10.30.2012

Weten wie je bent en wat je wordt: Ethiek in het hoger beroepsonderwijs

LA&S HP UITNODIGING voor
Masterclass Ruud Welten 14 november van 18.00 – 21.00 u. in het Harry Bannink Theater van Saxion Enschede (HB10)
Weten wie je bent en wat je wordt: Ethiek in het hoger beroepsonderwijs
Dr Ruud Welten is Lector Ethiek bij Saxion. Tevens is hij als filosoof verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij zal een lezing houden over ethiek in het hoger beroepsonderwijs. De avond zal verder door de studenten en docenten van het LA&S HP worden verzorgd en begeleid. Door de vele schandalen en excessen van de laatste jaren klinkt de roep om een ethiek in bedrijven en bij overheden steeds luider. 'Meer controle! Betere wetgeving!' Maar ethiek, zo verdedigt Ruud Welten, is geen zaak voor vastgelegde wetten noch van certificeerbare 'meetbare targets', of van audits of externe controle, maar van professionaliteit en vakmanschap. Ethiek betekent weten waar je voor staat en weten wat jouw bijdrage aan de samenleving is. En dat vraagt om vorming. Hierin ligt de komende jaren een kerntaak voor het hoger beroepsonderwijs. En dat roept weer de vraag op of en hoe je ethiek kunt leren, een vraag, waar de filosoof Aristoteles zich 2300 jaar geleden al over boog.
Alle belangstellenden en genodigden, i.h.b. ook de studenten en medewerkers van andere HP’s, zijn van harte welkom.
Het is i.v.m. een goede organisatie van de avond wel noodzakelijk zich vóór 13 november aan te melden per email aan j.devlaming@saxion.nl onder vermelding van uw naam, academie / betrekking tot het LA&S HP en Masterclass Ruud Welten.

9.19.2012

Lezing over Zygmunt Bauman

Saxion Studium Generale Zygmunt Bauman. Leven in vloeibare tijden
De holocaust ontsproot niet uit het kwaadwillige brein van zieke dictator: een efficiënte organisatiestructuur voldeed. Met deze stelling doet Zygmunt Bauman (geb. 1925) de trots van de moderne samenleving, doelgerichte efficiëntie, die juist zo kenmerkend is voor onze huidige politiek en economie, op haar grondvesten wankelen. Om te overleven sleept onze samenleving een onophoudelijke collateral damage ('bijkomstige schade') achter zich aan, die het gevolg is van het efficiënt buiten spel zetten van anderen. Tegenstellingen zoals arm en rijk of termen als uitbuiting zijn niet meer voldoende om dit mechanisme te begrijpen. Baumans stormachtige stijl van denken ontneemt ons bijna alle vaste zekerheden waarop wij ons doen en laten baseren. En we blijven zwemmend achter in een vloeibare samenleving.
13 december 2012, 16.00 uur Saxion Deventer Site van Saxion Studium Generale
(afbeelding Coen Brothers: A Serious man)

8.16.2012

Op 17 september ga ik in debat met de filosoof des vaderland, Hans Achterhuis, over het onderwerp geweld. Studium Generale Utrecht

4.29.2012

Lezing over Existentialisme

Filosofiecafé Wageningen Een filosofiecafé is de uitgelezen plaats om een lezing over existentialisme te houden. Over waarom Jean-Paul Sartre een filosoof voor nu is en hoe zijn denken met de deugd-ethiek van Aristoteles in verband gebracht kan worden....
"In onze tijd waarin we geobsedeerd zijn door identiteit, authenticiteit en waarin we ethiek overhaast invullen met 'normen en waarden', is het existentialisme als levensfilosofie een uitdaging. In de lezing zal Ruud Welten, docent filosofie aan de Universiteit Tilburg en Lector ethiek aan de hogeschool Saxion, ingaan op de geschiedenis, maar vooral ook actualiteit van de filosofie van Jean-Paul Sartre. Hij zal laten zien hoe het existentialisme een verdieping kan, of misschien wel moet, zijn, van de deugdethiek van Aristoteles."
Humanistisch verbond Plaats: Café Loburg, Molenstraat 6, 6701 DM Wageningen Tijd: 3 juni 2012, 13.30-16.00 uur Toegang Gratis

2.03.2012

Te gast in De Rode Kamer Tilburg

AFGELAST: WORDT VERSCHOVEN NAAR LATER DATUM
Op 7 maart a.s. ben ik te gast in De Rode Kamer in Tilburg. Het wordt een avond over Sartre en Camus. (Hieronder tekst van De Rode Kamer)MET OF ZONDER GEWELD …..

Woensdag 7 maart 2012
20.30 – 22.00 uur
Theater de NWE Vorst
Willem II Straat 49 
5038 BD Tilburg, 
013 5328530

Gast: filosoof, muzikant, toneelschrijver Ruud Welten in gesprek met Paul Cobben


Het dreigt een spannende avond te worden. Het zou zomaar kunnen dat er een gesprek gaat plaatsvinden tussen Sartre en Camus. Maar zeker is dat niet. En dat gesprek zou zich kunnen afspelen in de hemel. Of in de hel. Of daartussen in. Maar ook dat valt nog te bezien. Het kan een speciaal voor hen geschreven theatrale dialoog zijn. Of niet. Hoofdgast vanavond is Ruud Welten. Hij studeerde contrabas aan het conservatorium, filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast zijn werk als filosoof is Welten toneelschrijver.

TERRORISME
waarom doen terroristen wat ze doen? Waarom zijn mensen steeds weer zo gewelddadig? Het is weer tijd voor Sartre en Camus.

Tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962) probeerde Camus te bemiddelen tussen Algerije en Frankrijk—tevergeefs. Sartre koos openlijk de kant voor de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijders die terrorisme als wapen inzetten tegen het Franse leger.

Camus hoopte op een verzoening. Sartre geloofde in de strijd.


In OP HOOP VAN TROOST-4. neemt Ruud Welten het gegeven van een van Sartre's eigen toneelstukken over: Huis Clos (met gesloten deuren) waarin mensen elkaar ontmoeten nadat ze zijn gestorven. Maar nu is het Sartre zelf die zijn rivaal Camus, die op 4 januari 1960 door een auto-ongeluk om het leven kwam, ontmoet. Even later voegt Maryam, die zojuist een aanslag heeft gepleegd, zich bij hen. Hun tegengestelde idealen en opvattingen brengen hen in conflict.

De tekst van 'Met gesloten deuren. deel II' verschijnt binnenkort bij Uitgeverij TeleXpress. Meer informatie over het toneelstuk en op de site van Theater EA

1.23.2012

Ethics and Tourism

I am searching for scholars interested into the relationship between ethics and tourism. Not that much on 'sustainable tourism' and CSR tourism, but rather the ethical implications of the tourist attitudes towards other people and cultures. I make use of philosophical phenomenology, but the question is also of relevance in leisure studies, sociology and anthropology. Sources are John Urry's Tourist Gaze, of Dean MacCannell's The Tourist as starting points, but also sociological and philosophical approaches of consumerism, such as Zygmunt Bauman. I want to focus on ethics: is there such a thing as tourist ethics? On the one hand, tourist are people that claim to have the right on everything (to see everything since they paid for it) which makes destinations mere objects of commerce. On the other hand, tourism is a means to encounter others and other cultures. I think it is a very important question for the next ten years, in which world tourism will increase enormously.