11.25.2008

Junior Class Summer School 2009


Academia Vitae's
Junior Class Summer School 2009

“Denken als Passie”

Heb je komende zomer net VWO 5 of 6 afgerond? Ben je toe aan een intellectuele uitdaging? Ben je het zat om je door schoolse proefwerken en tentamens te laten beoordelen? Ben je moe van al die antwoorden op vragen die je niet hebt gesteld terwijl jouw vragen niet aan bod komen?
Dan is de Junior Class Summer School wat voor jou!

In de Summer School ga je met geïnteresseerde leeftijdgenoten in gesprek over wat jou bezighoudt, wat jou verrast en ga je op zoek naar de spannende nog te beganen paden in kunst en filosofie en wie weet, wetenschap.

Het is geen 'cursus' waarin je lekker achterover naar colleges luistert, maar een interactieve workshop. We lezen teksten van de filosofen zelf (geen lesboekjes!) en gaan op zoek naar onze eigen vragen.
We gaan met klassieke bronnen (teksten, muziekstukken, films...) op zoek naar manieren om de wereld te bevragen. Wat is een goede vraag? Wat heeft dit kunstwerk mij te vertellen of hoe helpt deze filosofische tekst mij om mijn eigen vraag scherp te krijgen? Hoe kunnen we beter waarnemen en daar woorden voor vinden? We gaan veel lezen, discussiëren, elkaar overtuigen en naar elkaar luisteren, en vooral schrijven. En zo werken we langzamerhand toe naar een eigen essay, dat we tijdens de week schrijven.
Nu ben je leerling, wij maken een student van je!

De hoofdmoderator van de Junior Class Summer School is Dr Ruud Welten, die als filosoof verbonden is aan Academia Vitae en aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast zullen verschillende gastdocenten langskomen.

De Summer School wordt gehouden in het historische centrum van Deventer, in het monumentale pand van Academia Vitae, het Jordenshuis, en als het weer meezit, vooral de tuin daarvan. Woon je niet in Deventer, dan helpen wij je te zoeken naar een overnachtingsplaats. Ontbijten, lunch en avondeten doen we gezamenlijk.

Kosten (excl. overnachtingen) € 550,-

Data: 26 juli 2009 (18.00 uur aankomst) tot en met 31 juli (16.30) 2009.

meer informatie: welten@academiavitae.nl
of de website van Academia Vitae

* We zijn op zoek naar gastoudergezinnen, die in Deventer wonen en een of twee deelnemers kunnen herbergen. Heeft u interesse? Neem dan even contact op.

10.26.2008

Het Onzegbare Gezegd - Spreken over muziek

Het Onzegbare Gezegd

zie de site van Codarts

Op maandag 24 november organiseert Codarts, Hogeschool voor de Kunsten een seminar onder de titel Het Onzegbare Gezegd. Het seminar, geleid door de filosofen Jan Bor en Ruud Welten, vindt plaats van 13.00 tot 18.00 uur in zaal 5.22 van het hoofdgebouw van Codarts, Kruisplein 26 te Rotterdam. De uitvoering is in handen van het stafbureau Research & Development. Ondersteuning wordt verleend door de opleiding MMus van het Conservatorium van Amsterdam en de Bake vereniging.

Voor wie
Dit seminar is in de eerste plaats bedoeld voor studenten en docenten van de opleidingen Master of Music aan de Nederlandse conservatoria, muziektheoretici, muziekwetenschappers en voor de leden van de vereniging ISPAR i.o. (International Society for Performing Arts Research). Zij zijn degenen die het meeste te winnen hebben bij de zoektocht naar de filosofische rechtvaardiging van hetgeen we in het kunstvakonderwijs artistic research plegen te noemen.
Vanzelfsprekend zijn andere geïnteresseerden eveneens welkom. Wij stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt door een berichtje te sturen naar b.gruson@codarts.nl.

Inhoud
Is het mogelijk om over muziek na te denken en te spreken? Natuurlijk kunnen we zeggen wat we mooi vinden of niet, of kunnen we iets vertellen over een muzikant of componist. Maar spreken we daarmee over de muziek zelf? Of het nu gaat om schilderkunst of muziek, kunstwerken laten zich moeilijk beschrijven met woorden. Ze ‘beschrijven’ zichzelf in hun eigen taal. Toch is het ook nodig om over muziek te spreken en te schrijven in ‘gewone’ taal, want hoe kan je anders de fundamentele kenmerken van muziek ‘aanwijzen’, hoe kan je anders jouw interpretatie toelichten, hoe kan je anders artistic research bedrijven?
Tijdens het seminar gaan we deze vragen te lijf met de hulp van twee filosofen, Jan Bor en Ruud Welten, die veel hebben gedacht en geschreven over kunst en over de vraag of het onzegbare een onderwerp van gesprek kan zijn. Na een korte inleiding zullen zij ‘op atelierbezoek’ gaan. De aanleiding en vertrekpunt van het gesprek, van de fenomenologische ondervraging, is telkens een ‘live’ uitgevoerd muzikaal fragment. Het publiek wordt actief betrokken in dit gesprek.

