11.20.2006

Rrooddag 13 december: wees erbij!
Hierbij treft u de uitnodiging aan voor het RrOOD symposium Schetsend Denken op 13 december 2006
Inschrijven via reply Bianca@RrOOD.nl


Met vriendelijke groet,


RrOOD
Bianca Hiemcke Schriek
Algemeen DirecteurPopulierstraat 2
2565 MG Den Haag
070 77 86 016
06 30 28 11 25