8.09.2015

Toerisme is iets moois

Mijn Column in Vakblad van de ANVR VIEW, zie http://goo.gl/hWMCMaToerisme is iets moois. Het is leuk, het ontspant, je ziet eens wat van de wereld en met een beetje geluk wordt je er bruin van. Vorige week voerde ik, nogal onverwachts, een gesprek met iemand die daar heel anders over dacht. Ik ontmoette haar in een overvolle trein toen ze vroeg of ze mocht zitten waar ik mijn tas had neergezet. 'Natuurlijk', zei ik, en ik ging verder in mijn boek. 'Ik heb het helemaal gehad met die toeristen!', zei ze tegen niemand in het bijzonder. 'O?' vroeg ik. 'Amsterdam is Amsterdam niet meer,' klaagde ze. 'Het is een pretpark geworden voor blowers, bierfietsers, hoerengapers en kunstverslaafden die in alsmaar langer wordende rijen staan.'

 'Ach, kunst is toch mooi?' probeerde ik. 'Ja, maar niet als de zogenaamde kunstliefhebbers de godganse dag in een rij voor mijn huis staan, terwijl ik er nauwelijks nog in of uit kan.' Ik probeerde een grapje te maken door te zeggen dat ze mooi ijsjes kon verkopen, nog wel voor haar eigen deur. Maar dat viel verkeerd. 'Kijk', zei ze, 'dat zegt dus iedereen. Goed voor de economie! Ammehoela!' Ze was duidelijk boos, ik moest oppassen met wat ik verder zou zeggen. 'Wat mensen niet beseffen is dat de hele stad naar de klote gaat'. Het was even stil. 'Sorry', zei ze. 'Het is niet tegen u hoor.' Ik bedacht net op tijd dat ik nu maar niet moest gaan zeggen dat ik net had genoten van de Late Rembrandt en dat ik best wel lang in de rij had gestaan. In plaats daarvan zei ik dat ik naar een congres was geweest, wat ook wel zo was, maar daarna wilde ik toch nog even bij Rembrandt langs. Ik loog dus maar half. 'Och', zei ze met zelfverwijt in haar stem, 'ik lijk wel een oud wijf' - ze was beslist geen oud wijf - 'ik klink als mijn oma.' 'Maar je kunt toch niet verwachten dat Amsterdam hetzelfde blijft als in de tijd van jouw oma?', vroeg ik. 'Nee, dat snap ik ook wel, maar het is alsof die toeristen iets van me wegnemen.' 'Wat dan?', vroeg ik, en ik voelde dat het wel eens een heel lang gesprek zou kunnen gaan worden. Ze dacht even na en zei toen: 'mijn thuis'. 'Maar thuis ontvang je toch ook gasten?' 'Ja', zei ze, ‘maar nooit zoveel dat ze er eigenlijk niet meer in kunnen.' We zwegen even. 'Ach', zei ik, 'in elk geval ben je nu even niet in Amsterdam. Kun je weer even ademhalen.' Nu keek ze blij. 'Ja, zei ze, heerlijk, ik ga er even uit. Met twee vriendinnen. Naar Giethoorn. Het schijnt daar zo mooi te zijn.'

7.30.2015

BEING A TOURIST

Op vrijdag 7 augustus spreek ik in het Volkshotel in Amsterdam. http://goo.gl/v6O4C7 Met o.a. Daan Veldhuizen, regisseur van Banana Pancackes

kijk op:

https://www.facebook.com/events/384209821771622/

7.03.2015

Vakantie anno 2015: met de local op de foto in de krottenwijk

Interview op OneWorld

Link naar OneWorldIn je boek ‘Het ware leven is elders’ schrijf je dat de wereld aan het vertoeristiseren is. Wat bedoel je daarmee?

"Waar toerisme vijftig jaar iets marginaals was, is het nu de grootste branche ter wereld. Hele landen zijn economisch afhankelijk van toerisme. De meeste mensen die het zich kunnen veroorloven gaan op reis. Er komen ook steeds meer toeristen uit opkomende economieën als India en Brazilië bij. Daarnaast ontwikkelen plaatsen die voorheen geen toeristische plekken waren, zich nu tot toeristische attracties. Als een olievlek kruipt het toerisme naar plekken waar het eerst niet kwam. Steeds meer plekken op de wereld worden zo een voorgekookt toeristenoord." Lees verder op OneWorld

6.29.2015

'Paul Gauguin and the Complexity of the Primitivist Gaze’, in: Journal of Art Historiography


The article describes the complexity of Paul Gauguin’s primitivism in a philosophical, more precisely, hermeneutical-phenomenological way. Hermeneutical, because it deals with the interpretation of primitivism, and phenomenological, since it focuses on the phenomenological gaze that, in all its complexity. Primitivism, as it is argued, is a way of looking. In Gauguin's ‘Tahitian’ paintings, we encounter a double gaze: one the one hand, the colonial gaze depicts the other as primitives, but on the other hand, there is the gaze of the faces of Tahitians staring at us. I will elaborate on the latter as the counter-gaze and argue that the characterization of Gauguin as a 'primitivist' fails to understand that in his work, the other resists representation and, as such, gazes back. Gauguin’s painting as a 'anti-conquest', therefore, is not a mere personal, political or cultural revolt, but first and foremost a phenomenological effort. It is the spectator who becomes the intruder, the voyeur, caught red-handed in his own primitivist gaze.