De moderatoren
Jan Bor (1946) is freelance filosoof. Hij promoveerde op een studie over Bergson. Gedurende tien jaar beoefende hij het zenboeddhisme in Japan en Londen. Hij redigeerde de bestsellers 25 Eeuwen westerse filosofie en 25 Eeuwen oosterse filosofie alsmede De verbeelding van het denken. In 2005 kwam zijn boek Op de grens van het denken – de filosofie van het onuitsprekelijke uit. Hij is parttime verbonden aan Academia Vitae te Deventer.
Ruud Welten (1962), zelf als musicus geschoold aan het Rotterdams Conservatorium, is universitair docent filosofie aan de Universiteit van Tilburg. Hij promoveerde op het proefschrift Fenomenologie en Beeldverbod bij Emmanuel Levinas en Jean-Luc Marion. Hij heeft vervolgens veel artikelen en een aantal boeken over hedendaagse Franse filosofie geschreven. Ruud Welten is net als Jan Bor verbonden aan Academia Vitae te Deventer.

10.14.2008

Hovo Nijmegen Themadag: Jean-Paul Sartre

09/48 Themadag: Jean-Paul Sartre.
De betekenis van zijn denken voor onze tijd

docenten Dr. R. Welten
dag donderdag 15 januari 2009
tijd 11.00 - 16.00 uur

meer informatie, aanmelding: 024-3615906
HOVO Nijmegen
Erasmusgebouw, Erasmusplein 1
Kamer 0.07 (begane grond)
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen


Inhoud
Ruim 25 jaar na zijn dood, is er sprake van een heropleving van de belangstelling voor het werk van Jean-Paul Sartre. In een tijd waarin het postmodernisme aan kracht inboet en waarin ethiek en politiek opnieuw belangrijke wijsgerige aandachtsvelden zijn, komt het denken van Sartre weer in zicht. Deze invloedrijke Franse denker daagt ons nog steeds uit over onszelf na te denken daar waar het gaat om de verantwoordeijkheid voor ons eigen bestaan. Hij was niet alleen filosoof, maar ook schrijver en politiek activist. Kunnen we zijn vaak subversieve politieke ideeën gebruiken om onze eigen tijd te analyseren? Zo hield hij er nogal uitdagende analyses over terrorisme op na. Tijdens deze dag wordt u ingeleid in het denken van deze fascinerende filosoof van de vrijheid. Er wordt aandacht besteed aan Sartre’s fenomenologie (Het zijn en het niet), de morele implicaties van zijn filosofie, zijn esthetische leer en zijn politieke ideeën.

Opzet
10.45 -11.00 uur ontvangst met koffie
11.00 - 12.00 uur De fenomenologie van Sartre
12.00 - 13.00 uur lunch
13.00 - 14.00 uur Morele implicaties
14.00 - 14.30 uur pauze
14.30 - 15.30 uur Sartre over geweld en terreur
15.30 -16.00 uur Discussie, vragen en afsluiting met drankje.

Onderwijsvorm
Hoorcollege.

Literatuur
Een hand-out zal bij de eerste bijeenkomst worden uitgereikt.

Over de docent
Ruud Welten schreef verschillende boeken en vele artikelen over Sartre. Zijn boek Zinvol Geweld. Sartre, Camus en Merleau-Ponty over terreur en terrorisme (Uitgeverij Klement) verschijnt ook in het Frans en in het Engels. Ook vertaalde hij Sartres laatste gesprekken (Wat blijft is de hoop. De gesprekken van 1980. Uitgeverij Klement). Verder publiceert hij over Franse fenomenologie en haar relatie tot religie. Welten is universitair docent filosofie aan de Universiteit van Tilburg en hij is als filosoof verbonden aan Academia Vitae te Deventer.

9.30.2008

jurylid van "trots op acties" (28 september 2008, De Balie, A'dam)

Demontage AMA-campus in 2003 verkozen tot beste actie

meer op trotsopacties

Onthekking AMA-campus wint publieksprijs - Bezetting Bloemenhove-kliniek wint juryprijs
De onthekking van de AMA-campus in Deelen is vanavond in de Balie gekozen tot beste actie door het publiek. Op 28 september 2008 vond daar een discussie plaats over noodzakelijkheid van acties om maatschappelijke veranderingen te krijgen. De prijs werd uitgereikt door Marjolein van de Water namens XminY solidariteitsfonds. Overige prijzen zijn uitgereikt door de jury aan:
1) de bezetting van abortuskliniek Bloemenhove uit 1976 als beste actie,
2) de rampenoefening bij Borssele uit 1988 als leukste actie, en
3) de aanslag op het huis van Aad Kosto uit 1991 als domste actie.

Beste toekomstige actie vond de jury het burgerverzet tegen de asfaltering van een groene kanaaldijk in Dongen, dat op 29 september plaatsvindt.

Bij de nominatie voor de Bloemenhove-bezetting door Hillie Molenaar werd ook een door de bezetsters zelf gefilmde eindvergadering vertoond, met veelzeggende citaten van o.a. Anneke Goudsmit.

De bijeenkomst is een bijdrage van activistisch Nederland over nut, noodzaak en rechtvaardiging van buitenparlementaire actie. Er zijn in totaal 179 acties genomineerd en meer dan 250 mensen hebben het debat bijgewoond via verschillende zalen in de Balie.

De jury bestond uit: Liesbeth van Tongeren (directeur Greenpeace Nederland), Carrie (columniste), Ruud Welten (filosoof) Mac van Dinther (journalist), Rutger van den Dool (Groenfront! Activist), Ties Prakken (advocaat en hoogleraar strafrecht), Eveline Lubbers (onderzoeksjournalist), Leon Willems (journalist, Press Now), Nico Trommelen (Vereniging Stop Awacs Overlast, Schinveld) en Marjolein van de Water (woordvoerder XminY Solidariteitsfonds).

