsgierigheid. Dat geldt niet alleen voor politici en bestuurders, maar ook voor opinieleiders, journalisten en schrijvers van maand-van-de-filosofie-essays. Het succes van Wilders, Le Pen of Petry laat zien dat het draagvlak voor een politiek van openheid afneemt. Er is inderdaad angst. Maar dat betekent niet dat we daarom onze idealen opzij moeten zetten. Angst is een slechte raadgever, en de angst voor angst een nog veel slechtere. We moeten ons opnieuw laten leiden door een ethiek van openheid.
Dit manifest is ondertekend door 182 hoogleraren, schrijvers, filosofen en kunstenaars:

1.     Tineke Abma (VUmc) hoogleraar participatie en diversiteit

2.     Hans Alma (UvH) hoogleraar cultuurpsychologie en geestelijke   begeleidingswetenschappen
3.     Joel Anderson (UU) uhd filosofie
4.     Jan Baars (UvH) hoogleraar interpretatieve gerontologie
5.     Christoph Baumgartner (UU) uhd ethiek
6.     Inez de Beaufort (ErasmusMC) hoogleraar gezondheidsethiek
7.     Karim Benammar, filosoof
8.     Roel Bentz van den Berg, schrijver
9.     Babs van den Bergh (UvA) hoofd academische zaken
10.   Maaike Bleeker (UU) hoogleraar Theaterwetenschap
11.   Sanne Bloemink, journalist en schrijver
12.   Theo Boer (TUK/PThU) bijzonder hoogleraar ethiek van de zorg
13.   Kees Boersma (VU) uhd disaster studies
14.   René ten Bos (RU) hoogleraar filosofie en organisatietheorie
15.   Lans Bovenberg (TiU) hoogleraar economie
16.   Jan Bransen (RU) hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen
17.   Rosemarie Buikema (UU) hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit
18.   Marjo Buitelaar (RUG) uhd hedendaagse islam
19.   Michael Burke (UCR/UU) hoogleraar retorica
20.   Antoine Buyse (UU) hoogleraar mensenrechten
21.   Bert van den Brink (UU) hoogleraar politieke en sociale filosofie
22.   Rosemarie Buikema (UU) hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit
23.   Robin Celikates (UvA) uhd politieke en sociale filosofie
24.   Rutger Claassen (UU) uhd politieke filosofie
25.   Paul Cobben (UvT) hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie
26.   Ben Crum (VU) hoogleraar politieke theorie
27.   Marc Davidson (UM) bijz. hoogleraar filosofie van duurzame ontwikkeling
28.   Lieven Decock (VU) hoogleraar logica en Filosofie van de cognitiewetenschappen
29.   Ad van Deemen (RU) hoogleraar beslistheorie
30.   Trudy Dehue (RUG) hoogleraar wetenschapsonderzoek
31.   Hans van Delden (UMC Utrecht) hoogleraar medische ethiek
32.   Jolle Demmers (UU) uhd conflict studies
33.   Govert Derix, filosoof/schrijver/adviseur
34.   Belle Derks (UU) hoogleraar sociale en organisatiepsychologie
35.   Adriaan van Dis, schrijver
36.   Joep Dohmen (UvH, HVO) em. hoogleraar wijsgerige en praktische ethiek; lector Bildung
37.   Wybo Dondorp (UM) uhd biomedische ethiek
38.   Jeroen Doomernik (UvA) ud migratiestudies
39.   Maarten Doorman, schrijver en filosoof
40.   Willem B. Drees (TiU) hoogleraar filosofie
41.   Jan Drost, schrijver/filosoof
42.   Wim Dubbink (TiU) hoogleraar ethiek van bedrijf en organisatie
43.   Joachim Duyndam (UvH) hoogleraar humanisme en filosofie
44.   Jan Willem Duyvendak (UvA), hoogleraar sociologie
45.   Marcus Düwell (UU) hoogleraar filosofie
46.   Fokko Jan Dijksterhuis (UT/VU) bijz. hoogleraar kennisgeschiedenis
47.   Anne Dijkstra (UT), ud science communication
48.   Han Entzinger (EUR) hoogleraar migratie- en integratiestudies
49.   Suzanne Ermers uitgeefdirecteur VBK Uitgevers
50.   Erno Eskens, directeur ISVW
51.   Maxim Februari, ethicus/schrijver
52.   Martha Frederiks (UU) hoogleraar studie van het wereldchristendom
53.   Oene van Geel, violist/componist
54.   Rob van Gerwen (UU) ud filosofie
55.   Halleh Ghorashi  (VU) hoogleraar diversiteit en integratie
56.   Marlies Glasius (UvA) hoogleraar internationale betrekkingen
