2.25.2010

Lezing in Muziek Centrum Nederland 27 April

MCN Muziekcafé - Het Belang van Muziek 1

dinsdag 27 april
Begintijd: 20:00
Eindtijd: 22:00
Locatie: MCN, Rokin 111 Amsterdam

Serie MCN Muziekcafés over het belang van muziek.

Muziek wordt vaak beschreven als een spirituele kunst. Immers, de klanken van de muziek lijken geen deel uit te maken van de materiële wereld en brengen ons naar hogere sferen. Muziek is een kunst in de tijd, niet in de ruimte. Ruud Welten laat in zijn voordracht zien dat deze opvatting geen recht doet aan het wezen van muziek. Ze plaatst muziek in een wereld boven deze wereld, terwijl volgens Welten muziek nu juist in eerste instantie in de wereld is. Muziek is een kunst van de mensen, niet van de goden. Zonder werkend, trainend en repeterend lichaam geen muziek. Muziek is arbeid. Muziek zet aan tot dans en maakt als trilling deel uit van de materiële wereld waarin wij mensen leven. Als product van mensen brengt muziek ons in contact met andere mensen, op een muzikale manier. Dat is het grote belang van muziek. Welten doet daarbij beroep op een denker uit onverwachte hoek: Karl Marx, de filosoof van arbeid en klasse en van het leven zelf. Ook denkers van het lichaam als Merleau-Ponty en Michel Henry komen voorbij. En natuurlijk luisteren we ook naar concrete voorbeelden.

Meer Info