1.20.2008

PERDU AMSTERDAM: Spanning tussen Woord en Beeld: het Beeldverbod

22 February_Friday
Spanning tussen Woord en Beeld: het Beeldverbod
Met Ruud Welten e.a.

Aanvang 20:30 - zaal open 20:00

Entree: 6/5 euro (met korting)

Gij zult u geen gesneden beelden maken

In alle drie grote monotheistische religies is er sprake van een spanning tussen woord en beeld. Zo neemt in het jodendom, het christendom en in de islam het gebod Ôgij zult u geen gesneden beelden makenÕ een belangrijke plaats in. Voor elk van deze drie religies heeft het beeldverbod een andere argumentatie, betekenis, en andere gevolgen. Deze gevolgen zijn nergens zo goed merkbaar als in de artistieke praktijk. Zo biedt het voorbeeld van de islamtische kunst van het schoonschrijven, de kalligrafie, een creatieve kijk op het beeldverbod: het schrift lijkt in de kalligrafie zelf beeld te worden.

Deze avond wil licht werpen op de interactie tussen woord en beeld vanuit theologisch en filosofisch perspectief: wat voor gevolgen heeft het beeldverbod op de artistieke praktijk? Wat is het onderscheid tussen woord en beeld?

Tijdens deze avond zal door middel van een aantal voorbeelden het beeldverbod benaderd worden vanuit het perspectief van een Islamitische kunst-historicus, een filosoof en een predikant / kunstenaar.