57.   Marieke de Goede (UvA), hoogleraar politicologie, lid Commissie Vrede&Veiligheid van de AIV
58.   Saskia van Goelst Meijer (UvH) UD geestelijke begeleiding
59.   Wouter Goris (VU) hoogleraar antieke, patristische en middeleeuwse Filosofie
60.   Beatrice de Graaf (UU) hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen
61.   Gjalt de Graaf (VU), hoogleraar integriteit
62.   Bart Gremmen (WUR) hoogleraar ethiek in levenswetenschappen
63.   Maria Grever (EUR) hoogleraar geschiedenis
64.   Bas Haring (UL) bijz. hoogleraar publiek begrip van wetenschap en filosoof
65.   Michel ter Hark (VU) hoogleraar taalfilosofie
66.   Anja van Heelsum (UvA) ud politicologie
67.   Martin van Hees (VU) hoogleraar ethiek
68.   Anton Hemerijck (VU), hoogleraar institutionele beleidsanalyse
69.   Joke Hermsen, filosoof en schrijver
70.   Cris van der Hoek (HvA) docent filosofie
71.   Leon Heuts, hoofdredacteur Filosofie Magazine
72.   Odile Heynders (TiU) hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap
73.   Frank Hindriks (RUG) hoogleraar ethiek, sociale en politieke filosofie
74.   Ernst Hirsch Ballin (TiU/UvA), hoogleraar constitutioneel recht
75.   Rainer Hofmann, Artistic Director SPRING Performing Arts Festival Utrecht
76.   Marijke Hoogenboom, lector Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
77.   Klasien Horstman(UM) hoogleraar filosofie van de publieke gezondheidszorg
78.   Marc-Marie Huijbregts, acteur
79.   Marli Huijer (EUR/HHs) bijz. hoogleraar filosofie en lector filosofie
80.   Ivana Ivkovic, promovenda filosofie
81.   Guus Janssen componist
82.   Oek de Jong, schrijver
83.   Arjan Kappers, musicus
84.   Laura Karreman (UGent) promovenda theaterwetenschappen
85.   Machiel Karskens (RU) em. hoogleraar sociale filosofie
86.   Laurens ten Kate (UvH), bijz. hoogleraar filosofie en religiewetenschap
87.   Bert Keizer, arts/schrijver
88.   Jos Kessels, organisatiefilosoof
89.   Pauline Kleingeld (RUG) hoogleraar ethiek en haar geschiedenis
90.   Jeroen de Kloet (UvA) hoogleraar globalisering
91.   Frans-Willem Korsten (EUR/UL) hoogleraar literatuur en samenleving
92.   Michiel Korthals (WUR) em. hoogleraar filosofie
93.   Gregg Lambert (Syracuse University, New York), hoogleraar Humanities
94.   Christian Lange (UU) hoogleraar Islamologie en Arabistiek
95.   Gerty Lensvelt-Mulders (UvH) rector magnificus
96.   Koen Leurs (UU) ud gender & postcolonial studies
97.   Hans Lindahl (TiU) hoogleraar rechtsfilosofie
98.   Jannah Loontjens, schrijver / filosoof
99.   Marc Loth (TiU) hoogleraar privaatrecht
100. Geert Lovink (HvA), lector netwerkcultuur
101. Alexander Maas (UvH) hoogleraar humanisering en verandering van zorg
102.  Frank Meester filosoof/publicist
103.  Anthonie Meijers (TUE), hoogleraar filosofie
104.  Susana Menendez, bestuurder Haagse Hogeschool
105.  Thomas Mertens (RU) hoogleraar rechtsfilosofie
106.  Ruud Meij (UvH) filosoof, adviseur publieke integriteit
107.  Birgit Meyer (UU) hoogleraar religiewetenschap
108.  Antoine Mooij (UU) em. hoogleraar forensische psychiatrie
109.  Jos de Mul (EUR) hoogleraar wijsgerige antropologie
110.  Eggo Müller (UU) hoogleraar media en communicatie
111.  Reinier Munk (VU)  hoogleraar geschiedenis van de   moderne wijsbegeerte
112.  Bert Musschenga (VU), em. hoogleraar filosofische ethiek
113.  Paul Nieuwenburg (UL) hoogleraar politieke theorieën
114.  Barbara Oomen (UU) hoogleraar sociologie van de mensenrechten
115.  Huub Oosterhuis, dichter en theoloog
116.  Jim van Os (Maastricht UMC) hoogleraar psychiatrie
117.  Martijn Padding, componist
118.  Polly Pallister-Wilkins (UvA) ud politieke wetenschap
119.  Connie Palmen, filosoof/schrijver
120.  Roland Pierik (UvA) uhd rechtsfilosofie
121.  Froukje Pitstra (UvH) ud historisch onderzoek en geschiedenis van ouder worden
122.  Jeannette Pols  (AMC/UvA)  hoogleraar empirische ethiek
