10.26.2008

Het Onzegbare Gezegd - Spreken over muziek

Het Onzegbare Gezegd

zie de site van Codarts

Op maandag 24 november organiseert Codarts, Hogeschool voor de Kunsten een seminar onder de titel Het Onzegbare Gezegd. Het seminar, geleid door de filosofen Jan Bor en Ruud Welten, vindt plaats van 13.00 tot 18.00 uur in zaal 5.22 van het hoofdgebouw van Codarts, Kruisplein 26 te Rotterdam. De uitvoering is in handen van het stafbureau Research & Development. Ondersteuning wordt verleend door de opleiding MMus van het Conservatorium van Amsterdam en de Bake vereniging.

Voor wie
Dit seminar is in de eerste plaats bedoeld voor studenten en docenten van de opleidingen Master of Music aan de Nederlandse conservatoria, muziektheoretici, muziekwetenschappers en voor de leden van de vereniging ISPAR i.o. (International Society for Performing Arts Research). Zij zijn degenen die het meeste te winnen hebben bij de zoektocht naar de filosofische rechtvaardiging van hetgeen we in het kunstvakonderwijs artistic research plegen te noemen.
Vanzelfsprekend zijn andere geïnteresseerden eveneens welkom. Wij stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt door een berichtje te sturen naar b.gruson@codarts.nl.

Inhoud
Is het mogelijk om over muziek na te denken en te spreken? Natuurlijk kunnen we zeggen wat we mooi vinden of niet, of kunnen we iets vertellen over een muzikant of componist. Maar spreken we daarmee over de muziek zelf? Of het nu gaat om schilderkunst of muziek, kunstwerken laten zich moeilijk beschrijven met woorden. Ze ‘beschrijven’ zichzelf in hun eigen taal. Toch is het ook nodig om over muziek te spreken en te schrijven in ‘gewone’ taal, want hoe kan je anders de fundamentele kenmerken van muziek ‘aanwijzen’, hoe kan je anders jouw interpretatie toelichten, hoe kan je anders artistic research bedrijven?
Tijdens het seminar gaan we deze vragen te lijf met de hulp van twee filosofen, Jan Bor en Ruud Welten, die veel hebben gedacht en geschreven over kunst en over de vraag of het onzegbare een onderwerp van gesprek kan zijn. Na een korte inleiding zullen zij ‘op atelierbezoek’ gaan. De aanleiding en vertrekpunt van het gesprek, van de fenomenologische ondervraging, is telkens een ‘live’ uitgevoerd muzikaal fragment. Het publiek wordt actief betrokken in dit gesprek.

De moderatoren
Jan Bor (1946) is freelance filosoof. Hij promoveerde op een studie over Bergson. Gedurende tien jaar beoefende hij het zenboeddhisme in Japan en Londen. Hij redigeerde de bestsellers 25 Eeuwen westerse filosofie en 25 Eeuwen oosterse filosofie alsmede De verbeelding van het denken. In 2005 kwam zijn boek Op de grens van het denken – de filosofie van het onuitsprekelijke uit. Hij is parttime verbonden aan Academia Vitae te Deventer.
Ruud Welten (1962), zelf als musicus geschoold aan het Rotterdams Conservatorium, is universitair docent filosofie aan de Universiteit van Tilburg. Hij promoveerde op het proefschrift Fenomenologie en Beeldverbod bij Emmanuel Levinas en Jean-Luc Marion. Hij heeft vervolgens veel artikelen en een aantal boeken over hedendaagse Franse filosofie geschreven. Ruud Welten is net als Jan Bor verbonden aan Academia Vitae te Deventer.