Het artikel staat online op:
https://arthistoriography.files.wordpress.com/2015/06/welten.pdf 


6.23.2015

Banana Pancakes and the Children of Sticky Rice - nagesprek

Dinsdagavond 30 juni ga ik in De Balie in Amsterdam in gesprek met regisseur Daan Veldhuizen over deze film over toerisme:Tickets
20:00 / di 30 jun / Cinema
Banana Pancakes and the Children of Sticky Rice
Wanneer backpackers arriveren in een klein dorp in de binnenlanden van Laos, blijkt hun komst een ontwrichtende werking te hebben op de plaatselijke bevolking. De twee jeugdvrienden Khao en Shai proberen gebruik te maken van de mogelijkheden die de komst van deze toeristen brengt. Ze zijn zich niet bewust van de consequenties die dit heeft voor het dorp en hun vriendschap.KLIK VOOR INFO  | en hier

5.27.2015

Lezing: De Krisis van de Europese Gastvrijheid

helaas: deze middag is gecanceld!

Alumnivereniging Dante organiseert zoals al eerder is gecommuniceerd op zaterdag 6 juni vanaf 13:00 (start programma 13.20) tot 17:00 de eerste Dante-dag. Bij deze ontvang je de officiële uitnodiging voor dit evenement.

De middag bestaat uit lezingen van Marc de Kesel, Franciska de Jong en Ruud Welten en wordt ingeleid door een rede van de nieuwe decaan van de faculteit (Tilburg School of Humanities, TSH) prof. dr. Willem B. Drees. Naast deze sprekers is er ruimte voor ontmoeten en bijpraten tijdens de naborrel.

Het thema van de dag is ‘Crisis’. Dit onderwerp wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken die de faculteit (TSH) breed is. Zo geeft Marc De Kesel een lezing met de titel Fundamentalisme & modern monotheïsme. De Kesel doceert  filosofie aan de Université Saint-Paul / Saint Paul University, Ottawa (Canada). Zijn onderzoeksdomeinen zijn continentale filosofie, religietheorie, Holocauststudies, psychoanalyse, kunst- en cultuurkritiek. 

Franciska de Jong is hoogleraar Taaltechnologie aan de Universiteit Twente. Momenteel richt haar onderzoeksinteresse zich op het veld van multimedia indexing, textmining, semantische toegang, cross-language retrieval en toegangstechnologie voor collecties van cultureel erfgoed, en ze coördineert ook een onderzoeksprogramma op dit gebied binnen de Human Media Interaction group. Titel van haar lezing deze middag is Digital Humanities: tussen close reading en distant reading.
Ruud Welten is als filosoof verbonden aan de Tilburg University. Hij is tevens lector ethiek aan de Hospitality Business School van de hogeschool Saxion te Deventer. De laatste jaren heeft hij zich verdiept in de filosofische interpretaties en implicaties van onder meer bedrijfsethiek, consumentisme, toerisme, reizen en wereldburgerschap. Zijn lezing van deze middag is getiteld De Krisis van de Europese Gastvrijheid.

Wij, het bestuur van alumnivereniging Dante, hopen de grote groep alumni die TSH kent samen te brengen om zo niet alleen kennis uit te wisselen, maar ook gelegenheid te bieden voor gelijk geïnteresseerden elkaar te ontmoeten. Als locatie van deze middag hebben we gekozen voor het Dante-gebouw (Gebouw D) op de campus van de Tilburg University. Dit omdat het een mooie gelegenheid is om terug te keren naar de plek waar je jaren geleden gestudeerd hebt of juist onlangs afscheid van hebt genomen.

Het bijwonen van de Dante-dag kost €12,50 per persoon, inclusief borrel. Dit bedrag kan overgemaakt worden naar onze penningmeester: NL96INGB0007293177, t.n.v. Sven Storms. Vermeld daarbij je naam of meerdere namen als je je tegelijkertijd inschrijft voor meerdere personen. Deze overboeking geldt als officiële aanmelding voor de Dante-dag.
We hopen van harte dat je aanwezig kunt zijn en dat we er met zijn allen een boeiende en gezellige middag van maken.


