10.14.2011

Verdorven Praktijken (2 november Debat)


Kan een beroepspraktijk inherent kwaadaardig zijn? Instituties scheppen een context voor gedrag. Ze voorsorteren op onze keuze. Maar kan hun drang ook ontaarden in dwang? Volgens sommigen is dat zeker niet zo. De mens is vrij en kan altijd geacht worden zich tegen het kwaad te keren. Volgens anderen is dat zeker wel zo. Tijdens de bancaire crisis werd vaak aangevoerd dat we de bankmanagers moreel niets kunnen verwijten. Hun gedrag werd opgeroepen en uitgelokt en meer nog dan dat: het werd afgedwongen door de context. Tijdens de wetenschappelijke crisis die Tilburg University zelf onlangs trof, wezen kenners ook onmiddellijk op de enorme druk waaronder wetenschappers moeten functioneren.
Een samenleving kan het zich niet veroorloven verdorven praktijken in stand te houden. Ze zijn per definitie een recept voor onheil. Maar kunnen ze bestaan? En als ze bestaan, wat zijn criteria om een praktijk kwaadaardig te noemen? Wanneer verandert een gezond stelsel van "prikkels" in een boosaardig stelsel?
De beantwoording van deze vraag raakt onherroepelijk aan filosofische problemen omtrent vrije wil, verantwoordelijkheid en de redelijkheid van morele excuses.
Tijdens het eerste docentendebat 2011-2012 zullen Dr. Ruud Welten (TSH) en Dr. Hans Dooremalen (TSH) hierover met elkaar in debat gaan. Dr. Wim Dubbinktreedt op als mediator.
Het debat zal plaatsvinden op:
Woensdag 2 november 2011 van 19.30-21.00 uur in Zwijsenbuilding, UvT
Organisatie: Departement Filosofie, TSH ism Studie Vereniging Sapi
ALLE STUDENTEN EN ANDERE GEÏNTERESSEERDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM !!!
klik hier voor meer info