12.12.2010

De fenomenologische instelling in de filosofie van Jean-Luc Marion

Over Jean-Luc Marion. Zie voor meer info hier
Waar : Antwerpen, fac. Filosofie, Rodestraat, lokaal D 424
Wanneer: woensdag 9 februari
14.00 tot 17.30

12.03.2010

NEW BOOK Phénoménologie du Dieu invisible

Phénoménologie du Dieu invisible
Essais et études sur Emmanuel Levinas, Michel Henry et Jean-Luc Marion

La phénoménologie est la science philosophique qui décrit l‘apparaître et se restreint à la donation originaire de cet apparaître sans avoir recours à des constructions artificielles et théoriques. Si Dieu est donné en tant que « Dieu », il est déjà le produit de mon intention. Mais peut-être que parler de « Dieu » est une façon de parler de l‘expérience dont nous ne sommes pas les initiateurs, de parler de la vie elle-même, c‘est-à-dire de quelque chose que nous ne pouvons saisir ni dans le cadre de notre connaissance, ni dans celui de nos mémoires. Peut-être que Dieu n‘est en rien objet de notre croyance, mais plutôt un sujet plus profond ou plus haut que notre propre subjectivité.

Will appear in 2011 by L'Harmattan, Paris

11.23.2010

Openbare lezing over Jean-Paul Sartre en engagement

Jean-Paul Sartre: Filosoferen in de maatschappij

Ook zo bang voor vreemdelingen? En vraag je je af, waarom doen terroristen wat ze doen? Waarom zijn mensen steeds weer zo gewelddadig? Het is weer tijd voor Sartre, de filosoof van het engagement, de denker en activist die filosofie uit de achterkamertjes van de universiteit wilde halen.

Volgende week woensdagavond 1 december zal Ruud Welten met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp tijdens de tweewekelijkse Sapi-avond, wederom in Ruimte X. De inloop is vanaf half acht en we willen om acht uur van start gaan zodat we naderhand nog alle ruimte hebben om na te praten.

Woensdag 1 december
Sapi-avond: “Jean-Paul Sartre: Filosoferen in de maatschappij”
Inloop 19.30, start programma 20.00
Ruimte X, Telexstraat 4a, TILBURG

Toegangsprijs: € 2,-

10.04.2010

Fenomenologie als grondhouding

Zojuist verschenen
'Fenomenologie als houding', in Subjectiviteit in strafrecht en psychiatrie. Frans Koenraadt (red.) Boom Juridische uitgevers. Pompe reeks. Den Haag 2010 Bundel ter gelegenheid van afscheidscollege van Prof Antoine Mooij.
voor de tekst klik hier

8.17.2010

Verantwoordelijkheid
Het klinkt zo zwaar en veeleisend: verantwoordelijkheid. Maar wat is het eigenlijk? Is het iets dat je deelt met anderen, of juist niet? Is verantwoordelijkheid iets dat je anderen toeschrijft of juist op je neemt, of is het iets dat je vanaf je geboorte is toebedeeld: verantwoordelijkheid ten aanzien van je medemens, en verantwoordelijkheid ten aanzien van jezelf? We leven in een cultuur waarin verantwoordelijkheid ons een status geeft, maar waarin we ons tegelijkertijd van verantwoordelijkheid willen verlossen als het even niet uitkomt. Aan de hand van de visies van verschillende filosofen op verantwoordelijkheid zal Ruud Welten samen met het publiek zoeken naar het antwoord op deze vragen.

zie hier voor meer info

Zondag 28 November Lambertuskerk Etten-Leur 13.30 in de reeks 'Ziel'

5.05.2010

Het Leven is een eenmalig vuur. Een existentialistische visie.


"Het leven is niet iets om stap voor stap op te bouwen, maar iets om in één keer op te branden", schrijft Albert Camus in 1939. In de voordracht wil ik ingaan op deze wijsheid, die nogal in lijkt te druisen tegen de hedendaagse obsessie voor ethiek. Of houdt er zich toch een ethiek schuil achter deze uitspraak?

