4.09.2015

De dubbelzinnigheden van gastvrijheid


Ik spreek tijdens de Dag van de Filosofie in Tilburg op 18 april

Gastvrijheid wordt vaak gezien als een openheid naar de ander, en zou staan voor het menselijk vermogen om ongelijkheid te vereffenen. In de neo-liberale wereld echter, is gastvrijheid een strategie geworden om de toegang tot de ander te forceren. Is gastvrijheid het nieuwe gelaat van het kolonialisme? Want niet langer is gastvrijheid een gift, maar een eis die de moderne vermogende mens aan derest van de wereld stelt en die hem het recht verleent alles en iedereen te bezoeken. Ruud Welten gaat in op de rol van gastvrijheid in het denken van Zygmunt Bauman.

meer informatie: https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/geesteswetenschappen/dfi/dagvandefilosofie/