12.24.2009

Interview in Tijdschift voor Humanistiek

Nummer 40 jaargang 10 december 2009
Een portret van Ruud Welten: "Existentialisme hoeft niet per sé links te zijn"
Door Sharon Hagenbeek

12.16.2009

Boekpresentatie Merleau-Ponty’s Fenomenologie van de waarneming


De relevantie van Merleau-Ponty’s Fenomenologie van de waarneming


Ter gelegenheid van het verschijnen van de herziene versie van de Nederlandse vertaling van Phénoménologie de la perception in de serie ‘Klassieken’ bij Uitgeverij Boom wordt er een klein symposium georganiseerd rond de doorwerking en relevantie van deze belangwekkende klassieke tekst.

Donderdag 21 januari 2010
14.00 – 16.00 uur
Universiteit van Amsterdam, Bushuis zaal F 2.11 B, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam

Programma
14:00-14.05
Laurens ten Kate, Uitgeverij Boom
Opening

14.05 – 14.30
Douwe Tiemersma, Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, vertaler: 
De terugkeer naar de ambigue oorsprong van waarnemer en wereld als bevrijding

14.30 – 14.50
Erik Rietveld, Amsterdam/Cambridge, Mass., USA
Belichaamde kennis en neurowetenschappen

14.50 – 15.10
Ruud Welten, Wijsbegeerte, Tilburg
Politieke filosofie en muziektheorie

15.10 – 15.30
Brechtje Zwaneveld, o.a. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK - Theater)
Dans en theater

15.30-15.55
Maarten Coolen, Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam:
Belichaamde existentie

Na afloop: borrel

Er is een boekentafel van Uitgeverij Boom.

Niet alleen de Franse filosofie van Foucault, Lyotard, Derrida en anderen is veel verschuldigd aan Merleau-Ponty, ook in Nederland, Duitsland, de V.S. en in andere landen is er een brede receptie van Merleau-Ponty geweest. Deze verwerking gaat op dit ogenblik nog steeds door. Het is opmerkelijk dat dit niet alleen binnen de filosofie gebeurt, maar vooral ook op andere terreinen. Zo wordt binnen de praktische en wetenschappelijke disciplines het denken over kunst, neurale en cognitieve processen, beweging, politiek en vele andere individuele en maatschappelijke verschijnselen beïnvloed door Merleau-Ponty. Het boek Fenomenologie van de waarneming blijkt voor velen een prachtige leidraad te zijn bij het onderzoek naar de waarneming en de waargenomen wereld, naar lichaam en geest, naar allerlei aspecten van leven en samenleven. Het leidt tot verrassende perspectieven en inzichten die ook nu nog voor de filosofie, de wetenschappen en de praktische werkterreinen van groot nut kunnen zijn.
Op het symposium laten een paar filosofen en vertegenwoordigers van verschillende disciplines zien welke inspiratie zij uit het boek halen en op welke wijze het boek in hun werk wordt gebruikt.

Contact: dt@advaitacentrum.nl, t.m.t.coolen@uva.nl en info@uitgeverijboom.nl

12.13.2009

Democracy and Religion International Master Course Tilburg University


Go to the site for more information (for Master Philosophy students in Europe)

For a long time, prevailing opinion has been that democracy exists because politics has detached itself from religion. Thus the fact that democracy since some 250 years slowly has gained the upper hand in the world is supposed to be the result of a strong secularisation of daily life and an institutional separation of church and state. Implicitly it is assumed that religion in itself is an anti-democratic force in modern society.

On the other hand, however, it is generally acknowledged that for instance in Eastern European countries religion has played an important role in the resistance against the Sowjet system, and therefore, in the return of democracy. Against this background, several questions are rising, such as:
What exactly is democracy?
What is religion?
What is the relationship between democracy and religion?
Are mutual differences between religions relevant concerning these questions?
Is religion still possible in a secular society?

There is a body of texts in which the classical discussion in philosophy with regard to these questions can be studied, texts of, amongst others, Augustine, Locke, Spinoza, Kant and Weber. Generally, an opposition is presupposed between belief, superstition, myth and ideology on the one hand, and secularisation, Enlightenment, modernity and rationality on the other hand. Recently, however, philosophy has more and more come to cast doubt on this opposition and on the ‘secularisation-thesis’ based on this opposition. Writers such as Gauchet, Habermas, Nancy, Taylor and others deny the contrariety between democracy and religion, or point out that actually religion has laid the foundation for democracy. What are the consequences of these reconsiderations for our debate on the foundations of the European Union?