Daarnaast was er ook een comite van aanbeveling, bestaande uit: Vincent Bijlo (columnist), John Jansen van Galen (journalist), Lucas Reijnders (wetenschapper) en Geert Mak (publicist).

De prijs voor beste juryactie werd toegelicht door Ties Prakken. Zij meldde dat de jury had gekeken naar originaliteit, effect, en het succes van de actie. De bezetting van de abortuskliniek Bloemenhove in Heemstede in 1976 was daar een goed voorbeeld van. De jury gaf nog een eervolle vermelding aan Theaterstraat en Rampenplan omdat beide organisaties al decennialang onontbeerlijke steun verlenen aan ontzettend veel acties via technische, logistieke en praktische hulp.

De publieksprijs ging naar de 'onthekking' van de campus voor AMA's (alleenstaande minderjarige asielzoekers) uit 2003. Met inbussleutels werd een groot deel van het hek gedemonteerd, onder groot gejuich van de aanwezige minderjarige asielzoekers. Een actievoerder die de actie in de balie toelichtte: "We hadden de hekken niet doorgeknipt, maar gedemonteerd. Daardoor zijn we niet gearresteerd en zijn er ook geen problemen voor de AMA's gekomen." De AMA-campus is niet lang daarna gesloten.

De avond is georganiseerd door een samenwerking van vrienden en bekenden die zelf acties hebben gevoerd en actievoeren noodzakelijk vinden om maatschappijveranderingen te bereiken. Peer de Rijk, woordvoerder: "De avond heeft laten zien dat acties heel effectief en zinvol zijn. Vooral de discussie over de vorm van toekomstige acties maakte duidelijk dat er nog een groot draagvlak is voor diverse acties in allerlei vormen."

8.22.2008

Links verloochent haar eigen verleden

Vandaag in het Brabants Dagblad

22 augustus

Links verloochent haar eigen verleden

Een steeds terugkerende vraag in het publieke debat is of burgerlijke ongehoorzaamheid in sommige gevallen toelaatbaar kan zijn. Het democratisch bestel zoals we dat vandaag de dag in Nederland kennen, gaat er vanuit dat alle politieke strijd binnen de grenzen van het parlement kan en moet worden beslecht. Wie het ergens niet mee eens is, moet zijn weg weten te vinden in Den Haag. De zaak Wijnand Duyvendak werd door fractievoorzitter Femke Halsema op deze wijze afgesloten. Duyvendak had zich in zijn jongere jaren ingespannen voor een politieke zaak die hij op buitenparlementaire wijze had uitgevoerd. Diefstal bij het ministerie is en blijft onwettig en strafbaar. Moedig dat Halsema deze consequentie tot in haar eigen partij weet door te voeren. Als deze burgerlijke ongehoorzaamheid illegaal is, dan is hij dat altijd en in alle omstandigheden. Ex-minister Rita Verdonk kan trots zijn op dit hedendaagse Nederlandse oordeel, ook al komt het van links.
Maar verloochent Femke Halsema daarmee niet datgene wat ooit het kloppende hart van links was? Namelijk actie voeren in het belang van een betere maatschappij? Actie die wellicht gericht is tegen een witte boordenhypocrisie van de overheid? Ik kan het sterker uitdrukken: zonder subversie en burgerlijke ongehoorzaamheid was politiek links nooit geboren en gegroeid. In plaats van mensen als Duyvendak te verontschuldigen voor hun daden en ze als veteranen te huldigen, sluit zij ze buiten alsof het gewone criminelen waren. Op de vraag naar de morele en niet de juridische legitimiteit van buitenparlementaire acties heeft links altijd geantwoord dat deze acties er zijn in het belang van een maatschappij die werkelijk aan zichzelf werkt. Maar nee, Duyvendak en zijn collega’s in de tweede kamer met een soortgelijk verleden dat ze angstvallig stilhouden, waren geen gewone criminelen of rellenschoppers: hun acties werden niet uit eigenbelang gepleegd.
Goed, men zal zeggen dat dit een retoriek is die hoort bij dezelfde tijd als de acties. Vreselijk achterhaald. Misschien was het toen nog te verdedigen, tegenwoordig weten we wel beter. Zie wat er van de Rote Armee terechtkwam! De acties van toen moeten vanuit een hedendaags standpunt veroordeeld worden. Maar moeten wij de verzetsmensen die in de tweede wereldoorlog bommen onder bruggen plaatsten om zich tegen de vijand te weren nu veroordelen omdat zulke acties heden ten dage uit den boze zijn? Moeten we de spoorwegstakers van 1944 ter verantwoording roepen omdat zij ‘de reizigers’ dupeerden? Waarom legt Halsema haar achterban niet uit dat burgerlijke ongehoorzaamheid nu eenmaal een wezenlijk deel uitmaakt van de geschiedenis van politiek links, ook al steunt Groenlinks vandaag dergelijke acties niet meer?
Halsema’s zelfverloochening is geheel in de lijn van die van Ina Brouwer destijds, die haar sporen had verdiend in de Communistische Partij Nederland en na de val van de Sovjetunie plotsklaps verklaarde nooit communist te zijn geweest. Brouwers uitspraak bleek achteraf het startschot te zijn voor de crisis waar de linkse beweging in terechtkwam en waar ze, getuige het oordeel van Halsema, nog steeds niet uit is. Links weet zich niet tot haar eigen geschiedenis te verhouden, en dat is buitengewoon kwalijk. Links doet alsof haar neus bloed en alsof de actievoerders van weleer over de rand gevallen zonderlingen waren. De voorvaderen van links waren strijders, zoals Domela Nieuwenhuis, die een half jaar gevangen zat wegens majesteitsschennis of Daniel Cohn-Bendit, tegenwoordig europarlementariër voor de Groenen, die de organisator was van de protesten die in mei ’68 vanuit Parijs de wereld overwaaiden. En het is waar, er waren zieke geesten zoals Stalin, Mao of Andreas Baader en links deed er lang over om door te hebben dat er iets gruwelijk misging. Wat links nog steeds doet is haar geschiedenis ontkennen, in plaats van zich ertoe weten te verhouden.
Het hoort bij links dat ze haar handen uit haar mouwen steekt met het gevaar vuile handen te maken, zoals Jean-Paul Sartre dat ooit treffend beschreef. Het hoort bij de linkse politiek dat het niet alleen gaat om meningen maar om wat Marx praxis noemde: de handeling, actie. Links onderscheidde zich van de andersgezinden, door te erkennen dat er zoiets bestaat als een legitieme actie, die illegaal kan zijn maar moreel juist, omdat ze in het belang was van allen. Wie het vandaag in China wil opnemen voor de mensenrechten zal zijn toevlucht moeten nemen tot illegale, strafbare acties, die humanitair beschouwd slechts lovenswaardig en moedig zijn.
De vraag die je zou moeten stellen bij de actie van Duyvendak is: welk doel had deze actie? Wilde hij zichzelf verrijken of eens lekker wat keet trappen? De reactie van de media loog er destijds in elk geval niet om: bijna alle kranten publiceerden zonder scrupules de informatie die Duyvendak had verworven, informatie die de regering geheim hield en via herhaaldelijke parlementaire debatten niet vrij gaf. Links, schaam u.

