4.12.2010

Op Hoop van Troost - Sartre & Camus


In de avond van de Dag van de Filosofie in Tilburg speelt Theater EA voor de laatste keer mijn stuk Idealen: Sartre & Camus, uit Op Hoop van Troost. Ik leid het kort in.


4.10.2010

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

De online versie van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift. Met daarin o.a. mijn bespreking van het laatste boek van Régis Debray.

Persbericht benoeming tot Lector

Saxion, klik voor meer informatie
Op de site van Saxion

Dr. Ruud Welten is benoemd als lector Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Hospitality Business.

Het lectoraat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zoekt een verantwoorde balans tussen enerzijds profijtelijke marktgerichtheid, en anderzijds de toenemende aandacht voor kwalitatieve waarden zoals echtheid, integriteit, zingeving, duurzaamheid. Vanuit een filosofisch economische invalshoek verkent dit lectoraat ethische criteria en niveaus van welvaart zowel als van welzijn.

Ruud Welten zal samen met andere specialisten en met afstuderende studenten onderzoek doen naar de mogelijkheden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Hospitality Business. “Ik ben geïnteresseerd in de drijfveren van mensen in hun leven en werk. Hoe zien mensen de zin van hun eigen leven en hoe wordt dat weerspiegeld in hun dagelijks werk? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zie ik dan ook niet zozeer als een verzameling mogelijke maatregelen in het bedrijf, maar als de ethische vraag hoe de hospitality business een bijdrage kan en wil leveren aan de samenleving. Ik wil graag dat het nieuwe lectoraat een forum wordt voor iedereen binnen en buiten Saxion, student, docent, manager of expert, die geïnteresseerd is in de ethische benadering van hospitality business en daaraan een bijdrage wil leveren.”

4.09.2010Theater EA speelt in de avond van de Dag van de Filosofie mijn stuk 'Sartre, Camus, Maryam' uit Op Hoop van Troost.
Ik zal het zelf inleiden