3.26.2008

HOVO Rotterdam Een inleiding in het denken van Edmund Husserl

Cursus Wijsbegeerte
‘Terug naar de zaken zelf!’
Een inleiding in het denken van Edmund Husserl
Dr. Ruud Welten

In het jaar 1900 publiceerde een tot dan toe onbekende auteur een omvangrijk filosofisch werk dat vrijwel onmiddellijk de filosofie op haar grondvesten deed schudden: de Logische Untersuchungen van Edmund Husserl. Wie een verhandeling over logica verwacht komt bedrogen uit. De vraag is: hoe zijn de logische structuren verbonden met onze ervaring van de wereld? Wat treffen we aan in het bewustzijn? Tot aan zijn dood in 1937 zou Husserl van zich doen spreken als de grondlegger van de fenomenologische methode. Het boek verscheen als een noodkreet in een tijd waarin de westerse wetenschap zich had weggespecialiseerd uit het menselijk leven. ‘Terug naar de zaken zelf’! klonk de kreet, die verregaande kritische, ja zelfs ethische implicaties heeft.
De filosofie van de twintigste en eenentwintigste eeuw tot nu toe blijft onbegrijpelijk zonder kennis van het werk van Husserl. Niet alleen is zijn denken funderend geweest voor dat van Heidegger, Sartre, Levinas of nieuwe denkrichtingen in de psychologie en sociologie, Husserl blijft immer actueel, getuige de huidige belangstelling voor zijn denken vanuit de ‘mindphilosophy’ of het hedendaagse debat over religieuze ervaring. In vier bijeenkomsten wordt een inleiding geboden in dit fascinerende denken dat zijn kloppend hart in de dagelijkse ervaring vindt. We volgen in hoorcolleges Husserls ontwikkeling chronologisch en zullen ook korte fragmenten uit zijn werk lezen.

Data maandag 7 juli, dinsdag 8 juli, maandag 14 juli en dinsdag 15 juli 2008
Tijd 10.00 - 1.30 uur
Locatie Woudestein
Aantal bijeenkomsten vier bijeenkomsten van twee uur
Maximum aantal deelnemers 30
Literatuur : Korte reader
Bijzonderheden : Toegang tot internet aanbevolen, passieve kennis van Duits en Engels aanbevolen.
Cursuscode Hovo: 731cc

Opgeven via website HOVO klik hier