3.01.2014

Maandag 3 maart te gast in KULT Utrecht


Het Huis Utrecht
Over o.a. Zinvol geweld (Sartre en Camus)

KULT is een jong initiatief dat inhoudelijke programma’s maakt en daarbij vaak theater als inspiratiebron neemt. Daarin proberen we de brug te slaan tussen kunst, wetenschap, media en politiek voor een doelgroep van met name studenten. Zo maken we ruimte voor onze simpele KULT-formule; we luisteren naar interessante gasten, we stellen vragen en we gaan met elkaar in gesprek.We hopen vanuit onze persoonlijke beleving te komen tot een breder perspectief op de wereld om ons heen.

 3 maart Demo-cafe Persoonlijk = Politiek

Waar komt verandering vandaan? Is het wachten op de politiek of beginnen we bij onszelf en om ons heen? Met de theatervoorstellingen Oresteia (door het NNT) en Danton’s Dood (door TA) als inspiratie vragen we ons af hoe persoonlijk politiek is. Naar aanleiding van het thema van deze twee theatervoorstellingen gaan we in gesprek over revolutie en revolte. Wat is een mens in opstand? waar komt verandering vandaan? Hoe verhouden persoonlijke keuzes zich tot de grote verhalen in de maatschappij?

RUUD WELTEN, filosoof en schrijver van onder andere het boek ‘Zinvol geweld’ is te gast. Hij zal ingaan op de vraag of verandering alleen met geweld bereikt kan worden, en de vraag wat geweld eigenlijk is.

OLIVIER DIEPENHORST en ZEN ROORDA zijn aanwezig, met hen zullen we in gesprek gaan over hoe deze thema’s terugkomen in de voorstellingen Oresteia van het NNT (Zen) en Danton’s Dood van TA (Olivier) waar zij regie-assistent waren.

info