3.14.2019

RELIGIE IS NIET WAT JE DENKT DAT HET IS - Wijsgerige Kring Eindhoven

Twee lezingen bij de Wijsgerige Kring Eindhoven
 (26 maart en 2 april 2019 van 19.30 - 21.30 uur)

RELIGIE IS NIET WAT JE DENKT DAT HET IS

Ondanks alle doodverklaringen aan God sinds de negentiende eeuw blijft religie in onze wereld bestaan. Hoe is dat mogelijk? Blijkbaar is religie resistent tegen het moderne, zelfbewuste subject dat zichzelf meent de kennen en vanuit deze zekerheid verklaart dat God nu eens niet, dan weer wel bestaat. Maar kunnen we religie wel begrijpen als we het reduceren tot een 'levensovertuiging' of een 'weten dat weet dat niet alles te weten valt'? Laat religie zich wel zo gemakkelijk temmen als dat de moderne mens - zowel de gelovige als de atheïst - meent? En waarom blijkt religie steeds maar weer zo onverzoenbaar met de moderne samenleving?
De vraag of God bestaat schiet ernstig tekort om het fenomeen van religie te begrijpen. Religie gaat niet over 'ergens in geloven'. Dat is de strekking van de twee lezingen. Aan de hand van denkers als Emmanuel Levinas, Jacques Lacan en Michel Henry tracht Ruud Welten religie op een filosofische manier te begrijpen, zonder het bij voorbaat te verdedigen of te verwerpen.

Literatuur:
Ruud Welten, Als de graankorrel niet sterft. Een filosofische archeologie van openbaring. Uitgeverij Klement, Zoetermeer 2016.
Ruud Welten, Marc de Kesel (red.), Het Godstrauma. Lacan, moderniteit & religie. Sjibbolet Filosofie, Amsterdam 2018.

Meer informatie op de site van de WKE2.13.2019

‘Inleiding in de Keseliaanse psychoanalyse' bij Boekpresentatie Marc de Kesel

meer informatie

Boekhandel Roelants,Uitgeverij Vantilt en Marc De Kesel nodigen u van harte uit voor de boekpresentatie van:

Het Münchhausenparadigma
Waarom Freud en Lacan ertoe doen

We verwelkomen u graag op donderdag 21 februari om 17:00 uur in:
Campusboekhandel Roelants
Thomas van Aquinostraat 1a,
Nijmegen
aanmelden:
De toegang is vrij, wel wordt u vriendelijk verzocht u vooraf aan te melden via:
promotie@vantilt.nl
programma:
Het programma begint om 17:15 uur, inloop vanaf 17:00 uur.
Marc De Kesel zal iets vertellen over zijn nieuwe boek, waarna Gert-Jan van der Heiden aan het woord komt.
Tenslotte spreekt Ruud Welten over het boek onder de titel:
‘Inleiding in de Keseliaanse psychoanalyse.’

2.01.2019

Lezing Felix en Sofie Amsterdam - avond over Leegte

Meer informatie

(uitverkocht)

Het is een grote vergissing te denken dat de mens een wezen is dat naar leegte verlangt, zoals populaire vormen van hedendaagse spiritualiteit ons voorhouden. Integendeel: de mens is de leegte die verlangt naar Zijn. Hij is als het oog in de storm van de orkaan. Het Zijn tolt om hem heen, zonder er ooit deel van uit te maken. Een verlangen dat gedoemd is te mislukken. Maar precies in dit inzicht, dat hij leegte is - dat hij vrijheid is - ligt zijn geluk besloten. Ik zal dit laten zien aan de hand van Jean-Paul Sartres existentiële psychoanalyse.

dinsdag 19 februari 20.00 uur Perdu (Kloveniersburgwal 86)


1.01.2019

Aldus Audrey Hepburn in Funny Face (1957)
(Ze zingt:) "I want to see the den of thinking men / Like Jean-Paul Sartre; / I must philosophize with all the guys / Around Montmartre" (Song 'Bonjour Paris')

11.29.2018

Wie is er bang voor Simone de Beauvoir? Zomercursus Centre Erasme

Zomercursus over De Tweede Sekse van Simone de Beauvoir 


Wanneer
21 juli 2019 tot 27 juli 2019

Inleiding

De Tweede Sekse van Simone de Beauvoir (1949) staat bekend als een feministisch manifest. Het boek is nét iets te vaak samengevat in een handjevol citaten op spandoeken van boze vrouwen. Dat heeft het boek geen goed gedaan. En dat is jammer. Want De Tweede Sekse is een ongekend filosofisch en literair hoofdwerk van de 20e eeuw. In De Tweede Sekse laat Simone de Beauvoir zien dat zij de westerse filosofen, wetenschappers en literatuur heel goed heeft gelezen. En brengt zij de zorgvuldig verzwegen masculiniteit van het westerse denken aan het licht. 
In de cursus bespreken we De Tweede Sekse vanuit deze achtergronden. We gaan het hebben over Hegels ‘heer-slaaf’-problematiek. Over seksualiteit en vrijheid. Over het existentialisme van Sartre en Beauvoir en over literatuurkritiek.
Onder leiding van Ruud Welten gaan we weer een prachtige week tegemoet met afwisselende werkvormen. Zo lezen we bijvoorbeeld gezamenlijk een toneelstuk van Beauvoir. In de sfeervolle setting van onze wijncave. Ruud is uitstekend thuis in de Franse filosofie. En kijkt alweer uit naar een week Centre Erasme. Om daar bezig te zijn met wat hij het liefste doet: filosofie. Deze toegewijde docent zal je ongetwijfeld inspireren.

