10.30.2012

Weten wie je bent en wat je wordt: Ethiek in het hoger beroepsonderwijs

LA&S HP UITNODIGING voor
Masterclass Ruud Welten 14 november van 18.00 – 21.00 u. in het Harry Bannink Theater van Saxion Enschede (HB10)
Weten wie je bent en wat je wordt: Ethiek in het hoger beroepsonderwijs
Dr Ruud Welten is Lector Ethiek bij Saxion. Tevens is hij als filosoof verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij zal een lezing houden over ethiek in het hoger beroepsonderwijs. De avond zal verder door de studenten en docenten van het LA&S HP worden verzorgd en begeleid. Door de vele schandalen en excessen van de laatste jaren klinkt de roep om een ethiek in bedrijven en bij overheden steeds luider. 'Meer controle! Betere wetgeving!' Maar ethiek, zo verdedigt Ruud Welten, is geen zaak voor vastgelegde wetten noch van certificeerbare 'meetbare targets', of van audits of externe controle, maar van professionaliteit en vakmanschap. Ethiek betekent weten waar je voor staat en weten wat jouw bijdrage aan de samenleving is. En dat vraagt om vorming. Hierin ligt de komende jaren een kerntaak voor het hoger beroepsonderwijs. En dat roept weer de vraag op of en hoe je ethiek kunt leren, een vraag, waar de filosoof Aristoteles zich 2300 jaar geleden al over boog.
Alle belangstellenden en genodigden, i.h.b. ook de studenten en medewerkers van andere HP’s, zijn van harte welkom.
Het is i.v.m. een goede organisatie van de avond wel noodzakelijk zich vóór 13 november aan te melden per email aan j.devlaming@saxion.nl onder vermelding van uw naam, academie / betrekking tot het LA&S HP en Masterclass Ruud Welten.