11.29.2018

Wie is er bang voor Simone de Beauvoir? Zomercursus Centre Erasme

Zomercursus over De Tweede Sekse van Simone de Beauvoir 


Wanneer
21 juli 2019 tot 27 juli 2019

Inleiding

De Tweede Sekse van Simone de Beauvoir (1949) staat bekend als een feministisch manifest. Het boek is nét iets te vaak samengevat in een handjevol citaten op spandoeken van boze vrouwen. Dat heeft het boek geen goed gedaan. En dat is jammer. Want De Tweede Sekse is een ongekend filosofisch en literair hoofdwerk van de 20e eeuw. In De Tweede Sekse laat Simone de Beauvoir zien dat zij de westerse filosofen, wetenschappers en literatuur heel goed heeft gelezen. En brengt zij de zorgvuldig verzwegen masculiniteit van het westerse denken aan het licht. 
In de cursus bespreken we De Tweede Sekse vanuit deze achtergronden. We gaan het hebben over Hegels ‘heer-slaaf’-problematiek. Over seksualiteit en vrijheid. Over het existentialisme van Sartre en Beauvoir en over literatuurkritiek.
Onder leiding van Ruud Welten gaan we weer een prachtige week tegemoet met afwisselende werkvormen. Zo lezen we bijvoorbeeld gezamenlijk een toneelstuk van Beauvoir. In de sfeervolle setting van onze wijncave. Ruud is uitstekend thuis in de Franse filosofie. En kijkt alweer uit naar een week Centre Erasme. Om daar bezig te zijn met wat hij het liefste doet: filosofie. Deze toegewijde docent zal je ongetwijfeld inspireren.

Door wie

Voor wie

Voor vrouwen én mannen. Voorkennis wordt aanbevolen, maar is niet strikt noodzakelijk. Wel raden we aan om het studiemateriaal voorafgaand aan de cursus te bestuderen. 

Inhoud van de colleges

 1. Beauvoirs existentialisme
 2. Sartre, Hegel en structuralisme
 3. De mythe van de vrouw in de literatuur (deel 1 De Tweede Sekse)
 4. Les bouches inutiles (we lezen Beauvoirs enige toneelstuk, vertaald door Ruud)
 5. Beauvoirs existentiële psychoanalyse (deel 2. De Tweede Sekse)
 6. Vrouw en situatie (deel 2. De Tweede Sekse)
 7. Film kijken + nabespreken
 8. Beauvoir vandaag

Doelstelling van de colleges

Aan het einde van de cursus kun je De Tweede Sekse zelfstandig lezen en begrijpen. De cursus richt zich dus op het boek van Beauvoir en niet zozeer op haar leven of op feminisme in het algemeen.
Literatuur
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, I en II. Parijs: Gallimard 1976.
Of de Nederlandse vertaling (Bijleveld).
NB. Als je voor de Engelse vertaling kiest, neem dan een uitgave na 2010.
Het studiemateriaal zit niet inbegrepen bij de cursus. Het is dus de bedoeling dat je het boek zelf aanschaft.


Stichting Vredeswetenschappen Erasmus universiteit Rotterdam 11 december
11.26.2018

Michel Henry's Barbarism : Erasmus University Philosophy Master Course

This course will give an overview of the thought of French philosopher Michel Henry (1922-2002).His philosophy goes against modern and postmodern philosophy, not so much by falling back on past metaphysics, but by exposing what modern philosophy has always already failed to understand: life. In contrast to the scientific understanding of life as a biological process, and in contrast to the philosophical understanding of consciousness as intentionality or transcendence, Henry conceives of life as self-manifestation. Phenomenologically speaking, life is nothing else than self-manifestation that cannot be reduced to visible, representational phenomena. Life is that which makes itself experienced in the experience itself. Life is constantly revealing itself. It is radically immanent. Hence, his philosophy is in contrast to the lion’s share of western thought a philosophy of radical immanence.
    The systematic elimination of life from our thinking has, according to Henry, catastrophic consequences for humanity and the world. In his work of 1987, Barbarism, Henry develops a profound critique of western culture as a culture of visibility, representation, and objectivation of life. In class, we will discuss the main lines of his ‘radical phenomenology’ and read and examine the chapters of Barbarism. But the course will also introduce into Henry’s transverse interpretations of, among others, Karl Marx, Kandinsky, and the New Testament.