Ruud Welten is als filosoof verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg en aan Academia Vitae te Deventer.

8.20.2008

20 augustus in Trouw

Dat GroenLinks afstand neemt van illegale acties in de jaren ’80, is hypocriet, vindt filosoof Ruud Welten:
„Voor de linkse beweging is geweld als strijdmiddel voor rechtvaardigheid altijd wezenlijk geweest.”

Zeventig procent van de Nederlanders vindt het terecht dat Wijnand Duyvendak zijn Kamerlidmaatschap heeft opgezegd. Ook de helft van de GroenLinks-stemmers deelt die mening. En fractievoorzitter Femke Halsema liet zich hard uit over buitenparlementaire acties: „Acties die de democratie ondermijnen, zullen nooit door GroenLinks worden gesteund of geaccepteerd. Mensen die het daarmee oneens zijn, horen bij een partij die een ander standpunt heeft.” Ze was het ’ten principale oneens met inbraken’.

’Hypocriet’, noemt de filosoof Ruud Welten de reacties op de acties van Duyvendak. Welten, universitair docent aan de faculteit geesteswetenschappen in Tilburg en aan Academia Vitae te Deventer, publiceerde in 2006 het boek ’Zinvol geweld’, waarin hij de visies van Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus en Jean-Paul Sartre uiteenzette, die ons zouden moeten helpen terreur en terrorisme in onze tijd beter te begrijpen.

Welten: „Het is altijd wezenlijk aan de linkse beweging geweest dat ze geweld erkent als een middel in de strijd voor rechtvaardigheid. En dat ging niet om een paar vrijblijvende meningen.”

„De ultralinkse filosoof Sartre bijvoorbeeld verdedigde de terreur die werd gebruikt om Algerije van Frankrijk los te rukken. Later stond hij achter terroristische daden die in de jaren zeventig vanuit ultralinkse hoek werden gepleegd. Geweld speelde een duidelijke rol. De Algerijnen ageerden tegen de gewelddadige onderdrukking door Frankrijk en de Palestijnen hadden slechts terrorisme als wapen tegen wereldmachten die geen politiek met ze wilden voeren.”

„Actievoerders als Duyvendak”, vervolgt Welten, „mochten dan misschien naïef zijn in hun overtuiging, maar ze stonden voor rechtvaardigheid en voor een betere wereld. Ze waren bereid hun handen uit de mouwen te steken met alle risico’s van dien. Iedereen met een links hart keek daar toen tegenop. Voor Sartre zou Duyvendak een held zijn, een veteraan.”

Toch veroordeelt Halsema buitenparlementaire acties nu hard.

„Ja. Links weet zich kennelijk nog steeds niet tot haar verleden te verhouden.”

In zijn boek laat Welten zelfs zien dat de gehele linkse beweging uit harde acties is geboren. Zo schrijft hij: „Het verschil tussen ’links’ en ’rechts’ is ontstaan aan de vooravond van de Franse revolutie, toen de koningsgezinde regenten tijdens vergaderingen met de koning van oudsher rechts van hun vorst zaten. Om de stemmen die tegen de monarchie klonken letterlijk en figuurlijk een plaats te geven, werd daarvoor een ruimte aan de linkerzijde van de koning gereserveerd. De linkerzijde kon daar haar protest legaal kenbaar maken. Wat aanvankelijk bedoeld was als de incorporatie van de tegenstemmen, leidde tot de val van de monarchie. Links maakte zich met geweld los van de oude wereld, om een nieuwe te creëren.”

