12.13.2013

Onder Vreemden. De ander in de reisliteratuur

In de voorjaarscatalogus van Klement Klik hier


100 pagina's | Paperback | Verschijnt ca: februari 2014 | ISBN: 9789086871384

In dit essay gaat Ruud Welten op zoek naar een hermeneutiek van het reizen. Hij neemt daarbij de ontmoeting met de ander en de filosofie van Levinas als uitgangspunt.
Ontmoetingen met de ander spelen een belangrijke rol in reisliteratuur. De ander is degene die we niet verstaan en niet kunnen begrijpen vanuit onze eigen culturele achtergrond. In de sporen van Emmanuel Levinas, de filosoof van de ander, en van literatuurwetenschapper Edward W. Said wordt reisliteratuur in dit boek gelezen als een schat aan reflecties op de ontmoeting met de ander. Op wat voor manier komen we de ander tegen in reisliteratuur? Deze tekst is een weefsel van stemmen waarin het ik en de ander nu weer samen klinken, dan weer hun eigen stem vertolken of tegen elkaar ingaan.
Verschijnt Februari 2014