3.14.2019

RELIGIE IS NIET WAT JE DENKT DAT HET IS - Wijsgerige Kring Eindhoven

Twee lezingen bij de Wijsgerige Kring Eindhoven
 (26 maart en 2 april 2019 van 19.30 - 21.30 uur)

RELIGIE IS NIET WAT JE DENKT DAT HET IS

Ondanks alle doodverklaringen aan God sinds de negentiende eeuw blijft religie in onze wereld bestaan. Hoe is dat mogelijk? Blijkbaar is religie resistent tegen het moderne, zelfbewuste subject dat zichzelf meent de kennen en vanuit deze zekerheid verklaart dat God nu eens niet, dan weer wel bestaat. Maar kunnen we religie wel begrijpen als we het reduceren tot een 'levensovertuiging' of een 'weten dat weet dat niet alles te weten valt'? Laat religie zich wel zo gemakkelijk temmen als dat de moderne mens - zowel de gelovige als de atheïst - meent? En waarom blijkt religie steeds maar weer zo onverzoenbaar met de moderne samenleving?
De vraag of God bestaat schiet ernstig tekort om het fenomeen van religie te begrijpen. Religie gaat niet over 'ergens in geloven'. Dat is de strekking van de twee lezingen. Aan de hand van denkers als Emmanuel Levinas, Jacques Lacan en Michel Henry tracht Ruud Welten religie op een filosofische manier te begrijpen, zonder het bij voorbaat te verdedigen of te verwerpen.

Literatuur:
Ruud Welten, Als de graankorrel niet sterft. Een filosofische archeologie van openbaring. Uitgeverij Klement, Zoetermeer 2016.
Ruud Welten, Marc de Kesel (red.), Het Godstrauma. Lacan, moderniteit & religie. Sjibbolet Filosofie, Amsterdam 2018.

Meer informatie op de site van de WKE2.13.2019

‘Inleiding in de Keseliaanse psychoanalyse' bij Boekpresentatie Marc de Kesel

meer informatie

Boekhandel Roelants,Uitgeverij Vantilt en Marc De Kesel nodigen u van harte uit voor de boekpresentatie van:

Het Münchhausenparadigma
Waarom Freud en Lacan ertoe doen

We verwelkomen u graag op donderdag 21 februari om 17:00 uur in:
Campusboekhandel Roelants
Thomas van Aquinostraat 1a,
Nijmegen
aanmelden:
De toegang is vrij, wel wordt u vriendelijk verzocht u vooraf aan te melden via:
promotie@vantilt.nl
programma:
Het programma begint om 17:15 uur, inloop vanaf 17:00 uur.
Marc De Kesel zal iets vertellen over zijn nieuwe boek, waarna Gert-Jan van der Heiden aan het woord komt.
Tenslotte spreekt Ruud Welten over het boek onder de titel:
‘Inleiding in de Keseliaanse psychoanalyse.’

2.01.2019

Lezing Felix en Sofie Amsterdam - avond over Leegte

Meer informatie

(uitverkocht)

Het is een grote vergissing te denken dat de mens een wezen is dat naar leegte verlangt, zoals populaire vormen van hedendaagse spiritualiteit ons voorhouden. Integendeel: de mens is de leegte die verlangt naar Zijn. Hij is als het oog in de storm van de orkaan. Het Zijn tolt om hem heen, zonder er ooit deel van uit te maken. Een verlangen dat gedoemd is te mislukken. Maar precies in dit inzicht, dat hij leegte is - dat hij vrijheid is - ligt zijn geluk besloten. Ik zal dit laten zien aan de hand van Jean-Paul Sartres existentiële psychoanalyse.

dinsdag 19 februari 20.00 uur Perdu (Kloveniersburgwal 86)


1.01.2019

Aldus Audrey Hepburn in Funny Face (1957)
(Ze zingt:) "I want to see the den of thinking men / Like Jean-Paul Sartre; / I must philosophize with all the guys / Around Montmartre" (Song 'Bonjour Paris')