2.24.2007

Optreden Rrood 20 april

Rrood 20 april 2007 HET KLIMAAT VAN HET WOORD

voor meer informatie: www.rrood.nl

13.00 dr Ruud Welten -filosofie-Inademing (of Inspiratie) de Sleutel tot de Kunst Wanneer we denken over dat wat we altijd al doen, maar zelden bewust-onze ademhaling-beseffen we dat wij leven van iets dat niet uit onze wilskracht voortkomt, maar daaraan voorafgaat. Wij ademen al voordat wij erover nadenken. Het woord 'inspiratie', dat letterlijk 'inademing' betekent, herinnert aan deze cruciale levenskracht. Iemand die 'geïnspireerd' is, leeft van iets dat geen product is van zijn eigen verbeelding. Hij of zij neemt het tot zich, ademt het als het ware in. Inspiratie is de sleutel tot de kunst in de Romantiek. In de negentiende eeuw werd de scheppende geest, de adem, tot waanzinnige hoogten gedreven: de tot waanzin gedreven kunstenaar, Faust, of de exaltatie in de virtuositeit. Maar ook in ons dagelijks leven en werk is het van vitaal belang