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Alumnivereniging Dante
dante.alumni@tilburguniversity.edu
www.facebook.com/DANTEalumnivereniging


Over de lezing
Gastvrijheid wordt vaak gezien als een welkom naar de ander. Jacques Derrida's herinterpretatie van  het denken van Emmanuel Levinas, de filosoof van 'de ander', werd ingegeven door het ongastvrije  beleid van de Franse politiek jegens vluchtelingen en asielzoekers in de jaren '90. Vandaag, in het neoliberale Europa, dat zich slechts verenigd op basis van een munt, een economische maatstaf, is gastvrijheid een strategie van de vermogenden geworden om de toegang tot de ander te forceren. Niet langer is gastvrijheid een gift, maar een eis die de moderne toerist aan derest van de wereld stelt en die hem het recht verleent alles en iedereen te bezoeken. Waar mensen wanhopig via Lampedusa Europa willen bereiken, daar hoeft de moderne Europese toerist maar te zwaaien met zijn paspoort en creditcard om overal toegang te eisen om zijn wereldburgerschap te claimen. De vluchteling is het alter-ego van de toerist. In zijn lezing gaat Ruud Welten in op deze problematiek die onder andere door Zygmunt Bauman pijnlijk helder is beschreven.

5.08.2015

Lezing over Michel HenryMinisymposium 'Christendom in de 20e-eeuwse Franse filosofie'Datum:  vrijdag 12 juni 2015 

Plaats: Leiden, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, zaal 028


Tijd:  13.30 – 16.30u (vrij entree)

De Franse filosofie van de 20e eeuw wordt vaak teruggebracht tot enkele grote namen: Sartre, Derrida, Foucault, Deleuze of Levinas. Deze denkers staan allen zonder uitzondering zeer kritisch tegenover het christendom. Er zijn ook enkele Franse denkers die een meer affirmatieve verhouding tot datzelfde christendom aannemen; zij proberen het te integreren in een denken dat voor het overige veelal platoons, soms ook aristotelisch van aard is. Denk bijvoorbeeld aan Gabriel Marcel (1889-1973), Jacques Maritain (1882-1973), René Girard (1923), Paul Ricoeur (1913-2005), Michel Henry (1922-2002) of Jean-Luc Marion (1946). Enkelen van hen zullen tijdens dit minisymposium de revue passeren.
Programma:
13.30-14.15 Dr Rico Sneller, Introductie. Gabriel Marcel en de vrijheid van de geest
Wat is de wijsgerige betekenis van innerlijkheid? Dit is de hoofdvraag in het werk van Gabriel Marcel. Marcel werkt deze vraag uit met kernbegrippen als 'situatie', 'appel', en 'contemplatie'. Marcel was de eerste existentiefilosoof, voorafgaand nog aan Sartre. De wending tot het christendom is voor hem geen metabasis eis allo genos, maar het ernstig nemen van een innerlijke stem.
14.15-15.00: Dr Rijk Schipper, Alles en niets. Jacques Maritain over filosofie en mystieke ervaring
Hoe komen wij tot kennis? En is het mogelijk behalve rationele ook ‘supra-rationele’ kennis op te bouwen? Wat is de verhouding tussen filosofie en mystiek? Rijk Schipper behandelt deze en dergelijke vragen volgens het motto ‘onderscheiden om te verenigen’ van de Franse, neothomistische filosoof Jacques Maritain. 
15-15.20h: pauze
15.20-16h: Dr Ruud Welten, Michel Henry. Een fenomenologische gnosis
Michel Henry was één van Frankrijks meest oorspronkelijke na-oorlogse denkers. In zijn lezing gaat Ruud Welten in op diens filosofie van het christendom, die kan worden begrepen als een fenomenologische gnosis: God is geen object van kennis, maar openbaart zich in en met het leven. Dit wordt duidelijk in Henry's laatste boek, dat geheel gewijd is aan een fenomenologische uitleg van het Thomasevangelie.
16-16.30: discussie
Personalia:
Dr Rijk Schipper is classicus, theoloog en filosoof. Tot zijn aandachtsgebieden behoren de wijsbegeerte van de Renaissance en die van de vroege 20e eeuw. Hij is werkzaam als docent, redacteur en vertaler.
Dr Rico Sneller doceert wijsgerige antropologie aan de Universiteit Leiden. Hij publiceert o.a. over joodse filosofie, geweld, mystiek en levensfilosofie. 
  
Ruud Welten doceert filosofie aan Tilburg University. Hij publiceert over Franse, veelal fenomenologisch georienteerde denkers, zoals Jean-Sartre en Emmanuel Levinas.
Meer informatie: Rico SnellerToegang is gratis. Voorafgaande registratie is niet vereist maar wordt wel op prijs gesteld.


Filosofie en spiritualiteit is een initiatief van prof. dr em. Hans Gerding (Wijsbegeerte UL), dr. Gerard Visser (Wijsbegeerte UL), drs. Barbara Zwaan (Radbouduniversiteit Nijmegen) en dr. Rico Sneller (Wijsbegeerte UL)