(Monday's 16.00-17.45 Block 3)

10.29.2018

‘Fenomenologie en Kunst(-onderwijs)’ - 21 december 2018

 ‘Fenomenologie en Kunst(-onderwijs)’

Jaarvergadering Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte
School of Arts, Hogeschool Gent - 21 december 2018

Locatie: School of Arts, Auditorium Cirque, Pasteurlaan 2, 900 Gent

Campus plan: https://bijlokesite.gent.be/(kies toegang Louis Pasteurlaan, locatie nr 20 op het plan)9h00-9h15: Verwelkoming
  
9h15-10h00: Keynote: Judith Wambacq (School of Arts, Hogeschool Gent)
Merleau-Ponty en Deleuze over kunst

10h00-10h30: pauze

10h30 – 12h30: Session 1 (English)

10h30 – 11h00: Rosa Slegers (Universiteit van Tilburg) 
Adam Smith’s phenomenology of vanity and the Victorian novel: A literary case study

11h00 – 11h30: Heleen Pott (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Emotion, Empathy, and Aesthetic Experience

11:30-12h00:Sanem Yazıcıoğlu(Universiteit van Tilburg) 
Virtual Art, Architecture and Memory


12h00 – 13h00: lunch (eigen initiatief – mogelijk in KASKcafé)


13h00of13h30 – 15h00: Sessie 2 (Nederlands) 
Opgelet: we starten met een parallelle presentatie

13h00 – 14h00: Josette Jacobs (Wageningen Universiteit) 
Het gesprek met wat we niet kennen. Hans-Georg Gadamer voor studenten van de 21ste eeuw

Opgelet: bovenstaande is een workshop en gaat door in lokaal D1. Wie graag deelneemt: we vertrekken van auditorium Cirque om 12:55 stipt!De workshop wordt ook bijgewoond door studenten die een educatief traject volgen aan de School of Arts.

13h30 – 14h00: Anthony Longo (Universiteit Antwerpen)
De neutraliteit van het beeld en esthetische distantie. Een husserliaans perspectief op esthetische toegankelijkheid

14h00-14h30: Frans van Peperstraten (Universiteit van Tilburg)
Heidegger en de geofilosofie

14h30-15h00: Jan Warndorff (vertaler, schrijver en filosofisch spreker)
Een herwaardering van Ortega y Gassets radicale fenomenologie van het leven

15h00-15h30: pauze


15h30-17h00: Sessie 3 (Nederlands)

15h30-16h00: Thomas Baumeister (prof. em. Radboud Universiteit Nijmegen)
Merleau-Ponty en Cézanne  

16h00-16h30: Rondetafel door Henk Vandaele (Hogeschool VIVES & KULeuven - KULAK) en de aanwezigen
Fenomenologie in Nederland en Vlaanderen: veldverkenning en mogelijke samenwerkingen

16h30 – 16h45: Simon Gusman (Radboud Universiteit Nijmegen)
Presentatie nieuwe website en toekomstige activiteiten 

16h45 – 16h55: Slotwoord

17h00:Receptie

aanmelden via info#vincentblok.nl (vervang # door @)

9.25.2018

Sartres het Zijn en het Niet in 11 uur college CENTRE ERASME WINTERPROGRAMMA

19.01 – Sartres het Zijn en het Niet

Het hoofdwerk van Sartre behandeld in één weekend: uitdagend, actueel en confronterend. 
Wanneer
18 januari 2019 tot 20 januari 2019

Inleiding

Sartres “Het zijn en het Niet” is niet meer weg te denken uit de geschiedenis van de moderne filosofie. Het is niet alleen een fascinerend en complex werk, maar bovendien is het confronterend, vooral voor de hedendaagse, veelal positivistisch ingestelde mens. Terwijl we vandaag geobsedeerd zijn door onze “identiteit” en ons angstvallig verschuilen achter vermeende “tradities” daagt dit boek de mens uit zichzelf als niet te begrijpen. De mens is het niet dat denkt iets te zijn. De cursus is gericht op het lezen en begrijpen van “het Zijn en het Niet” door close-reading maar ook door de pijlers waarop deze filosofie is gebouwd in kaart te brengen: Husserl, Heidegger, Hegel. Een boek over angst, de ander, het lichaam, liefde als conflict, over vluchtgedrag en masochisme, maar bovenal over vrijheid.

Door wie

Voor wie

Enige filosofie basiskennis wordt sterk aanbevolen.

“De mens is het zijn waardoor het niet in de wereld komt”

Inhoud van de colleges

 1. Vrijdagavond: introductie op het thema
 2. aterdagochtend: Inleiding, Eerste deel ‘Het probleem van het niet’
 3. Zaterdagmiddag: Tweede deel ‘Het voor-zich-zijn’
 4. Zaterdagavond: discussie
 5. Zondagochtend: Derde en vierde deel ‘Het voor-de-ander’ en ‘Hebben, doen en zijn’
NB. elk ochtend en namiddagdeel duurt 3 uur (2 x 1,5 uur met
 tussendoor pauze).

Doelstelling van de colleges

Het doel is even pretentieus als eenvoudig: het stelt de cursist in staat om zelfstandig Het zijn en het niet van kaft tot kaft te lezen en te begrijpen en de filosofie van Sartre toe te passen op het dagelijks leven.

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat in ieder geval uit het volgen van de colleges.
In totaal gaat het om 11 uur college.

Studiemateriaal

Jean-Paul Sartre, het Zijn en het Niet, Lemniscaat, 2003
Ruud Welten, Sartre: een hedendaagse inleiding, Klement/Pelckmans, 2006
Na afloop van de colleges stuurt het Centre Erasme u de sheets van de colleges toe.