Openbare Lezing Universiteit Leiden op 11 juni, tijdens studiedag over het leven. Informatie hier

Bronvermelding van de citaten die gebruikt worden tijdens de presentatie:

Jean-Paul Sartre, La Nausée (eind van het boek "Een uur later").

Jean-Paul Sartre, Carnets de la drôle de guerre, Gallimard, Nouvelle édition, 1995, p. 68.

André Gide, Het innerlijk blauw. Een keuze uit het dagboek. 1918-1939. Privé-domein, De Arbeiderspers, 2006, pp. 90, 203, 293, 205.

Albert Camus, De zomer in Algiers.

Emmanuel Levinas, Over de ontsnapping, Agora-reeks, p. 62.

4.12.2010

Op Hoop van Troost - Sartre & Camus


In de avond van de Dag van de Filosofie in Tilburg speelt Theater EA voor de laatste keer mijn stuk Idealen: Sartre & Camus, uit Op Hoop van Troost. Ik leid het kort in.


4.10.2010

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

De online versie van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift. Met daarin o.a. mijn bespreking van het laatste boek van Régis Debray.

Persbericht benoeming tot Lector

Saxion, klik voor meer informatie
Op de site van Saxion

Dr. Ruud Welten is benoemd als lector Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Hospitality Business.

Het lectoraat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zoekt een verantwoorde balans tussen enerzijds profijtelijke marktgerichtheid, en anderzijds de toenemende aandacht voor kwalitatieve waarden zoals echtheid, integriteit, zingeving, duurzaamheid. Vanuit een filosofisch economische invalshoek verkent dit lectoraat ethische criteria en niveaus van welvaart zowel als van welzijn.

Ruud Welten zal samen met andere specialisten en met afstuderende studenten onderzoek doen naar de mogelijkheden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Hospitality Business. “Ik ben geïnteresseerd in de drijfveren van mensen in hun leven en werk. Hoe zien mensen de zin van hun eigen leven en hoe wordt dat weerspiegeld in hun dagelijks werk? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zie ik dan ook niet zozeer als een verzameling mogelijke maatregelen in het bedrijf, maar als de ethische vraag hoe de hospitality business een bijdrage kan en wil leveren aan de samenleving. Ik wil graag dat het nieuwe lectoraat een forum wordt voor iedereen binnen en buiten Saxion, student, docent, manager of expert, die geïnteresseerd is in de ethische benadering van hospitality business en daaraan een bijdrage wil leveren.”

4.09.2010Theater EA speelt in de avond van de Dag van de Filosofie mijn stuk 'Sartre, Camus, Maryam' uit Op Hoop van Troost.
Ik zal het zelf inleiden

3.20.2010

Sartre en Camus / Theater EAIn opdracht van Theater EA van regisseur Tarkan Köroğlu schreef ik dit toneelstuk dat in Maart gespeeld wordt in verschillende theaters.

In 2010 vindt een aantal onwaarschijnlijke ontmoetingen plaats. Mythische en historische figuren gaan met elkaar in gesprek, verworven opvattingen worden op scherp gezet. Elke ontmoeting verkent de zoektocht van de mens naar houvast in een onzeker bestaan. Waaraan kan hij troost ontlenen? Geloof? Idealen? Liefde? En hoe verhoudt hij zich tot die ander, als eenzaamheid geen optie is?


ThEAter EA speelt een serie van zes korte voorstellingen onder de titel OP HOOP VAN TROOST. Per maand zijn er twee voorstellingen te zien, waarin één aspect van het overkoepelende thema wordt belicht.