Het doel heiligt soms de middelen?

Welten: „Bij Duyvendak zou je als eerste de vraag moeten stellen: welk doel diende de inbraak bij het ministerie van economische zaken? Heeft het de oppositie destijds verder gebracht? Je zou kunnen zeggen van wel: alle media publiceerden destijds probleemloos de informatie die de actie had opgeleverd.”

„Mij valt vooral op hoe massaal de afkeuring nu is van deze actie. Wij zijn kennelijk niet meer in staat te begrijpen dat dergelijke acties bij een manier van politiek hoorden die eigen was aan links.”

„Of je nu kijkt naar de Franse Revolutie of naar ’Mei ’68’, geweld was altijd een mogelijkheid om tegen misstanden te protesteren. Denk aan Daniel Marc Cohn-Bendit, tegenwoordig fractievoorzitter van de Groenen in het Europees Parlement, maar destijds was hij als studentenleider de belangrijkste organisator van de Parijse studentenopstand van 1968. Hij is groot geworden als actievoerder, zat met Sartre en Andreas Baader aan één tafel. Moet hij zijn positie nu ook opgeven?”

U vindt van niet?

„Nee. De enorme protesten tegen kernwapens, wij kunnen ze ons nu niet meer voorstellen. Maar het zou kortzichtig zijn, en getuigen van gebrek aan historisch besef, om ze achteraf te veroordelen. Het is net zo onzinnig dergelijke subversieve, ontwrichtende acties te veroordelen. Zo communiceerden actievoerders destijds met de publieke en politieke opinie. Actie voeren is retorica.’’

Wel een hardhandige vorm van retorica.

„Subversie of rebellie is nooit zonder gevaar, maar rebellie heeft wel positieve kanten. Het is goed voor een maatschappij als er subversieve energie kolkt, als de politiek verantwoording moet afleggen voor de macht die ze claimt. De politiek kon niet om de actievoerders heen, in ’68 niet, bij de krakersrellen begin jaren tachtig niet en bij de inbraak in het ministerie van economische zaken ook niet. Dat wij een naïeve, goed te verdedigen jeugdzonde zo sterk veroordelen, is een vorm van zelfverloochening en zegt meer over onze conservatieve tijdgeest dan over Wijnand Duyvendak.”

(Peter Henk Steenhuis)


Ruud Welten: Zinvol geweld. Sartre, Camus en Merleau-Ponty over terreur en terrorisme. Uitgeverij Klement, Kampen, 2006, ISBN 9077070923. Het boek verschijnt binnenkort ook in Frankrijk.

6.15.2008

14 juni, Amersfoort, 'De Toegift'

De muziek die ik heb laten horen op 14 juni, Amersfoort, 'De Toegift':


1. Alfred Schnittke, Concerto Grosso III, 1985 (Stockholm Chamber Orchestra, Lev Markiz, cond.)
2. Krzysztof Penderecki, Threnody to the victims of Hiroshima (Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, cond.) (luister op http://www.youtube.com/watch?v=a5FMVzqaROo )
3. Luigi Nono, Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz, 1966 (van: Complete Works for Solo Tape) (kijk op http://www.music.psu.edu/Faculty%20Pages/Ballora/INART55/pastpapers/ricorda.pdf )
4. Bach, Musikalisches Opfer, Ricerar a 6, Das Leipziger Bach-Collogium
5. Bewerking voor orkest van 4, door Anton Webern, Wiener Philarmoniker, Claudio Abbado cond.
6. Arnold Schoenberg, Fünf Orchesterstücke, deel 3: Farben, 1909-1922, (Sinfonieorchester des Südwestfunks, Michael Gielen cond.)
7. Bewerking van 6 door Frank Krawcyk voor koor, choeur de chambre Accentus, Laurance Equilbey.
8. Karl-Heinz Stockhausen: Samstag aus Licht, deel 4, Luzifes Abschied. (kijk op http://home.swipnet.se/sonoloco9/stockhausen/34.html )
9. Karl-Heinz Stockhausen: Stimmung (kijk op http://en.wikipedia.org/wiki/Stimmung )
10. Pierre Boulez, Eerste pianosonate (1946), Paavali Jumppanen, piano.
11. Philip Glass: Early keybord music, Steffen Schleiermacher, Organ.
12. Miles Davis, Great Expectations, Big Fun.

5.28.2008

Zomerprogramma over Authenticiteit

Een zomerprogramma om diep in weg te zakken
In gedachten en in gesprek

Thema: Authenticiteit
Voor: professionals die nieuwsgierig zijn, die een impuls willen voor werk en leven, die behoefte hebben aan bronnen van inspiratie. (Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers)
Wanneer: Van zondagavond 17 augustus tot vrijdagavond 22 augustus
Waar: In Deventer in het statige Jordenshuis, het thuis van Academia Vitae
Met: Arjo Klamer (decaan en cultuur econoom), Ruud Welten (filosoof en musicus), en een aantal gastdocenten


Wat is authenticiteit eigenlijk? Zijn we authentiek, wat bedoelen we daar precies mee en is dat wel mogelijk? We gaan deze vragen stellen en behandelen aan de hand van teksten van onder andere Aristoteles, Jean-Paul Sartre, Postman en Czickzentmihalyi (de auteur van 'Flow').
Meer informatie: www.academiavitae.nl

5.11.2008

4 juni: Studiemiddag over respect

Academia Vitae, Deventer

4 juni: Studiemiddag over respect

Op 4 juni organiseert Academia Vitae een studiedag over het begrip respect. De dag is bedoeld voor fellows, partners en introducés van Academia Vitae.

