4.30.2013

De PvdA en de 'illegalen'

Er is een tijd geweest dat de PvdA werd geassocieerd met socialisme, met solidariteit en humaniteit. Het hele woord 'illegalen' hoort niet in deze traditie thuis. Het is een woord uit het vocabulaire van rechtse partijen, van mensen die eerst aan zichzelf denken en, als er tijd en geld over is, ook aan anderen. Het is een woord dat wordt gebezigd door bange mensen, die alles in het werk stellen om voor zichzelf op te komen. Maar er zijn ook mensen in onze samenleving voor wie wij het moeten opnemen. Mensen die op dezelfde wereld zijn geboren als wij en die in zulke problemen zijn geraakt, dat ze als vagebonden de wereld doortrekken, op zoek naar gastvrijheid en humaniteit. De mensen die als zogenaamde 'illegalen' worden afgeschreven, hebben hulp en steun nodig. En mochten ze ten onrechte om onze hulp vragen, dan kunnen we ze uitzetten, maar dat is een beslissing die veel tijd en zorgvuldige aandacht vereist. Natuurlijk is het veel efficiënter om dat allemaal niet te doen en ze bij voorbaat als 'illegaal' te bestempelen. Maar wie deze oplossing verkiest, kan zichzelf geen socialist noemen. Zo iemand doet er goed aan om op de PVV te stemmen of om met heimwee terug te denken naar de tijden waarin socialisme 'nationaal-socialisme' was. De zogenaamde 'illegalen' moeten er op kunnen rekenen dat een partij die Nederland 'sterker en socialer' wil maken hen integer behandelt. Om dit te kunnen waarborgen is het noodzakelijk om je niet aan mensonterende afspraken uit een regeerakkoord te houden. Daar is lef en moed voor nodig, geen laffe uitvluchten naar eerder gemaakte afspraken, in de angst macht te verliezen. Mocht het voorstel om illegaliteit strafbaar te stellen er op 12 mei door komen, dan is Nederland een rechtse partij rijker. Follow me on Twitter