12.06.2013

Academie voor Liberal Arts module 'De kunst van het reizen', met o.a. Ruud Welten, Stine Jensen en Maarten Doorman


De Academie voor Liberal Arts is een kleinschalige doorstart van de Academia Vitae, die tot 2010 in Deventer programma’s aanbood aan pre-studenten (bij wijze van tussenjaar tussen VO en Hoger Onderwijs) en mensen uit het bedrijfsleven. In deze programma’s stond het lezen van en werken met the Great Books centraal, veelal in combinatie met het ervaren, maar ook vooral beoefenen van andere kunstvormen als muziek, improvisatie, schilderen, schrijven, etc. De huidige Academie voor Liberal Arts heeft een vergelijkbare werkwijze, al zijn we vanwege onze kleine omvang thans nog beperkt in de diversiteit aan activiteiten. Het is ons streven om de komende jaren het aanbod van de Academie verder uit te breiden met een scala aan andere liberal arts activiteiten. Door middel van het beoefenen van liberal arts beoogt de Academie bij te dragen aan verdieping van de kennis van mensen die actief, bewust en reflectief in het leven staan. Iedere module bestaat uit vijf bijeenkomsten, waarvan er vier worden ingevuld met een bepaald perspectief op het hoofdthema, verzorgd door gerenommeerde gastsprekers. De vijfde bijeenkomst wordt besteed aan het bespreken van een essay over het hoofdthema, dat elke deelnemer heeft geschreven.
Dit voorjaar organiseren we drie modules, waarvan één doelbewust rond het zomerseizoen is georganiseerd: daardoor kan het thema meteen door de deelnemers in de praktijk worden gebracht tijdens hun eigen zomer: de Kunst van het Reizen.

Onze manier van werken
De Academie voor Liberal Arts wil op haar manier bijdragen aan het goede leven, het goede werken en een goede samenleving. Er is daarom ruimte voor gesprekken die ingaan op de vragen die het leven, het werk, en de samenleving oproepen. We gaan de gesprekken aan
• vanuit een eigen vraag
• aan de hand van (klassieke) werken (filosofie, kunst, sociale wetenschappen, literatuur etc.)
• onder leiding van een moderator
• met inspirerende docenten
• daarbij steeds de verbinding zoekend met de eigen vraag.
Deelnemers bereiden zich voor door bestudering van de teksten die de docent opgeeft. Tijdens een afrondende bijeenkomst delen ze het werk dat ze gedaan hebben op basis van de gevoerde
gesprekken en de bestudeerde teksten. Dat kan een essay zijn, een opiniestuk, een column, een reflectie of een (beeldend) werk. In het eerste seminar delen de deelnemers hun vragen.
Ieder seminar begint met een onderling gesprek over de bestudeerde teksten.
En ieder seminar eindigt met een reflectie op de betekenis van het gevoerde gesprek voor de eigen vragen.
Het doel is steeds weer een goed gesprek. Een goed gesprek, dat alle deelnemers involveert. De teksten die aan de orde zijn, bepalen het gesprek. De moderator en de docent dragen daar zorg voor. De docent gaat in op de bevindingen van de deelnemers en verdiept het gesprek, brengt andere gezichtspunten in, ontwikkelt concepten en waar mogelijk en wenselijk, daagt uit en prikkelt verder en door te denken.
De moderator bewaakt het gesprek, spreekt de deelnemers aan, en is aanspreekbaar gedurende het programma. De moderator adviseert en motiveert.
De gesprekken vragen om een intensieve betrokkenheid van al de deelnemers.

Logistiek en betaling
De sessies zijn steeds op dinsdagen van 17.00 tot 21.30 uur, en worden gehouden op een nader bekend te maken locatie in het midden van het land.
We zijn een non-profit organisatie. De bijdragen zijn dan ook gebaseerd op de werkelijke kosten. De deelname-bijdrage is
€650 excl. 21% BTW voor particulieren; of
€950 excl. 21% BTW voor bedrijven en instellingen.
Dit bedrag dekt de kosten van vier sessies + essaybespreking, inclusief eten maar exclusief literatuur. We vragen of je zelf de literatuur aanschaft of downloadt. Als je je aanmeldt, reserveren we jouw plaats.
Je kunt je aanmelden voor een (of beide) module(s) bij Hanke Drop. Voor eventuele verdere inlichtingen en informatie is zij bereikbaar via email of telefonisch op T: 06 14767706. Vermeld bij je aanmelding in elk geval graag de volgende gegevens:
voorletters, voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer en of je als particulier of via een bedrijf of instelling deelneemt.

Heel graag begroeten wij jou in ons midden!
Met hartelijke groet,
Arjo Klamer, academisch coördinator“De kunst van het reizen”

Moderator: Ruud Welten (Universiteit Tilburg / Saxion)

Data: dinsdag 20 mei – “Is het ware leven elders?” met Ruud Welten
dinsdag 10 juni – “Ik reis dus ik ben” met Stine Jensen
dinsdag 24 juni – “De verbeelding van het reizen” met Maarten Doorman
dinsdag 9 september – “Reizen en literatuur” met Odile Heijnders
dinsdag 23 september – Essaybespreking
Waar zijn we eigenlijk naar op zoek wanneer we de wereld intrekken? In hoeverre slagen we erin werkelijk open te staan voor nieuwe ervaringen, ontmoetingen en andere culturen?Maakt reizen wijzer, zoals de eerste toeristen die de Grand Tour maakten meenden? Of kunnen we maar moeilijk toegeven dat het, zoals Seneca meende, een vlucht uit onszelf is? Wanneer ben ik een goede reiziger?
Ruud Welten (moderator) is als filosoof verbonden aan Tilburg University en als lector ethiek aan hogeschool Saxion. Hij is auteur van Het ware leven is elders. Filosofie van het toerisme (2013) en van Onder vreemden. De ander in de reisliteratuur (verschijnt Februari 2014) die beide als leidraad in het programma worden gebruikt. In deze boeken vraagt hij zich af wie hij is wanneer hij erop uit trekt. Een stoet aan filosofische reisgidsen, van Rousseau tot Stendhal, van Montaigne tot Sartre en van Goethe tot Zygmunt Bauman, vergezelt hem daarbij.

Dinsdag 20 mei: “is het ware leven elders?"
Docent: Ruud Welten
Teksten: Ruud Welten, Het ware leven is elders. Filosofie van het toerisme (2013) en Onder vreemden. De ander in de reisliteratuur. En V.S. Naipaul, Among the Believers. An Islamic Journey (of de vertaling : Onder de gelovigen. Uitg. Synopsis 1982)

Dinsdag 10 juni "ik reis dus ik ben"
Docent: Stine Jensen
Tekst: Stine Jensen, Licht op het Noorden (uitg. Ambo)

Dinsdag 24 juni: “de verbeelding van het reizen"
Docent: Maarten Doorman 
Teksten: J. Swift: Gulliver’s travels, D. Defoe: Robinson Crusoe (literatuurkeuze onder voorbehoud)

Dinsdag 9 september: “reizen en literatuur"
Docent: Odile Heynders
Teksten: Italo Calvino

Dinsdag 23 september: bespreking essays Moderator: Ruud Welten


Voor de andere modules (waaronder “Politieke Filosofie”
met o.a. Andreas Kinneging) kunt u contact opnemen met Hanke Drop.