In de alledaagse omgang is het prettig wanneer we elkaar met respect behandelen. Respect is iets dat je in de praktijk brengt, je moet er niet over praten, maar gewoon doen. Maar de laatste tijd is er iets raars aan de hand met respect. Het begrip is gedevalueerd. We praten er veel over. Maar het lijkt wel of we de term zo vaak gebruiken omdat we hem in de praktijk van alledag net iets teveel missen.
Wat betekent respect in de alledaagse omgang? In het bedrijfsleven, in de overheid of in onze relaties met andere mensen? Veel bedrijven hanteren respect als kernwaarde. Gebruikt u de term vaak?

Tijdens de dag bespreken we verschillende teksten rond respect. Prof Arjo Klamer zal het begrip inleiden aan de hand van een tekst van Richard Sennett. Dr Rico Sneller zal het thema benaderen vanuit Martin Bubers klassieke tekst 'Ich und Du', terwijl Dr Ruud Welten het thema benadert vanuit Immanuel Kants gedachten over respect.

De middag begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Daarna is er een informele borrel waar we het gesprek kunnen voortzetten. Arjo Klamer modereert de middag. Voor deelname vragen we een bescheiden bijdrage. Zodra u zich hebt ingeschreven sturen we de teksten toe.


Voor informatie:
office@academiavitae.nl

5.06.2008

IK EN DE ANDER: Septemberprogramma van Academia Vitae

Of het nu om het privé-leven gaat of het werk, in het dagelijks leven hebben we voortdurend te maken met andere mensen. De alledaagse praktijk dwingt ons ertoe de vraag te stellen hoe wij ons tot de ander verhouden. Het is een van de hoofdvragen van de westerse filosofie, zowel op ethisch als politiek terrein. Maar ook in het bedrijfsleven of bij de overheid speelt deze vraag voortdurend een cruciale rol. De ander, is dat degene die zich moet aanpassen of naar wie wij werkelijk kunnen luisteren? Moderator van dit programma is dr Ruud Welten, filosoof.


Programma

Module 1. Denken en zijn
De ontmoeting met ander is een onontkoombaar gegeven. Het is geen vrijblijvende gedachte. Ik heb mij te verhouden tot de ander. Maar wie is dat 'ik'? De westerse cultuur vertrekt vaak vanuit het ik. De ander verstoort de veilige sfeer die ik voor mijzelf heb opgebouwd. In de eerste module lezen we enkele klassieke tekstfragmenten van Plato en Aristoteles over de vraag naar het ik om vanuit daar onze zoektocht naar de ander te starten.

Module 2. Het goede handelen
De ethiek is het thema van de tweede module. Kan ik gelukkig zijn terwijl ik weet dat de ander dat niet is? Of bestaat het ware geluk in mijn verantwoordelijkheid voor de ander? Wat is verantwoordelijkheid eigenlijk? Wat betekent dat begrip in ons dagelijks werk?


Module 3. De goede samenleving
Al eeuwen wordt nagedacht over de vraag hoe de samenleving gevormd moet worden. Samenleven betekent samen leven met anderen. Zijn we werkelijk in een voortdurende oorlog van allen tegen allen, zoals de filosoof Hobbes beweerde? Of is er een samenleving mogelijk waarin ik de ander in zijn anderszijn respecteer?

Module 4. Toekomstvisies
Termen als hoop, verwachting, ambitie, pessimisme of optimisme zijn termen waarmee we ons verhouden tot de toekomst. In de laatste module houden we ons bezig met een kernprobleem van elk denken, elke reflectie, of het nu filosofisch is of op het niveau van de alledaagse praktijk: wat kunnen we weten over onze toekomst? Hoe kunnen we aan de toekomst werken? Hoe verhouden wij ons tot datgene wat we per definitie niet kunnen kennen, het andere: de toekomst? Deze vragen worden gesteld aan de hand van verschillende bronnen, waaronder het joodse messianisme.

Moderator
De moderatoren bewaken het proces. Zij zien toe dat zowel de deelnemers als docenten tot hun recht komen, dat de aandacht blijft gericht op het onderwerp en de tekst, en stimuleren de deelnemers hun eigen vraag te duiden, en vast te houden aan die vraag tijdens de gesprekken. Ze zullen verder het eigen werk van de deelnemers begeleiden en stimuleren waar nodig.

Docenten in dit programma zijn (onder voorbehoud):
Christoph Buchwalt, Arjo Klamer, Rico Sneller, Hans Achterhuis, Marcel Poorthuis en Dick Pels.