Door wie

Voor wie

Voor vrouwen én mannen. Voorkennis wordt aanbevolen, maar is niet strikt noodzakelijk. Wel raden we aan om het studiemateriaal voorafgaand aan de cursus te bestuderen. 

Inhoud van de colleges

  1. Beauvoirs existentialisme
  2. Sartre, Hegel en structuralisme
  3. De mythe van de vrouw in de literatuur (deel 1 De Tweede Sekse)
  4. Les bouches inutiles (we lezen Beauvoirs enige toneelstuk, vertaald door Ruud)
  5. Beauvoirs existentiële psychoanalyse (deel 2. De Tweede Sekse)
  6. Vrouw en situatie (deel 2. De Tweede Sekse)
  7. Film kijken + nabespreken
  8. Beauvoir vandaag

Doelstelling van de colleges

Aan het einde van de cursus kun je De Tweede Sekse zelfstandig lezen en begrijpen. De cursus richt zich dus op het boek van Beauvoir en niet zozeer op haar leven of op feminisme in het algemeen.
Literatuur
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, I en II. Parijs: Gallimard 1976.
Of de Nederlandse vertaling (Bijleveld).
NB. Als je voor de Engelse vertaling kiest, neem dan een uitgave na 2010.
Het studiemateriaal zit niet inbegrepen bij de cursus. Het is dus de bedoeling dat je het boek zelf aanschaft.


Stichting Vredeswetenschappen Erasmus universiteit Rotterdam 11 december
11.26.2018

Michel Henry's Barbarism : Erasmus University Philosophy Master Course

This course will give an overview of the thought of French philosopher Michel Henry (1922-2002).His philosophy goes against modern and postmodern philosophy, not so much by falling back on past metaphysics, but by exposing what modern philosophy has always already failed to understand: life. In contrast to the scientific understanding of life as a biological process, and in contrast to the philosophical understanding of consciousness as intentionality or transcendence, Henry conceives of life as self-manifestation. Phenomenologically speaking, life is nothing else than self-manifestation that cannot be reduced to visible, representational phenomena. Life is that which makes itself experienced in the experience itself. Life is constantly revealing itself. It is radically immanent. Hence, his philosophy is in contrast to the lion’s share of western thought a philosophy of radical immanence.
    The systematic elimination of life from our thinking has, according to Henry, catastrophic consequences for humanity and the world. In his work of 1987, Barbarism, Henry develops a profound critique of western culture as a culture of visibility, representation, and objectivation of life. In class, we will discuss the main lines of his ‘radical phenomenology’ and read and examine the chapters of Barbarism. But the course will also introduce into Henry’s transverse interpretations of, among others, Karl Marx, Kandinsky, and the New Testament.

(Monday's 16.00-17.45 Block 3)

10.29.2018

‘Fenomenologie en Kunst(-onderwijs)’ - 21 december 2018

 ‘Fenomenologie en Kunst(-onderwijs)’

Jaarvergadering Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte
School of Arts, Hogeschool Gent - 21 december 2018

Locatie: School of Arts, Auditorium Cirque, Pasteurlaan 2, 900 Gent

Campus plan: https://bijlokesite.gent.be/(kies toegang Louis Pasteurlaan, locatie nr 20 op het plan)9h00-9h15: Verwelkoming
  
9h15-10h00: Keynote: Judith Wambacq (School of Arts, Hogeschool Gent)
Merleau-Ponty en Deleuze over kunst

10h00-10h30: pauze

10h30 – 12h30: Session 1 (English)

10h30 – 11h00: Rosa Slegers (Universiteit van Tilburg) 
Adam Smith’s phenomenology of vanity and the Victorian novel: A literary case study

11h00 – 11h30: Heleen Pott (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Emotion, Empathy, and Aesthetic Experience

11:30-12h00:Sanem Yazıcıoğlu(Universiteit van Tilburg) 
Virtual Art, Architecture and Memory


12h00 – 13h00: lunch (eigen initiatief – mogelijk in KASKcafé)


13h00of13h30 – 15h00: Sessie 2 (Nederlands) 
Opgelet: we starten met een parallelle presentatie

13h00 – 14h00: Josette Jacobs (Wageningen Universiteit) 
Het gesprek met wat we niet kennen. Hans-Georg Gadamer voor studenten van de 21ste eeuw

Opgelet: bovenstaande is een workshop en gaat door in lokaal D1. Wie graag deelneemt: we vertrekken van auditorium Cirque om 12:55 stipt!De workshop wordt ook bijgewoond door studenten die een educatief traject volgen aan de School of Arts.

13h30 – 14h00: Anthony Longo (Universiteit Antwerpen)
De neutraliteit van het beeld en esthetische distantie. Een husserliaans perspectief op esthetische toegankelijkheid

14h00-14h30: Frans van Peperstraten (Universiteit van Tilburg)
Heidegger en de geofilosofie

14h30-15h00: Jan Warndorff (vertaler, schrijver en filosofisch spreker)
Een herwaardering van Ortega y Gassets radicale fenomenologie van het leven

15h00-15h30: pauze


15h30-17h00: Sessie 3 (Nederlands)

15h30-16h00: Thomas Baumeister (prof. em. Radboud Universiteit Nijmegen)
Merleau-Ponty en Cézanne  

16h00-16h30: Rondetafel door Henk Vandaele (Hogeschool VIVES & KULeuven - KULAK) en de aanwezigen
Fenomenologie in Nederland en Vlaanderen: veldverkenning en mogelijke samenwerkingen

16h30 – 16h45: Simon Gusman (Radboud Universiteit Nijmegen)
Presentatie nieuwe website en toekomstige activiteiten 

16h45 – 16h55: Slotwoord

17h00:Receptie

aanmelden via info#vincentblok.nl (vervang # door @)