10.20.2015

Expertmeeting Camino-academie ‘Gastvrijheid: ideaal en werkelijkheid’

Link naar de site

Gastvrijheid ontvangen is een kernelement in de beleving van het pelgrimeren. Het is een hoofdzorg voor de pelgrim om na een lange en slopende dagtocht een geschikt onderkomen te vinden voor de nacht. Zodoende is er sinds de vroegchristelijke tijd tot nu een hele infrastructuur van gastverblijven ontstaan langs pelgrimswegen. Gastvrijheid (´de vreemdelingen herbergen´) is van oudsher verstaan als zowel een monastieke als particuliere deugd, gastvrijheid als een heilige verplichting. Maar hoe ontwikkelt het begrip en de praktijk van gastvrijheid zich in wisselende historische, culturele en ritueel-religieuze contexten?

Deze en andere vragen wil de Camino Academie op donderdag 10 december verkennen. Hoe verhoudt de gastvrijheid zich met zakelijkheid en commercieel toerisme in een geglobaliseerde samenleving? Pelgrimswegen worden drukker. Komt het ideaal van gastvrijheid ook onder druk te staan?Voor meer inlichtingen: Link naar de site / of mail projectcoördinator Laura Cramwinckel, l.cramwinckel@uvt.nl.