Meer info of aanmelding: klik hier

3.26.2008

HOVO Rotterdam Een inleiding in het denken van Edmund Husserl

Cursus Wijsbegeerte
‘Terug naar de zaken zelf!’
Een inleiding in het denken van Edmund Husserl
Dr. Ruud Welten

In het jaar 1900 publiceerde een tot dan toe onbekende auteur een omvangrijk filosofisch werk dat vrijwel onmiddellijk de filosofie op haar grondvesten deed schudden: de Logische Untersuchungen van Edmund Husserl. Wie een verhandeling over logica verwacht komt bedrogen uit. De vraag is: hoe zijn de logische structuren verbonden met onze ervaring van de wereld? Wat treffen we aan in het bewustzijn? Tot aan zijn dood in 1937 zou Husserl van zich doen spreken als de grondlegger van de fenomenologische methode. Het boek verscheen als een noodkreet in een tijd waarin de westerse wetenschap zich had weggespecialiseerd uit het menselijk leven. ‘Terug naar de zaken zelf’! klonk de kreet, die verregaande kritische, ja zelfs ethische implicaties heeft.
De filosofie van de twintigste en eenentwintigste eeuw tot nu toe blijft onbegrijpelijk zonder kennis van het werk van Husserl. Niet alleen is zijn denken funderend geweest voor dat van Heidegger, Sartre, Levinas of nieuwe denkrichtingen in de psychologie en sociologie, Husserl blijft immer actueel, getuige de huidige belangstelling voor zijn denken vanuit de ‘mindphilosophy’ of het hedendaagse debat over religieuze ervaring. In vier bijeenkomsten wordt een inleiding geboden in dit fascinerende denken dat zijn kloppend hart in de dagelijkse ervaring vindt. We volgen in hoorcolleges Husserls ontwikkeling chronologisch en zullen ook korte fragmenten uit zijn werk lezen.

Data maandag 7 juli, dinsdag 8 juli, maandag 14 juli en dinsdag 15 juli 2008
Tijd 10.00 - 1.30 uur
Locatie Woudestein
Aantal bijeenkomsten vier bijeenkomsten van twee uur
Maximum aantal deelnemers 30
Literatuur : Korte reader
Bijzonderheden : Toegang tot internet aanbevolen, passieve kennis van Duits en Engels aanbevolen.
Cursuscode Hovo: 731cc

Opgeven via website HOVO klik hier

3.12.2008

Een avondje Saint-Germain-des-Prés bij de Alliance Française Rotterdam

10 april 2008 - 20.00 uur


Op 3 april 2008 gaat de tweeluik Vrede & Oorlog van het Onafhankelijk Toneel (O.T.) in première.De voorstelling Vrede speelt zich af tijdens de naoorlogse jaren in Parijs, waarin veel opnieuw moet worden uitgevonden op het gebied van politiek, filosofie, kunst en seksualiteit. Het is een montagevoorstelling over jonge kunstenaars en studenten in een Parijs café, met muziek en dans uit de jaren vijftig. Een van hen is een charismatische Cambodjaanse student, die vijfentwintig jaar later onder de naam Pol Pot verantwoordelijk is voor de genocide in Cambodja.


In het kader van deze voorstelling organiseren de Alliance Française Rotterdam en het O.T. een speciale lezing op donderdag 10 april. Eve Hopkins van het O.T. zal de avond inleiden met een korte impressie van de naoorlogse periode in Parijs, periode van voorspoed, het vrije denken en de bekende jazzkelders. Als hoodfspreker is de Rotterdamse filosoof ,Ruud Welten, uitgenodigd. Ruud Welten is auteur van het boek "Zinvol Geweld – Sartre, Camus en Merleau-Ponty over terreur en terrorisme" en zal met name de invloed bespreken die Sartre en Camus hadden en nog steeds hebben op het vrije denken.
Aan het eind van de lezing is er mogelijk tot het stellen van vragen. We zullen de avond afsluiten , onder het genot van een glas wijn en met muziek uit deze periode op de achtergrond.

Laat u meenemen in de wereld van Sartre en Camus en kom op 10 april naar de Alliance Française Rotterdam !


Donderdag 10 april 2008
20.00- (ong.)22.00 uur
Nederlands gesproken
Toegang is gratis maar reserveren is verplicht

Galerie van de Alliance Française
Westersingel 14

Voor meer informatie over de voorstelling Vrede en Oorlog

3.07.2008

Lezing bij preview van de nieuwe voorstelling Vrede & Oorlog van Onafhankelijk Toneel

Preview Vrede & Oorlog

dinsdag 18 maart

Een avond met fragmenten uit de voorstelling Vrede en een discussie met filosoof Ruud Welten.

Dinsdag 18 maart om 20.00 uur kunt u in het O.T. Theater de preview van de nieuwe voorstelling Vrede & Oorlog van Onafhankelijk Toneel (O.T.) bezoeken. De voorstelling gaat op 3 april in première, maar op deze avond laten wij u alvast een paar fragmenten zien uit Vrede. De voorstelling speelt zich af tijdens de naoorlogse jaren in Parijs, waarin veel opnieuw moet worden uitgevonden op het gebied van politiek, filosofie, kunst en seksualiteit. Het is een montagevoorstelling over jonge kunstenaars en studenten in een Parijs café, met muziek en dans uit de jaren vijftig. Een van hen is een charismatische Cambodjaanse student, die vijfentwintig jaar later onder de naam Pol Pot verantwoordelijk is voor de genocide in Cambodja.De Rotterdamse filosoof Ruud Welten zal deze avond met het publiek van gedachten wisselen over de zoektocht van elke generatie naar hun eigen waarheid en moraal. Welten is auteur van Zinvol Geweld – Sartre, Camus en Merleau-Ponty over terreur en terrorisme.

