10.14.2008

Hovo Nijmegen Themadag: Jean-Paul Sartre

09/48 Themadag: Jean-Paul Sartre.
De betekenis van zijn denken voor onze tijd

docenten Dr. R. Welten
dag donderdag 15 januari 2009
tijd 11.00 - 16.00 uur

meer informatie, aanmelding: 024-3615906
HOVO Nijmegen
Erasmusgebouw, Erasmusplein 1
Kamer 0.07 (begane grond)
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen


Inhoud
Ruim 25 jaar na zijn dood, is er sprake van een heropleving van de belangstelling voor het werk van Jean-Paul Sartre. In een tijd waarin het postmodernisme aan kracht inboet en waarin ethiek en politiek opnieuw belangrijke wijsgerige aandachtsvelden zijn, komt het denken van Sartre weer in zicht. Deze invloedrijke Franse denker daagt ons nog steeds uit over onszelf na te denken daar waar het gaat om de verantwoordeijkheid voor ons eigen bestaan. Hij was niet alleen filosoof, maar ook schrijver en politiek activist. Kunnen we zijn vaak subversieve politieke ideeën gebruiken om onze eigen tijd te analyseren? Zo hield hij er nogal uitdagende analyses over terrorisme op na. Tijdens deze dag wordt u ingeleid in het denken van deze fascinerende filosoof van de vrijheid. Er wordt aandacht besteed aan Sartre’s fenomenologie (Het zijn en het niet), de morele implicaties van zijn filosofie, zijn esthetische leer en zijn politieke ideeën.

Opzet
10.45 -11.00 uur ontvangst met koffie
11.00 - 12.00 uur De fenomenologie van Sartre
12.00 - 13.00 uur lunch
13.00 - 14.00 uur Morele implicaties
14.00 - 14.30 uur pauze
14.30 - 15.30 uur Sartre over geweld en terreur
15.30 -16.00 uur Discussie, vragen en afsluiting met drankje.

Onderwijsvorm
Hoorcollege.

Literatuur
Een hand-out zal bij de eerste bijeenkomst worden uitgereikt.

Over de docent
Ruud Welten schreef verschillende boeken en vele artikelen over Sartre. Zijn boek Zinvol Geweld. Sartre, Camus en Merleau-Ponty over terreur en terrorisme (Uitgeverij Klement) verschijnt ook in het Frans en in het Engels. Ook vertaalde hij Sartres laatste gesprekken (Wat blijft is de hoop. De gesprekken van 1980. Uitgeverij Klement). Verder publiceert hij over Franse fenomenologie en haar relatie tot religie. Welten is universitair docent filosofie aan de Universiteit van Tilburg en hij is als filosoof verbonden aan Academia Vitae te Deventer.