Een van de ontmoetingen die zal plaatsvinden is die tussen Sartre en Camus, na hun dood....
De gebrouilleerde filosofen Albert Camus en Jean Paul Sartre, ontmoeten elkaar na de dood in het hiernamaals, dat verdacht veel lijkt op het decor van ´Huis Clos´, een toneelstuk van Sartre. Even later voegt Maryam, die zojuist een aanslag heeft gepleegd, zich bij hen. Hun tegengestelde idealen en opvattingen brengen hen in conflict. Langzaam rijst het besef dat zij weleens tot in de eeuwigheid tot elkaar gedoemd zouden kunnen zijn.


Jean-Paul Sartre (1905-1980) behoort tot de meest gelezen en becommentarieerde filosofen van de twintigste eeuw. Hij schreef toneelstukken, romans, filosofiewerken en was actief als politiekactivist. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met het existentialisme dat vanaf eind jaren ’40 tot in de jaren zestig een grote invloed uitoefende.
Hij vestigde zijn hoop in het communisme totdat in 1956 de Sovjetunie de Hongaarse opstand met geweld neersloeg. Albert Camus (1913-1960) werd geboren in Algerije, waar hij onder armoedige omstandigheden opgroeide. Hij zou een van de meest invloedrijke Franstalige ongebonden intellectuelen van zijn tijd worden. Aanvankelijk was hij communist, maar keerde zich daar tot grote ergernis van Sartre van af. Het was de reden tot een ruzie die breed in de wereldpers werd uitgemeten.

Tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962) probeerde Camus te bemiddelen tussen Algerije en Frankrijk—tevergeefs. Sartre koos openlijk de kant voor de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijders die terrorisme als wapen inzetten tegen het Franse leger. Camus hoopte op een verzoening tussen de strijdende partijen, waarbij Algerije op harmonieuze manier Frans zou blijven. Sartre geloofde in de strijd, vond dat Frankrijk met het inzetten van martelingen alle krediet had verloren en drong aan op de dekolonisatie van Algerije. De strijd van de FLN wordt vaak beschouwd als de eerste moderne vorm van terrorisme. Albert Camus ontving in 1957 de Nobelprijs voor literatuur. In 1964 zou Sartre de Nobelprijs weigeren.
Het toneelstuk van vanavond neemt het gegeven van een van Sartre's eigen toneelstukken over: Huis Clos (met gesloten deuren) waarin mensen elkaar ontmoeten nadat ze zijn gestorven. Maar nu is het Sartre zelf die zijn rivaal Camus, die op 4 januari 1960 door een auto-ongeluk om het leven kwam, ontmoet. Myriam, die we eerder ontmoetten in het eerste deel van Op Hoop van Troost voegt zich bij hen.
meer informatie: theater EA

2.25.2010

Lezing in Muziek Centrum Nederland 27 April

MCN Muziekcafé - Het Belang van Muziek 1

dinsdag 27 april
Begintijd: 20:00
Eindtijd: 22:00
Locatie: MCN, Rokin 111 Amsterdam

Serie MCN Muziekcafés over het belang van muziek.

Muziek wordt vaak beschreven als een spirituele kunst. Immers, de klanken van de muziek lijken geen deel uit te maken van de materiële wereld en brengen ons naar hogere sferen. Muziek is een kunst in de tijd, niet in de ruimte. Ruud Welten laat in zijn voordracht zien dat deze opvatting geen recht doet aan het wezen van muziek. Ze plaatst muziek in een wereld boven deze wereld, terwijl volgens Welten muziek nu juist in eerste instantie in de wereld is. Muziek is een kunst van de mensen, niet van de goden. Zonder werkend, trainend en repeterend lichaam geen muziek. Muziek is arbeid. Muziek zet aan tot dans en maakt als trilling deel uit van de materiële wereld waarin wij mensen leven. Als product van mensen brengt muziek ons in contact met andere mensen, op een muzikale manier. Dat is het grote belang van muziek. Welten doet daarbij beroep op een denker uit onverwachte hoek: Karl Marx, de filosoof van arbeid en klasse en van het leven zelf. Ook denkers van het lichaam als Merleau-Ponty en Michel Henry komen voorbij. En natuurlijk luisteren we ook naar concrete voorbeelden.

Meer Info