Toegang €3,50. Dit bedrag krijgt u terug bij aankoop van een kaartje voor de voorstelling.
Reserveren noodzakelijk klik hier
of bel naar 010.476 90 29

De voorstelling Vrede & Oorlog is te zien van vrijdag 28 maart t/m zondag 20 april en woensdag 21 mei en donderdag 22 mei in het O.T. Theater. Voor meer informatie over de voorstelling http://www.ot-rotterdam.nl/templates/ot/global/index.php?cmode=8&lngid=135&pid=828&sqlmode=1&level=2

1.24.2008

Time of Terror? Antwerpen 29 februari

Since 9/11 it has become evident to characterize the current age as an age of terror. It has become commonplace to say that we are living in a time of terror. This condition is taken so much for granted that it sometimes becomes the new, unquestioned context of contemporary philosophy. Yet, such a vital connection between time and terror has intrinsically philosophical import, and the more so for contemporary thinkers who expect philosophy to “comprehend its own time in thought”. So, one essential question remains to be answered: what is a time of terror? What makes the times change in such a way that they become times of terror? What does it mean, philosophically, to say that we are living in an age of terror?

CONFERENCE PROGRAM

09:45 – 10:15
Introduction
by Arthur Cools (University of Antwerp)

10:15 – 11:00
Home-Grown Nihilism
by Bill Durodié (Cranfield University, UK)
coFFee breaK

11:30 – 12:15
Philosophy and “Terrorism” in a “Time of Terror”
by Bob Brecher (University of Brighton, UK)
Lunch

14:00 – 14:45
Why Terror Makes Sense: A Sartrian View
by Ruud Welten (Tilburg University, The Netherlands)

14:45 – 15:30
The Problem of Exceptionalism in the ‘Time of Terror’
by Paul Reynolds (Edge Hill University, UK)
coFFee breaK

16:00 – 17:00
Keynote Lecture
Political Violence and Terror: Arendtian Reflections
by Dana Villa (University of Notre Dame, USA)

Location
UNIVERSITEIT ANTWERPEN
STADSCAMPUS
2000 ANTWERPEN
HOF VAN LIERE
PRINSSTRAAT 13

Time of Terror?
February 29, 2008
Further inFormation
For further questions or concerns, see
www.ua.ac.be/wijsbegeerte
or contact Arthur Cools or Herbert De Vriese
Phone: 0032 (0)3 220 43 10 or 0032 (0)3 220 43 13
E-mail: arthur.cools@ua.ac.be and herbert.devriese@ua.ac.be

1.20.2008

PERDU AMSTERDAM: Spanning tussen Woord en Beeld: het Beeldverbod

22 February_Friday
Spanning tussen Woord en Beeld: het Beeldverbod
Met Ruud Welten e.a.

Aanvang 20:30 - zaal open 20:00

Entree: 6/5 euro (met korting)

Gij zult u geen gesneden beelden maken

In alle drie grote monotheistische religies is er sprake van een spanning tussen woord en beeld. Zo neemt in het jodendom, het christendom en in de islam het gebod Ôgij zult u geen gesneden beelden makenÕ een belangrijke plaats in. Voor elk van deze drie religies heeft het beeldverbod een andere argumentatie, betekenis, en andere gevolgen. Deze gevolgen zijn nergens zo goed merkbaar als in de artistieke praktijk. Zo biedt het voorbeeld van de islamtische kunst van het schoonschrijven, de kalligrafie, een creatieve kijk op het beeldverbod: het schrift lijkt in de kalligrafie zelf beeld te worden.

Deze avond wil licht werpen op de interactie tussen woord en beeld vanuit theologisch en filosofisch perspectief: wat voor gevolgen heeft het beeldverbod op de artistieke praktijk? Wat is het onderscheid tussen woord en beeld?

Tijdens deze avond zal door middel van een aantal voorbeelden het beeldverbod benaderd worden vanuit het perspectief van een Islamitische kunst-historicus, een filosoof en een predikant / kunstenaar.

1.14.2008

De Koepel in Haarlem bezocht

Op 7 januari een bezoek gebracht aan de Koepel in Haarlem. "Strafgevangenis" staat er op de gevel. Komende donderdag geef ik een lezing voor de Humanistisch Raadsleden die voor het Ministerie van Justitie gedetineerden begeleiden en met ze in gesprek gaan. Wat bij blijft: het onophoudelijke geluid van sleutels en dichtvallende deuren. Het galmen in de grote open ronde ruimte. En het vreemde gevoel wanneer je (na controles, poortjes etc) weer naar buiten stapt. Buiten was meer buiten dan voorheen. De sfeer is er onwezenlijk. Mensen schuifelen, staren. Een plaats afgesloten van de buitenwereld, maar ook de buiten wereld is afgesloten van De Koepel (die bijvoorbeeld geen website heeft).

Stockhausen is dood


Stockhausen is dood.
Op 5 december 2007 overleed de Duitse componist op 79-jarige leeftijd. Stockhausen behoort ongetwijfeld tot de grootste kunstenaars van de twintigste eeuw. Immer zoekend naar de grens, naar de absolute vernieuwing blijft zijn muziek voor altijd nieuw. Voor mij betekende Stockhausen de ondekking van een nieuwe wereld, die voor de goed verstaander door-en-door menselijk is. Mijn lievelingswerk dat ik ontdekte toen ik 17 was: Trans.
Vaar wel Stockhausen.