12.03.2011

Persbericht lectorale rede 31 januari 2012 'Gij zult maatschappelijk verantwoord ondernemen!'

Op dinsdagmiddag 31 januari 2012 zal dr. Ruud Welten, lector Ethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zijn lectorale rede houden. Als lector Ethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is hij verbonden aan het gezamenlijke Saxion Kenniscentrum van de Hospitality Business School en van F€M (Financiën en Economie & Management).

Ruud heeft zijn rede de titel gegeven 'Gij zult maatschappelijk verantwoord ondernemen! Een pleidooi voor een doorleefde bedrijfsethiek'. Het belooft een middag te worden waarin we aan het denken worden gezet over de ethische implicaties van business en gastvrijheid. Hij zal het gaan hebben over Aristoteles, voetbal, ethiek in het hoger beroepsonderwijs en zombies in het bedrijfsleven.
Tijdens deze middag wordt de lectorale rede afgewisseld met interviews, film en workshops waaraan studenten, medewerkers van Saxion en externe relaties zullen bijdragen.

Ruud Welten wordt die middag formeel geïnstalleerd als lector door Mr. Ineke van Oldeniel, lid van het College van Bestuur van Saxion.

Informatie via Secretariaat Kenniscentrum Hospitality Saxion: +31 570 603 784