123.  Andrea Poma (Universiteit van Turijn) hoogleraar praktische filosofie
124.  Sandra Ponzanesi (UU) hoogleraar gender en postkoloniale studies
125.  Baukje Prins (HHs), lector burgerschap en diversiteit
126.  Henk de Regt (VU) bijz. hoogleraar wetenschapsfilosofie
127.  Eduard van Regteren Altena, cellist
128.  Mirjam van Reisen (UL/TiU),hoogleraar computing for
society/internationale betrekkeingen
129.  Ann Rigney (UU) hoogleraar algemene literatuurwetenschap
130.  Ingrid Robeyns (UU) hoogleraar ethiek
131.  Sabine Roeser (TUD) hoogleraar ethiek
132.  Beate Roessler (UvA) hoogleraar ethiek
133.  Jan-Willem Romeijn (RUG) hoogleraar wetenschapsfilosofie
134.  Daan Roovers, filosoof
135.  Simone van Saarloos, filosoof/publicist 
136.  Sawitri Saharso, (UvH/VU) hoogleraar burgerschap en morele diversiteit
137.  Eric Schliesser (UvA) hoogleraar politieke theorie
138.       Lydia Schouten, beeldend kunstenaar
139.       Maureen Sie (UL/EUR) bijz. hoogleraar filosofie
140.       Coen Simon, schrijver/ filosoof
141.       Marc Slors (RU) hoogleraar cognitiefilosofie
142.       Arend Soeteman (VU) em. hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en rechtsfilosofie
143.       Ed Spanjaard, dirigent en pianist
144.       Martin Stokhof (UvA) hoogleraar taalfilosofie
145.       Ernestine Stoop, harpiste
146.       Helen Stout (EUR), hoogleraar-directeur van het ESL Centre for Law, Art & Innovation
147.       Karien Stronks (AMC) hoogleraar sociale geneeskunde
148.       Fernando Suárez Müller (UvH) ud ethiek en duurzaamheid
149.       Caroline Suransky (UvH) ud globalisering - en dialoogstudies
150.       Tsjalling Swierstra (UM) hoogleraar filosofie
151.       Paul van Tongeren (RU) hoogleraar ethiek
152.       Willem Trommel (VU) hoogleraar beleid en bestuur
153.       Iris van der Tuin (UU) uhd Liberal Arts and Sciences
154.       Suzanne van de Vathorst (AMC ) bijz. hoogleraar medische ethiek 155.       Frank Veltman (UvA), em. hoogleraar logica
156.       Wouter Veraart (VU), hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en rechtsfilosofie
157.       Peter-Paul Verbeek (UT) hoogleraar filosofie
158.       Paul Verhaeghe (UGent) hoogleraar psychoanalyse en klinische psychologie
159.       Marian Verkerk (RUG), hoogleraar zorgethiek
160.       Hans Vermeulen (UvA) em. hoogleraar integratie en culturele diversiteit
161.       Heikelien Verrijn Stuart, rechtsfilosoof, lid Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
162.       Marcel Verweij (WUR) hoogleraar filosofie
163.       Barbara Vis (VU) hoogleraar politieke besluitvorming
164.       Frank van Vree (UvA) hoogleraar mediastudies
165.       Jack Vromen (EUR) hoogleraar filosofie
166.       Berteke Waaldijk (UU) hoogleraar taal- en cultuurstudies
167.       Wolfgang Wagner (VU) hoogleraar internationale veiligheid
168.       Guido Walraven (Hogeschool Inholland) lector dynamiek van de stad
169.       Gloria Wekker (UU) em. hoogleraar gender studies
170.       Ruud Welten (EUR) bijz. hoogleraar filosofie
171.       Wouter Werner (VU) hoogleraar volkenrecht
172.       Guido de Wert (UM) hoogleraar biomedische ethiek
173.       Pauline Westerman (RUG) hoogleraar rechtsfilosofie
174.       Guy Widdershoven (VUmc) hoogleraar medische filosofie en ethiek 175.       Dick Willems (AMC/UvA) hoogleraar medische ethiek
176.       Marcel Wissenburg (RU) hoogleraar politieke theorie
177.       Rafael Wittek (RUG) hoogleraar sociologie
178.       Sally Wyatt (UM) bijz. hoogleraar, digitale culturen in ontwikkeling 179.       Paul Ziche (UU) hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie 180.       Liesbet van Zoonen (EUR) hoogleraar populaire cultuur
181.       Job Cohen, PvdA-prominent, voorzitter van UAF, stichting voor vluchteling-studenten
182.       Myrthe Hilkens, voormalig PvdA-Kamerlid