Getuigschrift

Aan het einde van de collegereeks ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname.

opgeven via de site van Centre Erasme

9.20.2018

Fenomenologie en Kunst(onderwijs): Call for Papers voor de Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte

20 en 21 december 2018
School of Arts – Hogeschool GentDe twaalfde jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte zal plaatsvinden op donderdagavond 20 en vrijdag 21 december 2018 in de School of Arts, Hogeschool Gent. Het thema van de jaarvergadering is “Fenomenologie en Kunst(onderwijs)”. 


Op de jaarvergadering is ruimte voor een aantal parallelsessies voor de presentatie van lopend onderzoek. Meerdere sessie worden gereserveerd voor onderzoek specifiek gericht op het thema ‘fenomenologie en kunst’, met bijzondere aandacht voor fenomenologie en kunstonderwijs; er is ook gelegenheid voor de presentatie van ander fenomenologisch onderzoek. Voertalen zijn Nederlands en Engels.

Belangstellenden worden verzocht vóór maandag 15 oktober een abstract in te dienen van maximaal 500 woorden van de voorgenomen presentatie per e-mail aan de organisatie van de jaarvergadering (helena.depreester@hogent.be  en peter.reynaert@uantwerpen.be ) o.v.v. GFW abstract 2018. Indieners ontvangen uiterlijk 30 oktober uitsluitsel over acceptatie van hun voorstel. Sprekers dienen lid van het gezelschap te zijn of te worden (zie https://fenomenologie.blog).

8.15.2018

10 september, Nijmegen: 'Mag ik nog reizen?'

Mag je reizen en je onderdompelen in andere culturen? Ook al heb je daarmee een grote impact op het globale en lokale milieu? Of kun je beter thuisblijven en andere culturen met rust laten en duurzaam bezig zijn? Praat mee en denk verder over dit dilemma met reisfilosoof Ruud Welten en milieufilosoof Lisa Doeland.

HET DILEMMA
Het Dilemma is een nieuwe programmareeks van Radboud Reflects en LUX. Deze avonden draaien altijd om een persoonlijk moreel dilemma. In een intieme setting verkennen we samen het vraagstuk. Niet de sprekers staan centraal, maar jullie, de deelnemers. Door onszelf en elkaar te bevragen, zoeken we samen naar afwegingen en antwoorden op een moreel vraagstuk. Twee experts geven het gesprek inhoudelijk focus en houden ons scherp. Gespreksleiders Maïté Tjon A Hie en Kiki Kolman zorgen voor structuur en verdieping.

IMPACT VAN REIZEN
In de eerste editie van Het Dilemma buigen we ons over reizen. Maakt reizen en toerisme niet meer kapot dan het ons eigenlijk oplevert? Er is steeds meer kritiek op alle reizen die we als toerist ondernemen. Vliegen is milieuonvriendelijk, maar ook de resorts die de grond uit worden gestampt doen de natuur geen goed. Naast een aanslag op de natuur is toerisme ook een aanslag op de cultuur. De westerse toerist maakt de bewoners van het bezochte land tot studieobject. De laatste ongerepte plekjes worden overspoeld, toeristen gaan in de ban om steden bewoonbaar te houden en culturele tradities staan onder druk door de verpretparkisering ervan. Waarom trekt dat reizen ons eigenlijk zo? En is onze hang naar authenticiteit en het vinden van authentieke plekjes niet in tegenspraak met het hele idee van toerisme?

Tegelijkertijd kunnen we heel erg genieten van reizen. We krijgen eindelijk die welverdiende ontspanning. Het verbreedt onze blik op de wereld, en kan ons begrip van andere culturen vergroten. Bovendien: Hoort reizen er in deze geglobaliseerde wereld niet gewoon bij? Maakt het wie wij als mens zijn? Kortom: Mag je nog reizen? Over die vraag gaan we in gesprek. Milieufilosoof Lisa Doeland en reisfilosoof Ruud Welten trappen af met hun visie op het vraagstuk. Daarna gaan we met zijn allen het gesprek aan. De twee filosofen zien toe op onze vooronderstellingen en waarden in het gesprek.

OVER DE SPREKERS
Ruud Welten is filosoof aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University en Saxion. Hij is de auteur van Het ware leven is elders en Onder vreemden, twee boeken over onze drang naar reizen. Onlangs verscheen een artikel van hem over de negatieve impact van reizen in de Groene Amsterdammer.

Lisa Doeland is milieufilosoof en werkt als programmamaker bij Radboud Reflects. Zij doet onderzoek naar afval en hoe wij daar mee omgaan. Onlangs kwam van haar het boek Onszelf voorbij uit.

Maïté Tjon A Hie is communicatiemedewerker bij de modeopleiding van ARTez. Daarnaast is zij filosoof en een veelgevraagd gespreksleider.

Kiki Kolman is politicoloog. Ze werkt als programmamaker bij de debatafdeling van LUX. Haar onderzoek richt zich met name op vraagstukken rond diversiteit.

Dit programma is een samenwerking tussen Radboud Reflects en LUX.

Deelname kost € 5,00 | Medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees, Alumni Benefits Card-houders en PV Radboud-leden gratis
https://www.lux-nijmegen.nl/debat/mag-ik-nog-reizen/