2.08.2007

Fenomenologie en Openbaring bij Filosofie Oost-West

Fenomenologie en openbaring

* 10 november 2007 - dr. Ruud Welten

Fenomenologie is de naam voor de filosofie die zich bezighoudt met het verschijnen van zaken in het bewustzijn. De christelijke openbaring herbergt een fenomenologie die radicaal verschilt van de fenomenologie van de wereld. Het christendom richt zich niet op de zichtbare verschijningen van de wereld, maar beoogt een onmiddellijke vereniging met God, die vanuit de optiek van de zichtbare wereld onzichtbaar blijft. Desalniettemin gaat het om een verschijnen, dat het christendom openbaring noemt. Het is deze gedachte over God die we uitvoerig uitgewerkt vinden in recente werk van Michel Henry (1922-2002). Op basis van een kritiek op de fenomenologie van Edmund Husserl ontwikkelt Henry zijn gedachten over de fenomenologie van het christendom.Na een algemene inleiding in de fenomenologie, uitgaande van Husserl en de Franse perceptie van zijn denken, wordt tijdens deze studiedag ingegaan op het werk van Henry aan de hand van enkele tekstfragmenten. We zullen ook zien dat het werk van Karl Marx, die Henry als een christelijk denker bij uitstek beschouwt, een bijzondere plaats inneemt in deze opmerkelijke filosofie.
Stichting Filosofie Oost-West, secretariaat: Dodeweg 8, 3832 RD Leusden t: 033 - 42 27 202,
e: info@filosofie-oostwest.nl De cursus 'Orientatie in Verscheidenheid' vindt op negen zaterdagen per jaar plaats locatie: Vergadercentrum 'Vredenburg 19', Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht tijd: 10.00 - 16.30 uur, toegang: € 50,= per dag en € 350,= per kalenderjaar

zaterdag 10 november Studiedag georganiseerd door Filosofie Oost-West

klik hier voor meer informatie