8.31.2011

Nieuwe publicatie

'Een plaats voor de dood in het leven. Een fenomenologie van de rouw'
in:
Filosofie, geneeskunde en de doodafbeelding
 Eric Ettema, Theo Wobbes (redactie)